Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Actualitatea:
Alegeri la Uniunea Scriitorilor de Reporter


Luni, 23 noiembrie, s-a desfăşurat Conferinţa Naţională a Uniunii Scriitorilor din România. 345 de delegaţi din cele 14 Filiale din ţară şi din cele 6 Secţii ale Asociaţiei Bucureşti s-au întrunit în sala Amfiteatru a Teatrului Naţional din Bucureşti pentru a alege noul preşedinte al USR. Spre deosebire de conferinţele trecute, candidaţii s-au înscris în cursă pe baza unui program managerial făcut public cu o lună înainte. Măsură, evident, menită să-i descurajeze pe veleitarii spontani şi să stimuleze concentrarea asupra problemelor de real interes ale Uniunii. Aşa cum presa (culturală şi nu numai) a consemnat, uneori prin ample grupaje din proiectele acestora, cei cinci candidaţi au fost: criticul literar Nicolae Manolescu (preşedinte al USR în trecutul mandat), romancierul Nicolae Breban (fost vicepreşedinte între 2001 şi 2005), prozatorul Ştefan Agopian, prozatorul Constantin Stan (preşedinte al Secţiei de proză a Asociaţiei Bucureşti) şi poetul Dan Mircea Cipariu (de asemenea preşedinte al Secţiei de poezie în cadrul aceleiaşi Asociaţii).

Conform propunerii lui Horia Gârbea (preşedintele Asociaţiei Bucureşti, care a condus lucrările Conferinţei), primul punct al ordinii de zi a cuprins raportul de activitate pentru precedentul mandat, expus de preşedintele Nicolae Manolescu (programe) şi de vicepreşedintele Varujan Vosganian (situaţia economică). Imediat după aceea, au urmat intervenţiile celor 18 scriitori înscrişi la cuvânt.

În continuare, la invitaţia lui Horia Gârbea, candidaţii şi-au rezumat principalele direcţii ale proiectelor de conducere. Ele sunt accesibile pe site-ul instituţiei (www.uniuneascriitorilor.ro). În destule locuri există puncte de vedere coincidente. De notat doar că în vreme ce Ştefan Agopian întrevedea ca o soluţie de criză reducerea drastică a cheltuielilor de orice fel, iar Nicolae Breban, o mai insistentă presiune pusă de breaslă asupra instituţiilor statale, Constantin Stan şi Dan Mircea Cipariu pledau pentru o îmbunătăţire a imaginii (cel dintâi în sensul relaţiei cu mass-media, iar cel de-al doilea prin dezvoltarea unei reţele de comunicare interne). Nicolae Manolescu s-a referit la dificultăţi care provin din zone mai profunde şi mai generale, a căror rezolvare raţională constituie, pentru orice preşedinte al breslei, oricare ar fi el, o provocare:

"Programul nostru stă pe două principii complementare, din care unul este chiar continuitatea. Aceasta înseamnă atât recunoaşterea a ceea ce am reuşit sau nu să realizăm noi înşine, echipa care îşi depune mandatul pe 23 noiembrie, cât şi recunoştinţă faţă de ceea ce au făcut cei dinaintea noastră, căci noi n-am luat lucrurile de la zero. Al doilea principiu este reforma, începută şi ea, dar care se cuvine urmată, dacă dorim să adaptăm USR la cerinţele unei lumi care nu seamănă, din fericire, cu cea de ieri, dar ale cărei provocări nu sunt de neglijat. Am nutrit ideea de a reboteza în noul Statut USR în SSR, ca să marcăm ruptura de comunism. A trebuit să renunţăm din cauză că riscam să pierdem drepturi legale care se refereau expressis verbis la USR. Cum se vede, reforma însăşi implică uneori o anumită prudenţă. Principala provocare este aceea rezultată din tendinţa de marginalizare a literaturii şi a lecturii pe plan social. Am amintit la început de ea. Dorind să implicăm până la capăt statul în viaţa USR, nu putem să ignorăm consecinţele marginalizării în scăderea interesului autorităţilor. De aceea am pus pe picioare încă din mandatul trecut câteva proiecte menite să sporească vizibilitatea scriitorului şi a operelor literare. Prezenţa USR pe scena publică reprezintă o condiţie esenţială pentru o mai bună imagine şi numai o bună imagine atrage interesul general şi implicit pe al statului."

Nici unul dintre cei cinci candidaţi nu a ocolit problema atragerii tinerilor scriitori în USR, instituţie, se pare, încă nu suficient de tentantă pentru aceştia. Chiar dacă în ultimii patru ani raporturile s-au ameliorat (prin intrarea mai multor tineri nu numai în rândurile membrilor, dar şi în organismele de conducere ale Uniunii sau prin crearea unor evenimente reprezentative pentru aceştia, cum sunt Colocviile anuale), rămân totuşi destule de făcut în continuare în această chestiune.

În sfârşit, după numărarea voturilor (exprimate în condiţii de cvorum, din cei 397 de delegaţi participând la Conferinţă 345), rezultatele l-au plasat pe Nicolae Manolescu pe primul loc (174 de voturi), nemaifiind deci necesar un al doilea tur de scrutin. Pe poziţiile următoare s-au situat Nicolae Breban (76 de voturi), Dan Mircea Cipariu (38 de voturi), Constantin Stan (36 de voturi) şi Ştefan Agopian (17 voturi).

Marţi, 24 noiembrie a avut loc prima şedinţă a noului Consiliu al Uniunii Scriitorilor în cadrul căreia a fost aleasă, la popunerea preşedintelui Nicolae Manolescu, noua echipă de conducere (primvicepreşedinte: Varujan Vosganian, vicepreşedinţi: Gabriel Chifu (probleme interne) şi Irina Horea (relaţii internaţionale)). în aceeaşi şedinţă, Consiliul USR a ales noul Comitet Director (vezi chenar alăturat), Comisia socială şi juriile de nominalizare, respectiv premiere ale US.