Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Anul 2050 de Barbu Cioculescu

Sa fi unul destul de trist în absenţa celui ce scrie aceste rânduri şi a unui număr deocamdată necunoscut de contemporani ai săi, fie sau nu cititori ai lui, eventual mai tineri. E de presupus că va fi un an paşnic, cu bune creşteri de unu la sută şi puţine calamităţi naturale, în pofida schimbării climei, odată ce un al treilea război mondial nu se va mai fi produs, înlocuit cu salutare conflicte locale, din timp monitorizate şi nedepăşind un milion de victime.

Desigur, va fi foarte diferit de cel de acum şi, măcar în principiu, mai bun. Fantastice descoperiri ştiinţifice, placate pe apreciabile progrese tehnice vor uşura simţitor viaţa oamenilor, fie că aceştia vor fi de trei ori mai mulţi decât în zilele noastre, fie că, dimpotrivă, prin consensuale severe măsuri, dacă nu prin intervenţia unor factori biologici ascunşi, populaţia globului va scădea la cifre neaşteptate. în cazul în care mizăm pe o semnificativă scădere, împrejurarea va îngădui cultivatorilor de cereale să îndrume către producţia de etanol nu mai mult de două treimi din recolte. în poziţie contrară, se vor găsi înlocuitorii chimici capabili să producă alimente din cărbune, ţiţei, nisip - conform tezei care mai rămâne de verificat că unde este o necesitate există şi o posibilitate.
Micuţul continent european, în formele ajunse la perfecţie ale Uniunii actuale va cunoaşte apogeul unor reglementări ce nu vor mai lăsa nimic pe dinafară, în posesia unor cercuri concentrice de instituţii cărora nimic, deloc, niciodată nu le va scăpa. Urmând cu stricteţe deciziile forurilor protectoare, asigurătoare a conlucrării, parteneriatului, până în cele mai mici amănunte, oamenii vor fi mai liberi ca oricând, înzestraţi cu cipuri ce-i vor individualiza la sol, în apă şi în văzduh, pe oricare meridian, în orice clipă, alte aparate măsurându-le greutatea, inteligenţa, capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile, gradul de solvabilitate, prezenţa la centrele de consiliere, forţa de reproducţie, calitatea genelor, şansa unui apropiat deces, justeţea opiniilor politice, în al căror domeniu, desigur nimeni nu se poate amesteca. Prognoza că se va izbuti realizarea acestui salt încă în 2038 a fost, însă, infirmată.

Vor trena, se pare, tratativele afilierii Uniunii Europene la marea federaţie rusă, întru împlinirea unui vechi vis al generalului de Gaulle, lungind Europa până la Urali. Uriaşa criză financiară mondială din anul 2008 va deveni materie de studiu şcolar. îi va fi greu insului candid din 2050 să priceapă cum au dispărut lichidităţile băneşti pe întreg globul peste noapte, de ce era omul anului 2008 stresat până în măduvă, cum de nu putea fi combătută corupţia, de ce mai era foamete. Asta unde lucrurile intrate în obişnuinţă nu se mai observă. Experţi în discipline emergente vor ingenia termeni noi pentru cei jenanţi - în economie, politică, ştiinţe sociale. Noile denumiri vor fagocita conţinuturile nocive. Termeni precum criză, crah, dezastru, suferinţă, mizerie, moarte vor fi daţi uitării. Mai puţin expresivi, cei noi vor fi de o pozitivitate desăvârşită.

în 2050, România va fi cu certitudine cea de a şaptea putere economică a Uniunii Europene şi poate chiar prima în ordine culturală. Manifestările Institutului Cultural Român, aducând în faţa lumii figurile lui Eminescu, Brâncuşi, Enescu, vor sclipi prin noutate şi îndrăzneală. în cercuri mai intime vor fi popularizate alte magnifice personalităţi ale trecutului, precum Adrian Păunescu, Dinu Săraru, Eugen Mihăescu. în standuri frumos ornate vor fi exhibate chipurile lui Burebista, Decebal, Dionisie cel Mic, iar dintre moderni, Radu Negru. O editură din Trieste, alta din Seattle, o a treia din Hong-Kong vor publica anual câte un roman românesc, operă a unui cincizecist în vogă şi la intervale mai lungi, antologii de versuri ale poeteselor blestemate. Pensiile scriitorilor vor fi mărite, ca şi cele ale profesorilor, cu sută la sută anual, firma Porsche va rezerva scriitorilor automobile Bentley, din lotul pentru România, firme indigene vor construi avionete pentru articlieri, ca să vadă problemele de sus, precum condorii survolând Anzii Cordilieri. Liderii de opinie vor achiziţiona aeronave prezidenţiale, la a doua mână, din dotarea cărora, însă nu va lipsi dulăpaşul cu aspirine. Popularii analişti politici ai anilor '50 vor ateriza pe terasa turnului de televiziune bucureştean, înalt de şase sute de metri, purtaţi de aripi zburătoare manevrate cu pedale şi ghidate prin vânturi. Cam atât putem deduce la ora actuală, nu ne e îngăduit să dăm frâu liber imaginaţiei.

Prin urmare, prin date de pe acum avansate, România anului 2050 va număra şasesprezece milioane de locuitori, cu câteva sute mai mulţi sau mai puţini decât în anul naşterii mele - 1927. E de bănuit că dintre aceştia ceva mai mult de jumătate vor fi români de baştină, de viţă, adică daco-latină, slavo-cumană, d-le Neagu Djuvara. Natalitatea va rămâne în declin, studii exacte dovedesc că organismul femeii nu e alcătuit ca să nască bebeluşi, ci spre a ocupa locuri în parlament, guvern, conducerea de agenţii, manageriat, acolo unde, în zăpăceala lor, bărbaţii dau greş şi încurcă locul. S-o spunem clar: bărbaţilor li se impută toate războaiele, de la cel al Troiei, încoace. încă prin 2008, mai năşteau copii vedetele ce-şi exhibau pântecele pe copertele revistelor de lux, soţiile de miliardari nonagenari, copile abuzate de taţi-unchi justiţiabili. Forurile de preîntâmpinare strecurau încă din 2008 în şorţuleţele fetiţelor anticonceptive, în buzunarele băieţaşilor, prezervative. Savante dezbateri televizate - între reclame de ape de dinţi şi paste dentare - întruneau soboruri de specialitate pe tema acelui mod de a face amor fără riscul de sarcină. Termenilor neaoşi ai celei mai mari plăceri cunoscute de om le luase locul strania expresie a face sex! Puţinii copii care se năşteau totuşi începeau studiile şcolare de la vârsta de trei ani şi fireşte că vremea inocenţei le trecea repede.

Spre a-i convinge pe copii să meargă la şcoală, prin 2050, fiecare va primi un salariu, cu indexări prevăzute. Guri rele vor spune că e un mijloc de a-i mitui pe micuţi, numai că, organizaţi în sindicate puternice - pe modelul celor din învăţământ - elevii îşi vor apăra cu străşnicie drepturile câştigate, la parlament, la guvern, în stradă. Deveniţi din dascăli parteneri, profesorii îi vor seconda, întru revendicarea drepturilor. Membrii corpului didactic necorespunzători vor repeta anul. Catalogul nu se va mai striga de la catedră, ci, democratic, dintre bănci. Profesorii care vor primi note bune vor primi daruri de la părinţi. Precoci, responsabili, minorii vor intra în prevederile codului penal de la vârsta de opt ani.
Admisă, după stupide dezbateri, clonarea umană va compensa dramatica scădere a natalităţii, expe­rimental contingentată: în 2050 se vor putea clona proprietarii de echipe de fotbal, conducătorii sportivi. Se vor admite excepţii pentru oamenii de afaceri, pentru manelişti, foşti preşedinţi de stat - etc. Se vor purta discuţii în forurile europene pentru acceptarea la clonare şi a laureaţilor Premiului Nobel, persoane vârstnice, adesea cu o sănătate şubrezită de înde­lungaţii ani de studiu. Motivul de împotrivire va fi că în felul acesta lista de excepţii ar deveni prea lungă, s-ar produce o escaladare.

în 2050, ilustre metropole ale lumii, intens cer­cetate de turişti, vor fi cu succes concurate de nou venite, ce se vor impune prin varietatea surprizelor, la îndemâna vizitatorilor din toate colţurile lumii. Podgoriţa, Bucureştii vor atrage milioane de călători dornici să străbată imensul bulevard suspendat dr. Sorin Oprescu, cu vedere, dedesubt a fluviului Dâmboviţa, cu recentă vărsare în Marea Neagră, după reactualizarea unui vechi proiect. Pâlcurile de asiatici, australieni, bavarezi, laponi vor survola centura de lacuri a capitalei, în elegante gondole electrice, vor face shopping în centrul istoric al oraşului, restaurat aproape în întregime încă din 2038, vor bea cafeluţa în pasajul Universităţii, de asemenea recent repus în funcţiune, cu splendide adaosuri şi camere video. Preţurile vor sfida orice concurenţă, se vor efectua în euro care, după toate probabilităţile va fi şi moneda ţării. La venire, fiecare turist străin va primi, la alegere, un pahar de apă de izvor de absolută puritate sau unul de bragă, la plecare un şirag de cârnaţi de Pleşcoi, garantat autentici.

Spre a face loc valurilor de turişti asaltând la toate vămile, treisprezece până la cincisprezece milioane de români vor pleca, la rândul lor la cele mai mari depărtări. Oriunde se vor produce răpiri de turişti, în grupul respectiv se vor afla şi români. Va fi aşa de bine. Pentru mine sper însă că nu şi pentru dumneavoastră, va fi prea târziu. Nu ştiţi cât mă doare.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara