Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Document:
Din dosarul de Securitate al lui Ioan Groşan (I) de ---

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.)

Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 158

C.N.S.A.S. Nr. DI/I/ 37/ 08.01.2010
DIRECŢIA INVESTIGAŢII
NOTĂ DE CONSTATARE

Emisă în temeiul O.U.G. nr. 24/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 3 lit. y) şi Art. 33 alin. (1), privind pe: GROŞAN IOAN, născut la 03.10.1954 în SATULUNG, jud. MARAMUREŞ, fiul lui GHEORGHE şi ADELINA.
Procesarea materialului arhivistic până la data de 08.01.2010, din care rezultă următoarele documente identificate în dosarul propriu al persoanei verificate:

A. COTA Şl TITULARUL DOSARULUI R 182773, 2 vol. - titular GROŞAN IOAN (vol. 1 - 22 f.; vol. 2 - 16 f.).

B. MOTIVUL Şl PERIOADA DESCHIDERII DOSARULUI
Student la Facultatea de filologie din Cluj, secţia română-latină, titularul a fost recrutat pentru încadrarea informativă a colegilor de studii. Perioada: 1974-1978.

C. NUMELE CONSPIRATIV Şl PERIOADA UTILIZĂRII
Nume conspirativ de colaborare: „RADU GRECEANU”.
Perioada: 1974-1978.

D. DOCUMENTE CARE ATESTĂ TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE SECURITATE POTRIVIT ART. 2 LIT. B.

Document anterior recrutării:

Sesizare din 23.04.1974, olografă, semnată olograf de către titular cu numele real:

„Subsemnatul GROŞAN IOAN /.../ luând la cunoştinţă de materialul privind metodele serviciilor de spionaj străine împotriva ţării noastre am considerat să vă aduc la cunoştinţă următoarele: în vara anului 1969 un frate de-al mamei pe nume L.I. din SATULUNG, MARAMUREŞ a plecat ca turist în TURCIA, de unde nu s-a mai întors înapoi. Din scrisorile acestuia rezultă că din TURCIA unde a stat cam două săptămâni, a plecat în ITALIA, unde a lucrat circa 6 luni, a procurat bani după care a mers în S.U.A. unde se află şi în prezent. Din câte scrie acesta reiese că lucrează ca muncitor într-o fabrică din DETROIT (dar nu era stabil şi mergea în mai multe localităţi) /.../ în ţară era muncitor calificat, reparator de instalaţii frigorifice unde câştiga în jur de 1800 lei lunar. /.../ Din câte îmi amintesc nu a cunoscut nimeni din familie despre intenţia de a rămâne în străinătate şi ca urmare vestea rămânerii a şocat familia fiind şi singurul băiat la părinţi. În timpul inundaţiilor ne-a trimis un pachet cu îmbrăcăminte /.../.”, vol. 1, f. 11.
Însemnare marginală, olografă, semnată olograf de către mr. CIUPUREANU TRAIAN - I.J. CLUJ: „Dată din proprie iniţiativă /.../, după ce a fost prelucrat de organul politic /.../”, vol, 1, f.11.

Documente ulterioare recrutării:

Notă informativă din 17.02.1974, olografă, semnată olograf de către titular cu numele conspirativ „RADU GRECEANU”, primită de lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Sursa îl cunoaşte pe studentul din anul I engleză-maghiară T. T. în felul următor: în satisfacerea stagiului militar T. T. a dat dovadă de apatie, a manifestat dezinteres pentru cunoaşterea programului instructiv, fiind permanent nemulţumit, dar tăcut, (sublinierea ofiţerului). De câteva ori a fost admonestat pentru lipsa de interes dovedită în pregătire. În facultate fiind ales secretar A.P.C. în anul I secţia engleză, (sublinierea ofiţerului) T.T. este foarte rece cu foştii colegi de instrucţie, ocolindu-i, puţin informat, schimbat total faţă de ceea ce fusese el în armată”, vol. 2, f. 16.
Nota ofiţerului, întocmită şi semnată olograf de către lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Cel semnalat se află în atenţia noastră. Sarcini pe lângă acest caz nu s-au trasat. Se va exploata la dosarul celui în cauză.”, vol. 2, f. 16.
Notă informativă din 16.12.1974, olografă, semnată olograf de către titular cu numele conspirativ „RADU GRECEANU”, primită de Lt. col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Sursa informează următoarele cu privire la conferenţiarul M., care predă filosofia şi ţine seminarii la studenţii din anul I /.../: propagă idei care nu ţin de specificul obiectului de predare şi care sunt cu totul în afara moralei şi eticii comuniste. Sub o aparenţă inofensivă, conferenţiarul M. vorbeşte despre mizeria care mai există în ţară («Nici nu vă închipuiţi câtă mizerie mai există la noi!») (sublinierea ofiţerului), dând exemple din satele din munţii Apuseni unde a fost pentru a face o anchetă. El spune că în ţară se face mult şi prost, având grijă să completeze apoi imediat că aceasta e o stare de moment şi că nu mai e foarte mult de construit. Conferenţiarul M. spune că oamenii nu-şi pot cumpăra mobila de care au nevoie, nu pot cumpăra un tablou bun, (sublinierea ofiţerului), etc. Face calcule în privinţa timpului pierdut la autobuze şi pune totul pe seama proastei organizări, declarând că de vină este primarul municipiului. /.../ mereu ironic şi infatuat, astfel că la seminarul cu tema «Ludwig Feuerbach şi sfârşitul filosofiei clasice germane», conferenţiarul a vorbit singur 2 ore despre mizeria din Apuseni, studenţii aşteptând seminarul viitor pentru dezbaterea temei respective (sublinierea ofiţerului),. /.../ De multe ori la cursuri conferenţiarul M. spune că el de aceea vorbeşte fiindcă e plătit, că pot studenţii să nu vină la cursuri (dar să fie trecuţi absenţi), fiindcă el la fel vorbeşte si în fata unui student şi în faţa a 50 de studenţi, (sublinierea ofiţerului),”, vol. 2, f, 14-15. [...]

Notă informativă din 17.02.1975, olografă, semnată olograf de către titular cu numele conspirativ RADU GRECEANU primită de lt. col. CALIAN Liviu din cadrul I.J. Cluj: „Cu vreo trei săptămâni în urmă /.../ trecând pe la barul facultăţii de filologie, învecinat cu clubul facultăţii, am constatat următoarele: în sala clubului erau studenţi de la secţia maghiară împreună cu câteva cadre didactice de la aceeaşi secţie care aveau întâlnire cu membrii redacţiei maghiare a studioului de radio CLUJ. Se asculta muzică în surdină şi pe acest fond muzical se recitau poezii în maghiară. Am remarcat faptul că pe lângă studenţii de la facultatea de filologie erau şi persoane străine facultăţii, probabil studenţi la alte facultăţi. /.../ Erau în jur de 75 de persoane, studenţi şi cadre didactice (sublinierea ofiţerului). Cred că reuniunea a început la ora 19, la 20.30 au făcut o pauză de cafea şi apoi au continuat /.../ întâlnirea prelungindu-se până la ora 22.”, vol. 2, f. 13. [...]

Informare din 10.10.1975, olografă, semnată olograf de către titular cu numele conspirativ „RADU GRECEANU’’ primită de lt. col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. Cluj . Studentul FV din anul II, secţia rusă-germană este considerat /.../ drept un om foarte serios, de o rară conştiinciozitate, silitor şi ordonat. În armată căuta să îndeplinească exemplar toate ordinele, şfragment protejatţ. Profesional a avut la început dificultăţi cu limba germană /.../ Stătea ore întregi noaptea în sala de lectură a căminului /.../ ca să poată recupera decalajul. /.../ Este fiu de ţăran şi are ceva din încăpăţânarea pozitivă şi voinţa acestora. În anul I n-a avut bursă şi s-a descurcat cam greu, beneficiind târziu de ajutorul A.S.C. (sublinierea ofiţerului) Anul acesta se pare că va avea bursă. în concluzie este o fire echilibrată, un om care ştie ce vrea fără false iluzii.”, vol. 2, f. 10.
Nota ofiţerului, întocmită şi semnată olograf de către lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „F.V. este luat în studiu pentru recrutare, scop în care sa obţinut şi prezenta notă. (sublinierea D.l.)”, vol. 2, f. 10.

Notă informativă din 28.11.1976, olografă, semnată olograf de către titular cu numele conspirativ „RADU GRECEANU”, primită de lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Rămânerea studentei ARIADNA IUHAS în străinătate este interpretată de majoritatea studenţilor filologi ca un act premeditat. Aceasta deoarece studenta respectivă era cunoscută ca o persoană foarte ambiţioasă doritoare să beneficieze de toate avantajele unor funcţii de răspundere în organizaţiile studenţeşti sau în redacţia revistei «Napoca Universitară». (sublinierea D.I.) Aici, în redacţie, studenta I. a intrat tocmai datorită capacităţii ei de a impresiona prin volumul de muncă depus /.../ decât de un talent publicistic propriu-zis. În scurt timp a ajuns secretară de redacţie şi responsabilă în consiliul U.A.S.C. pe centrul universitar. De aceea opinia studenţească vede în această dorinţă a studentei I. de a se remarca în viaţa centrului universitar, hotărârea de a profita imediat de o eventuală recompensă pentru activitatea depusă, adică de o trimetere în străinătate. /.../ În plus, era şi foarte snoabă, îi plăcea să se învârtă prin cercuri de intelectuali, făcea excursii costisitoare la POIANA BRAŞOV (sublinierea ofiţerului), ca să arate mai apoi că s-a bronzat în toiul iernii. Deci opinia studenţească socoteşte rămânerea şîn străinătateţ o acţiune premeditată, în vederea căreia a profitat cât a putut de impresia falsă pe care şi-a făcut-o colectivul de cadre didactice despre ea. (sublinierea ofiţerului)”, vol. 2, f. 9.
Nota ofiţerului, întocmită şi semnată olograf de către lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Studenta I.A. a plecat la cursurile de vară din acest an şi a refuzat întoarcerea în ţară, stabilindu-se în FRANŢA. Nota a fost luată pentru a cunoaşte opinia studenţilor despre actul ei de rămânere în străinătate. Copia notei se va da la inspectorat alături de alte materiale ce s-au obţinut în cazul ei.”, vol. 2, f. 9v.

Raport informativ din 15.01.1977, întocmit şi semnat olograf de către lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „În prezent sursa «RADU GRECEANU» deţine funcţia de secretar general adjunct la redacţia studenţească «Echinox» şi răspunde de sectorul «proză», ceea ce-i dă posibilitatea de a citi în manuscris toate lucrările de proză ce sunt înaintate redacţiei spre publicare în revista «Echinox». Până în prezent nu au fost predate lucrări care să fi avut vreun conţinut politic şi ideologic dubios, interpretativ ori necorespunzător. Redacţia este condusă în continuare de: 1. Lector univ. I. P., membru P.C.R., publicist, poet /.../ 2. Asistent univ. P.M., membru P.C.R., redactor şef, 3. Asistent univ. M.A. la catedra de sociologie-filozofie, membru P.C.R., fost preşedinte al Consiliului U.A.S.C.R. /.../; 4. Asistent univ. V.I., membru P.C.R., catedra de engleză /.../”, vol. 2, f. 8.[...]

Notă informativă din 15.02.1977, olografă, semnată olograf de către titular cu numele conspirativ Radu Greceanu primită de lt col CALIAN LIVIU din cadrul I.J. Cluj. Sursa informează despre studenta M.C. următoarele: Studenta respectivă /.../ manifestă o anume indiferenţă şi delăsare, n-o preocupă materiile predate /.../ Studenta M. lasă tot timpul impresia că o preocupă altceva (sublinierea ofiţerului), că are alte interese mai mari decât şcoala. Într-o adunare generală fiind întrebată de ce nu manifestă un interes mai mare pentru facultate, a răspuns că ea ştie ce face şi drumul ei în viaţă şi-l va alege singură. A fost văzută deseori cu tânărul din R.F.G. care vine cu maşina la căminul de fete de unde o ia şi pleacă împreună, mai ales la sfârşitul săptămânii (sublinierea ofiţerului şi a D.I.) în ultimul timp aceste vizite s-au intensificat, pare că cei doi vor să se căsătorească (sublinierea D.I.)”, vol. 2, f. 7.

Notă informativă din 15.02.1977, olografă, semnată olograf de către titular cu numele conspirativ „RADU GRECEANU”, primită de lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Sursa informează că în momentul anunţării de către P.N. a aprobării de căsătorie cu cetăţeanul străin, colega ei C.G. (sublinierea ofiţerului) şi-a manifestat pe de o parte bucuria, pe de altă parte insatisfacţia, că ea care făcuse cerere de căsătorie tot cu un cetăţean străin /.../, n-a primit încă aprobarea. Într-un cerc restrâns, C.G. a declarat cu titlu de glumă, că dacă nu primeşte aprobarea va face şi ea un copil ca P.N., pentru a forţa astfel aprobarea căsătoriei (sublinierea D.I.)”, vol. 2, f. 6.
Nota ofiţerului, întocmită şi semnată olograf de către lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Atât P.N., cât şi C.G. au fost puse în discuţia adunării generale a asociaţiei studenţilor comunişti în ultimul trimestru al anului 1976 şi excluse din U.T.C. întrucât nu au renunţat la ideea căsătoriei cu cetăţeni străini şi a plecării din ţară. [...] O copie de pe notă se va preda biroului de informare şi documentare pentru a fi anexată la restul de materiale referitoare la P.N.”, vol. 2, f. 6.

Notă informativă din 15.03.1977, olografă, semnată olograf de către titular cu numele conspirativ „RADU GRECEANU”, primită de lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Sursa informează că în rândul studenţilor există o stare de nemulţumire (sublinierea ofiţerului) cauzată de faptul că reluarea cursurilor în semestrul al doilea al anului universitar 1976-1977 s-a făcut fără nici o întrerupere, imediat după terminarea sesiunii de examene din iarnă. /.../ în primele zile de după reluarea cursurilor s-a înregistrat un număr mare de absenţe datorat faptului că majoritatea studenţilor au plecat acasă.”, vol. 2, f. 5.
Nota ofiţerului, întocmită şi semnată olograf de către Lt. col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Nu am fost informaţi cu astfel de nemulţumiri până în prezent. Vor fi consultate şi alte surse pentru a stabili dacă e o stare de spirit generală sau parţială şi în funcţie de rezultat vom informa organele locale competente, cât şi Dir. I”, vol. 2, f. 5.

Notă informativă din 13.04.1977, olografă, semnată olograf de către titular cu numele conspirativ „RADU GRECEANU”, primită de lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Sursa informează că o cunoaşte pe studenta P.A. din anul III secţia româno-latină. Acum un an şi jumătate studenta a cunoscut un student grec venit la studii în ROMÂNIA. În anul pregătitor, pentru învăţarea limbii române, cei doi s-au împrietenit şi actualmente se pare că vor să se căsătorească, (sublinierea D.I.). Tânărul este student la Facultatea de Petrol-Gaze-Geologie din PLOIEŞTI. În ultimul timp, P.A. a început să manifeste o delăsare în pregătire, rezultatele ei fiind tot mai slabe. În sesiunea din iarnă a căzut la o materie, iar în toamnă la examenul de corigenţă la economie politică a ajuns până la reexaminare. În general este foarte încrezută, afişează o aroganţă siguranţă de sine şi lasă impresia că n-o interesează şcoala, ci problemele ei personale (sublinierea D.I.). S-a îndepărtat mult de colectiv, lipseşte mult de la cursuri, fiind şi sancţionată de decanat.”, vol. 2, f. 4.

Notă informativă din 13.04.1977, olografă, semnată olograf de către titular cu numele conspirativ „RADU GRECEANU”, primită de It.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Sursa informează că în redacţia revistei studenţeşti «Echinox» s-au făcut comentarii nefavorabile la adresa poziţiei lui P.G. şi I.N. Membrii redacţiei i-au considerat pe cei doi nişte iresponsabili, care nu ţin să vadă marile realizări ale patriei noastre din ultimul timp. P.G. şi I.N. au fost socotiţi doi oameni care pun în pericol nu numai bunul mers al literaturii şi culturii româneşti, dar prin declaraţiile lor instigă conştiinţele retrograde ale unor transfugi români peste hotare, scăzând astfel prestigiul tuturor scriitorilor români. Membrii redacţiei «Echinox» au condamnat cu convingere astfel de acte care nu ţin de demnitatea unui adevărat om de litere. Cei care au avut aceste opinii au fost R.I.Ţ., I.G., I.V., I.S. şi I. P.”, vol. 2, f. 2.

Alte documente care descriu relaţia cu Securitatea

Raport cu propunere de recrutare în calitate de informator din 06.05.1974, întocmit şi semnat olograf de către lt. col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „în scopul acoperirii informative a secţiei româno-latine a anului I de la Facultatea de Filologie din CLUJ /.../ a fost punctat şi studiat numitul GROŞAN IOAN. /.../ Recrutarea sus-numitulul se va face pe bază de sentimente patriotice şi va avea loc în cadrul unităţii militare unde-şi satisface în prezent stagiul militar, unde se va deplasa lt.col. CALIAN LIVIU, care va fi sprijinit de biroul de contrainformaţii militare nr. 01323 din CONSTANŢA..”, vol. 1, f. 4.

Raport privind modul cum a decurs recrutarea din 14.05.1974 / 15.05.1974, întocmit şi semnat olograf de către lt. col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „Recrutarea sus-numitului s-a efectuat în ziua de 10.05.1974 în biroul ofiţerului de contrainformaţii militare U.M. 01295 A /.../
La locul recrutării a fost adus în mod legendat de către ofiţerul CI. printr-un rezident de-al său. În procesul recrutării s-a constatat că întruneşte calităţile pentru munca informativă, fiind un element bine orientat din punct de vedere politico-ideologic /.../ Are înclinaţii şi pasiune pe linia creaţiilor literare, realizându-se până în prezent prin apariţia unor poezii deja publicate. Datorită acestor calităţi va fi utilizat de către noi şi în mediul tinerilor creatori de lucrări literare din mediul studenţesc. Propunerea de a colabora în mod secret şi organizat cu organele noastre în vederea descoperirii, prevenirii şi lichidării infracţiunilor ce pun în pericol securitatea de stat, a privit-o ca un act firesc, necesar, iar angajamentul scris l-a dat fără nici o ezitare (sublinierea D.I; n. D.I.: Angajamentul dat nu s-a păstrat în dosar). În partea finală i s-a făcut un amplu instructaj asupra necesităţii respectării întru totul a principilor de bază a acestei colaborări şi i-am fixat mal multe modalităţi de întâlnire cu organele noastre în preajma deschiderii anului universitar. /.../Propun înregistrarea lui ca informator.”, vol. 1, f. 4v.

Notă de analiză din 27.12.1976, întocmită şi semnată olograf de către lt.col. CALIAN LIVIU din cadrul I.J. CLUJ: „De la recrutare şi până în prezent, informatorul, în cadrul supravegherii informative a anului şi a cercului de relaţii, ne-a furnizat date de interes operativ cu privire la manifestările duşmănoase a unul cadru didactic, date care s-au confirmat pe încă 3 linii, iar pe baza semnalărilor noastre organul judeţean de partid a întreprins o anchetă şi l-a sancţionat (sublinierea D.I.). Ne-a mai furnizat unele date despre anumite elemente ce ne stau în atenţie. În anul său de studii nu avem elemente incluse în baza de lucru, iar dirijarea sa a fost axată şi pe controlarea activităţii sub raport operativ a redacţiei revistei studenţeşti «Echinox» /.../. Nu avem date să se fi deconspirat. /.../ De către noi nu a fost recompensat materialiceşte niciodată. Îşi motivează şi în viitor utilitatea în reţeaua informativă (sublinierea D.I.). Va fi dirijat în cadrul instructajului general şi pentru depistarea studentelor ce menţin legături cu studenţi străini în ideea perfectării unor căsătorii din interes pentru a putea pleca din ţară”, vol. 1, f. 5v. [...]

Adresă (către I.J. CLUJ) din 10.11.1978, dactilo, semnată dactilo şi olograf de către col. MIU DR|GAN, şef serv. şi col. D|NESCU GHEORGHE, şeful Securităţii - S.M.B.: „La adresa dv. /.../ vă comunicăm că am contactat pe numitul GROŞAN IOAN /.../ care a fost repartizat ca profesor de limba şi literatura română în BUCUREŞTI. Cu ocazia contactărilor a refuzat să mai colaboreze cu organele de securitate, în consecinţă luaţi măsurile care se impun”, vol. 1, f. 21.

Raport cu propunere de încetare a legăturii din 30.12.1978, întocmită şi semnată dactilo de către lt.col. CALIAN LIVIU şi aprobat de cpt. VELEA EUGEN, şef serviciu 1 din cadrul I.J. CLUJ: „GROŞAN IOAN cu numele conspirativ «RADU GRECEANU» a fost recrutat ca informator în anul 1974 pe când era student în anul I la Facultatea de Filologie din CLUJ-Napoca. În anul 1978 absolvind facultatea a fost repartizat ca profesor la Şcoala generală nr. 157 din BUCUREŞTI. Deşi în perioada colaborării cu organele noastre s-a dovedit un element corect furnizând date de interes operativ, iar pe linie de învăţământ un student foarte bun /.../ a refuzat să sprijine în continuare organele noastre la noul său loc de muncă (sublinierea D.I.). Refuzul colaborării este consemnat în adresa de răspuns a Inspectoratului Municipiului Bucureşti /.../care se conexează la prezentul dosar. Propuneri: Faţă de motivarea expusă, rugăm a aproba încetarea legăturii cu «RADU GRECEANU» şi clasarea dosarului său personal şi anexă la B.I.D.”, vol. 1, f. 22.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara