Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Interioarele lui Gabriel Giodea de Cătălin Davidescu

Prezenţă mai mult discretă în peisajul artistic contemporan, Gabriel Giodea nu a început să se manifeste public decât în anul 2006 când a debutat la Craiova cu Mobile & Inside , fiind atunci prima voce din spaţiul oltean care îşi formula demersul cu o sensibilitate şi într-o vizualitate apropiată de generaţia 2000. În ciuda formaţiei sale tradiţionale sau poate din acest motiv şi a debutului său tardiv, artistul îşi construieşte universul vizual în acord cu sensibilitatea tinerei generaţii. Acumulările şi experienţa personală, formată în spiritul optzecist, sunt cuplate la explozia informatică şi informaţională pe care a generat-o internetul, mai ales în ultimul deceniu, la noi. Această extrapolare a acumulărilor profesionale nu-i dereglează, ci, dimpotrivă, îi potenţează condiţia artistică nuanţându- i şi consolidându-i, totodată, identitatea. Ca şi la prima sa manifestare expoziţională şi acest ultim proiect, Interior, realizat în luna iulie, la Galeria Căminul Artei din Bucureşti, este o reflecţie a artistului asupra condiţiei umane în această perioadă a globalizării. Fiecare etapă a traseului său artistic, Mobile & Inside (2006), Office# (2009), Icons (2009), Made in China (2009), şi actualul proiect, Interior, se hrăneşte din investigarea propriului univers în raport cu existenţa cotidiană.
Picturile sale, în majoritate de mici dimensiuni, reprezentări obiective ale unor fragmente de interior, văzute în cheie minimalistă, sugerează prin simplitatea căutată a filonului epic, sentimentul unui cotidian apăsător. Forma abia conturată pentru a o face recognoscibilă, precum şi paleta cromatică pe dominante de griuri de albastru, constituie semne distinctive ale unei vizualităţi asociate cu o conştiinţă modernă, care îşi asumă traumele însingurării contemporane. Deşi ancorat în pictura naturalistă, Gabriel Giodea nu este interesat într-o redare fidelă a obiectului, ci mai curând urma acestuia ce aparţine întotdeauna unei recuzite comune, banale: un suport de duş, un cofrag de sârmă, o conductă, un colţ de tavan etc., servindu-i la o mai bună materializare a mesajului pe care vrea să-l transmită. Interesul pentru acest gen de obiecte atent căutate, reflectă realitatea în sensul dorit de artist favorizând, totodată, plasarea subiectului într-un câmp de culoare.
Involuntar, gândul ne poartă spre naturile moarte olandeze şi flamande din secolele al XVI-lea şi al XVII- lea, unde avem de-a face, în esenţă cu acelaşi tip de abordare a realităţii şi de încărcătură simbolică a lucrurilor. Sensibilitatea contemporană a artistului concentrează lectura picturii, mai puţin pe înţelesul ascuns al obiectelor, importantă fiind relevarea unei stări, în general de anxietate generată de o realitate socială anguasantă. Raportul artistului cu cetatea este acelaşi ca şi al vechilor maeştrii, de a se închide în sine, un sine la fel de greu de suportat de altfel ca şi exterioritatea din care încearcă să se retragă.
Ceea ce mi se pare demn de menţionat în legătură cu lucrările sale este relaţia cu materia colorată ce conţine mai mult decât forma, mărturisirea artistului, mesajul de însingurare fapt pentru care, consider că ea este personajul cheie al universului său pictural. Mai mult, privind retrospectiv, dacă la început lucrările erau de mari dimensiuni, acum cele aduse în atenţie sunt restrânse ca amplitudine relevând interesul său de a cerceta, diseca şi disciplina spaţiul pictural. Pictura este pentru Gabriel Giodea nu doar un mijloc de manifestare a afectului, dar şi un loc al unor experienţe obiective unde spaţiul este perceput şi ca o construcţie reflexivă cu autoritate măcar egală cu cea a discursului subiectiv.

Prin intermediul proiectului vizual Interior şi al raportărilor pe care acesta îl induce, pictorul reuşeşte să impună probleme acute ale actualităţii arătând că a avea un fundal cultural solid şi o retorică artistică nu reprezintă un handicap pentru artistul contemporan aşa cum se încearcă acreditarea ideii. Poţi să fi un artist instruit, al timpului actual, fără ca fundalul cultural dobândit să te transforme obligatoriu într-un receptor, unde singura calitate să fie o redare mimetică, lipsită de sens. Interesat în egală măsură de moştenirea culturală, ca şi de cercetarea artistică experimentală, artistul ştie să-şi impună viziunea producând expresii vizuale bine integrate realităţii timpului actual, motiv pentru care propunerile sale merită în continuare întreaga noastră atenţie.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara