Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
La Uniunea Scriitorilor de Reporter


11 şi 12 noiembrie 2005, zile de activitate intensă la Uniunea Scriitorilor. Şedinţa Comitetului Director, şedinţa Consiliului Uniunii, întrunirea juriului pentru a decide premiile anului 2004, decernarea premiilor urmată de un cocteil la Casa Vernescu. Să le vedem pe rând.

În şedinţa Comitetului Director, Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor, a prezentat o informare despre situaţia la zi a Uniunii şi o analiză - bilanţ a desfăşurării Festivalului ,Zile şi nopţi de literatură" de la Neptun. Informarea şi analiza-bilanţ au fost reluate şi în faţa Consiliului. Gabriel Chifu, secretar al U. S., a prezentat propunerile pentru noul Regulament de acordare a Premiilor U. S., care prevede printre altele:

premiile Uniunii Scriitorilor vor fi acordate de un juriu format din critici literari, în număr de cinci membri şi doi membri supleanţi;

juriul va fi ales prin vot secret de Consiliul Uniunii Scriitorilor şi va funcţiona patru ani; în acest timp, membrii juriului nu vor putea fi premiaţi;

juriul va fi asistat de un secretariat tehnic care va monitoriza apariţiile editoriale ale anului în curs şi receptarea lor critică;

juriul se va întruni de câte ori va fi nevoie, va decide prin vot secret şi îşi va încheia lucrările până în ziua de 15 aprilie a fiecărui an;

acordarea premiilor va fi precedată de nominalizări; pot fi nominalizaţi scriitori care nu sînt membri ai USR;

premiile vor fi decernate în fiecare an la o dată fixă;

juriul U.S. va acorda anual Premiul Naţional de literatură, Premiul pentru Cartea de proză, Premiul pentru Cartea de poezie, Premiul pentru Cartea de dramaturgie, premiul pentru Cartea de critică, istorie literară, eseu, Premiul pentru traduceri, Premiul pentru debut (un premiu sau două);

juriul are la dispoziţie şi două premii speciale pe care le poate acorda unor lucrări valoroase aparţinând altor genuri;

Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti şi Filialele U. S. din ţară vor acorda premii după regulamente similare, adaptate situaţiei fiecăreia;

premiile pentru literatura minorităţilor naţionale vor fi acordate de un juriu desemnat de comisia U. S. pentru minorităţi.

Vechiul regulament fiind încă în vigoare, Comitetul Director a acordat, conform acestuia, Premiul Opera Omnia şi Premiul Naţional de Literatură pentru anul 2004. Au fost distinşi cu aceste premii scriitorii Octavian Paler şi, respectiv, Livius Ciocârlie. Tot în cadrul şedinţei Comitetului Director au fost propuşi pentru a primi indemnizaţii de merit, în urma ivirii unor locuri disponibile, scriitorii: Şerban Foarţă, Nicolae Prelipceanu şi Maya Belciu.

în continuare a avut loc şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor. în prima parte a şedinţei Nicolae Manolescu a informat despre activitatea curentă a conducerii U. S., în intervalul de la ultimul Consiliu, şi a prezentat analiza referitoare la Festivalul ,Zile şi nopţi de literatură". Festivalul trebuie continuat, a spus N. M., punându-se însă un mai mare accent pe principiul reciprocităţii. Suntem interesaţi ca invitaţii din străinătate să vorbească şi în ţările lor despre Festival. Cât priveşte participarea scriitorilor români la Festival, aceasta va fi decisă strict de Filiale şi de Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, potrivit reprezentării proporţionale. Ar fi de dorit ca Festivalul să dobândească un caracter deschis (în anumite limite), legându-l şi de Târgurile de carte care au loc, în aceeaşi perioadă, la Constanţa şi Mangalia. A fost reţinută sugestia lui N. Prelipceanu de a fi implicaţi în mai mare măsură în Festival scriitorii traducători.

Varujan Vosganian, vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor, a informat Consiliul despre demersurile făcute pentru colectarea corectă a timbrului literar, despre protocoalele încheiate în acest sens cu editurile şi despre stadiul în care se află, la Parlament, legea privitoare la majorarea pensiilor pentru scriitori.

Consiliul a aprobat prin vot deschis propunerile de rectificare a bugetului U. S. pentru anul 2005, prezentate de Mihai Chicuş, directorul economic al U. S., şi raportul Comisiei Sociale prezentat de Dan Tărchilă, preşedintele acestei Comisii. Discutarea propunerilor Comisiei de validare, prezentate de Mircea Ghiţulescu, secretarul Comisiei, a fost amânată pentru Consiliul următor.

Consiliul Uniunii Scriitorilor a dezbătut şi ratificat propunerile Comitetului Director privind noul Regulament de acordare a Premiilor U. S. şi a ales prin vot secret juriul de premiere care va funcţiona în următorii patru ani. Acesta se compune din: Daniel Cristea-Enache, Mircea A. Diaconu, Gabriel Dimisianu, Dan C. Mihăilescu, Cornel Ungureanu, membri, Al. Cistelecan şi Ioan Holban, membri supleanţi.

în ziua de 12 noiembrie, în cadrul festivităţii de la Casa Vernescu, au fost decernate Premiile Uniunii Scriitorilor pentru anul 2004, premiul Opera Omnia şi Premiul Naţional de literatură. Scriitorii premiaţi (cei de faţă, pentru că unii au lipsit) au rostit scurte cuvântări, la fel Preşedintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu, şi Preşedintele interimar al juriului, Mircea Mihăieş. (Rep.)



Premiile

Uniunii Scriitorilor



Comitetul director

a hotărît acordarea

următoarelor premii:



Livius Ciocârlie

PREMIUL NATIONAL DE LITERATUR|

Octavian Paler

PREMIUL "OPERA OMNIA"



*

Juriul Uniunii Scriitorilor întrunit în ziua de 11 noiembrie 2005, ora 10, în componenţa: Ştefan Agopian, Adrian Alui Gheorghe, Daniel Cristea-Enache, Constantin Cubleşan, Mircea A. Diaconu, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Mircea Mihăieş, Dan C. Mihăilescu, Nicolae Oprea, Ion Pop (preşedinte), Ioana Pârvulescu, George Vulturescu a hotarât pe baza nominalizărilor din 5 septembrie 2005 premiile USR pentru volume apărute în anul 2004:



Proză

Gheorghe Crăciun, Pupa Russa, Humanitas



Poezie

Constanţa Buzea, Netrăitele, Ed. Vinea

Liviu Georgescu, Orologiul cu statui, Ed. Dionis



Dramaturgie şi teatrologie

Mircea Ghiţulescu, Cartea cu artişti. Teatrul românesc contemporan, USR



Literatură pentru copii şi tineret

Nu se acordă



Istorie, teorie şi critică literară

Adriana Babeţi, Dandysmul. O Istorie, Polirom



Eseuri, Jurnale, Memorii, Publicistică

Horia-Roman Patapievici, Ochii Beatricei..., Humanitas



Traduceri din literatura universală în limba română

Şerban Foarţă, Blazoanele anatomiei feminine. Poeţi francezi din epoca Renaşterii, Ed. Humanitas

Sorin Mărculescu, Miguel de Cervantes: Don Quijote, I-II, Paralela 45



Antologii, Dicţionare, Ediţii critice

Al. Condeescu, Nichita Stănescu, Opera magna, Ed. MLR

Ion Istrate, Ion Milea, Doina Modola, Augustin Pop, Mircea Popa, Aurel Sasu, Elena Stan, Valentin Taşcu,

Dicţionarul cronologic al romanului românesc, Editura Academiei



Debut

Ioana Bradea, Băgău, proză, Ed. Est

Constanţa Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic, eseu, Humanitas.



Premiile pentru literatura în limbile minorităţilor naţionale

Egyed Peter, Madonnak, Porban (Madonele în vâltoarea vieţii), Ed. Pallas Akademica, Miercurea Ciuc

Hathazi Andras, Danilo. Proza foarte scurtă, Ed. Polis, Cluj (debut)

Parteneri Romania literara




                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara