Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Păcatele Limbii:
Metaforele computerului de Rodica Zafiu


Rapiditatea cu care limbajul informatic s-a răspîndit şi s-a internaţionalizat, o dată cu tot mai larga folosire a computerului personal şi a Internetului, ne oferă o ilustrare contemporană a schimbării lingvistice, în care se manifestă fenomene generale precum formarea cuvintelor, evoluţia sensurilor, împrumutul lexical şi calcul sintactic, interferenţa registrelor etc. Un caz special al influenţei reciproce dintre limbajul de specialitate şi limba comună este cel al extinderii metaforice. într-o primă fază, limbajul de specialitate recurge la metaforă, ca la unul dintre mijloacele pentru a-şi forma terminologia, preluînd cuvinte din limba curentă. Sursa metaforică a terminologiei rămîne transparentă în limba în care ea s-a dezvoltat cu preponderenţă - în cazul informaticii, în engleză. Transpunerile în alte limbi pot consta, cum se ştie, în preluarea ca atare a cuvîntului, ca împrumut lexical, opacizîndu-i-se astfel originea metaforică, sau în calchierea sensului său, refăcîndu-se traseul metaforic. Cazul engl. mouse e cel mai cunoscut şi mai evident: preluat ca atare în unele limbi, de exemplu în română sau în italiană, dar tradus în altele, cum ar fi franceza (souris). Şi în română mai mulţi termeni metaforici au fost traduşi, calchiaţi: fereastră, virus - sau, în domeniul Internetului, a naviga, a vizita etc. O a doua fază, poate şi mai interesantă, este cea în care terminologia de specialitate (re)intră, prin extensie semantică, adesea prin intermediul vorbirii familiare, în limbajul curent. Verbul a accesa, de exemplu, englezism tipic limbajului informatic - "Internetul este accesat de 40 milioane de oameni" ("România liberă" = RL 2147, 1997, 9) - apare folosit cu sensul de "a ajunge la..." într-un context total diferit: cel sentimental. E drept că citatul de mai jos provine din cronica la un film în care chiar povestea de amor e întreţesută cu detalii electronice (corespondenţa purtată prin e-mail) - "între a iubi fictiv, metafizic (...), a iubi electronic şi a iubi în stil tradiţional, tot ultima variantă rămîne cea viabilă. Dar pentru a o putea "accesa", Joe va trebui să cîştige puncte ca om făcut din carne şi sînge" (RL 2766, 1999, 20); e însă uşor de prevăzut că un asemenea uz extins se va întîlni şi în contexte care nu mai au nici o legătură directă cu mediul de origine. Trecerea prin parodie rămîne o etapă necesară; o dovedeşte o altă cronică, în care este comentat un spectacol umoristic cu funcţie publicitară - Un E-mail pierdut (EZ 2333, 2000, 2). Replici şi situaţii evident parodice înlocuiesc elementele tradiţionale cu cele ultramoderne; unele provin din textul piesei - "descoperă dischetele lui Caţavencu", "liderul unui grup de hackeri", "să ne întoarcem la 286" etc.; altele aparţin gazetarului, contaminat de plăcerea jocului: "piesa a avut un real succes printre invitaţi (...), textele mergîndu-le drept la microprocesor" (substituţie în expresia a merge drept la inimă); "în compania unui vin bun şi a unor apetisante produse gastronomice puse pe desktop de organizatori" (substituţie în expresia a pune pe masă). Interesante sînt, între cele strict lingvistice, utilizările care atestă posibilităţile de extensie semantică a unor cuvinte, prin aplicare metaforică. E vorba în primul rînd de a virusa: "Academia Caţavencu îl virusează pe Caragiale"; "textul virusat de neologisme", "Cetăţeanul virusat"; apoi de a reseta: "Nu mă-mpinge că resetez". A reseta apare înregistrat, de altfel, şi într-un Dicţionar de argou al limbii române (Nina Croitoru Bobârniche, 1996): resetează-te! = "pleacă, dispari"; cred că e vorba tot de o aplicare metaforică, apărută în limbajul colocvial şi tineresc al utilizatorilor de computere, chiar dacă un dicţionar succesiv (Anca Volceanov, George Voc
Evident, multe din formele citate sînt creaţii ad-hoc, efemere, dar tendinţa de a folosi în limbajul familiar metafore de origine informatică există şi e chiar foarte normală: orice domeniu la modă şi puternic implicat în viaţa cotidiană îşi oferă colocvialităţii glumeţe cuvintele şi expresiile.