Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
Noi contribuţii la biografia lui Const. Ciopraga de Nicolae Scurtu

Recent s-au împlinit o sută de ani de la naşterea istoricului şi criticului literar, eseistului, poetului şi prozatorului, traducătorului şi memorialistului Const. Ciopraga (n. 12 mai 1916, Paşcani – m. 2 februarie 2009, Iaşi) fără ca presa literară şi Facultatea de Litere din Iaşi, unde a fost un strălucit profesor de emoţii estetice, să manifeste vreun gest de rememorare.
De la Academia Română, unde este, doar, membru de onoare, din 1993, nu ne putem aştepta la nimic. Astfel de manifestări ştiinţifice nu sunt cu putinţă.
După cum am menţionat, aici, în România literară, precum şi în paginile revistei „Convorbiri literare”, Const. Ciopraga a fost şi un pasionat epistolograf şi a răspuns cu promptitudine tuturor celor ce îi solicitau o sugestie, un sfat, o rugăminte sau o prefaţă.
Epistolele trimise Otiliei Cazimir, inedite până acum, conţin informaţii şi precizări privind biografia lui George Topîrceanu, căruia Const. Ciopraga i-a consacrat o amplă şi edificatoare monografie1.
Aceste epistole, din anii 1955–1956, trimit, în special, la itinerarul fizic şi creator al unui poet, în a cărui operă tristeţea, pesimismul şi tragismul sunt evocate în chip ludic.
De reţinut sunt precizările referitoare la Cursul special G. Topîrceanu, pe care profesorul Const. Ciopraga l-a ţinut câţiva ani la Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi.

*

Iaşi, 9 iunie 1955

Stimată duduie Otilia,

Mâine, 10 iunie, studenţii anului III dau examen la Cursul special Topîrceanu. Ştiu că acceptaţi cu greu să părăsiţi sanctuarul muncii d[umnea]v[oastră] de toate zilele şi, mai ales, de toate nopţile.
V-aş ruga totuşi, pentru G. Topîrceanu, ca mâine dimineaţă să treceţi peste programul statornicit şi, dacă se poate, să participaţi, o oră- două, la examene, spre a vedea roadele muncii studenţilor, ale strădaniilor mele şi mai cu seamă, să urmăriţi rezultatul convorbirilor pe care leam avut împreună despre poetul Baladelor vesele şi triste.
Grupa care dă mâine examen este omogenă, sârguincioasă şi pasionată de Topîrceanu.
Va examina în locul meu d[omnu]l N.I. Popa, care l-a cunoscut bine pe G. Topîrceanu şi a scris cuvinte elogioase despre el.
Cum în cursul despre G. Topîrceanu se află o lungă contribuţie a d[umnea]v[oastră], cred că ar fi o compensaţie morală să constataţi că interpretările cu care pleacă studenţii sunt cele adecvate şi care n-ar fi displăcut discretului poet.
Studenţii vă aşteaptă cu multă nerăbdare şi se pregătesc cu înfrigurare, pentru a face impresia cuvenită.
V-aş ruga, totodată, să-mi trimiteţi prin aducătorul scrisorii harta şi notiţa despre Nămăieşti, deoarece sper să pot relua lucrul la monografie. Am ajuns tocmai la prezentarea epocii de la Nămăieşti.
Primiţi, vă rog, din partea Margaretei2 şi a Măgduţei3 calde salutări, iar din parte-mi respectuoase sărutări de mâini.

Const. Ciopraga

*

Iaşi, 19 iunie 1955

Stimată duduie Otilia,

V-am aşteptat ieri pe la noi să vă vedem şi să vă felicităm pentru frumoasele amintiri rostite la radio.
Am fost de-a dreptul mişcaţi, până la lacrimi. Evocarea, atât de simplă, a plăcut mult şi altora, prin felul cum a fost citită: patetic şi plină de umanism. Încă o dată, vă felicităm din toată inima!
Acum am o rugăminte la d[umnea]v[oastră]. Dacă v-ar fi la îndemână, v-aş ruga să-mi trimiteţi prin aducătorul scrisorii, notiţa şi harta cu Nămăieştii4.
Am redactat definitiv aproape toată biografia lui G. T[opîrceanu], ies vreo 75 pagini mari.
Astăzi aş vrea s-o încredinţez dactilografului şi vreau să completez o pagină rămasă în suspens.
Sper ca până în septembrie întreg volumul să fie gata dactilografiat.
V-aş mai ruga, dacă nu v-ar fi greu, să întreprindeţi o acţiune pentru redobândirea scrisorilor de la Alice Călugăru5.
Examenele despre G. T[opîrceanu] – la cursul special – au decurs în condiţii foarte bune. Studenţilor le-a plăcut materia, deoarece din 20 numai doi au luat bine, restul, foarte bine.
Vă pregătisem atunci o scrisoare prin care vă rugam să participaţi la examene, dar a venit, în ajun, o ploaie de durată, care a împiedicat pe aducătorul scrisorii să vină până la d[umnea]v[oastră].
În legătură cu amnistiile, am auzit lucruri de natură să vă bucure.
Primiţi, vă rog, stimată duduia Otilia, salutări călduroase din partea Margaretei şi a Măgduţei.
Respectuoase sărutări de mână d[umnea]v[oastră] şi duduiei Margareta.
Const. Ciopraga

P.S. Pe vineri, sper să fiu eliberat din gips.

*

Iaşi, 6 iunie 1956

Stimată duduie Didi, În această seară m-am pornit spre dumneavoastră pe la orele opt, dar furtuna m-a făcut să mă întorc imediat, cu speranţa că se va linişti. S-a făcut târziu între timp şi n-am mai îndrăznit să vin, după nouă.
Cele două schiţe nu există prin revistele aflate la mine. Am vrut, totuşi, să vi le procur şi, fiind ocupat toată ziua cu examenele, am rugat pe o studentă să le copie.
I-am dat şi o recomandare cu care să aibă acces la secţia de „documentare“.
S-a înturnat însă cu buletinul, pe care-l alăturez aici, cu menţiunea „la legat“.
Margareta şi cu mine plecăm peste o oră la Bucureşti. Sâmbătă sau luni voi merge personal la Bibliotecă şi voi scoate o copie, chiar dacă, revistele respective sunt la legătorie.
Îmi pare foarte rău că din cauza timpului n-am putut trece pe la dumneavoastră, pentru a pune la punct problema editării volumului de Poezii alese.
Sunt aşa de ocupat că în zilele de examen nu pot veni nici la masă, la prânz!
A fost azi pe la noi Conu Mihai. Vă transmite respectuoase salutări. Noi stăm la Bucureşti două – trei zile. Vom trece şi pe la Corneliu Mihalescu, deşi avem o mie de treburi.
Cred că cele două schiţe vor putea ajunge la timp la editură şi săptămâna ce vine.
Primiţi, vă rog, dumneavoastră şi duduia Margareta, o călduroasă îmbrăţişare din partea Margaretei şi a Măgduţei.
Respectuoase salutări din partemi.
Const. Ciopraga Note


Note
Originalele acestor epistole, necunoscute, se află în biblioteca Muzeului Naţional de Literatură din Iaşi. Numere de înregistrare: 3413107160/1, 3413107160/2 şi 3413107160/14.
1 Const. Ciopraga, G. Topîrceanu. [Bucureşti], Editura pentru Literatură, 1966, 448 pagini + 24 planşe foto în afara textului.
2 Margareta Ciopraga (1922-2006), soţia istoricului literar Const. Ciopraga. Profesoară de Geografie.
3 Magda Ciopraga (n. 1953), fiica profesorului Const. Ciopraga. Critic şi istoric literar, profesoară de Limba Franceză la Facultate de Litere din Iaşi.
4 Au fost incluse şi comentate în capitolul Nămăieşti: natură şi poezie din monografia mai sus citată, paginile 45-54.
5 Epistolele poetei Alice Călugăru trimise lui G. Topîrceanu se aflau, atunci, împrumutate lui Gheorghe Agavriloaiei, care îşi susţinuse doctoratul cu o teză despre autoarea cărţii de versuri Viorele.
A se vedea în acest sens şi articolele lui Const. Ciopraga – Instinctul migraţiei: Alice Călugăru în „Cronica”, 4, nr. 8, 22 februarie 1968, p. 7 şi Alice Călugăru – G. Topîrceanu. Moment epistolar în „Manuscriptum”, 17, nr. 2 (63), 1986, p. 40–58.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara