Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Editorial:
Nou început de drum de Nicolae Manolescu


Cititorii noştri au observat, desigur, dintr-o privire, cum se spune, noua înfăţişare pe care România literară o are, începînd de la acest număr 8 din 2002. E vorba, înainte de orice, de aspectul grafic al revistei. L-am împrospătat, l-am apropiat de standardele actuale ale tiparului, în viaţa căruia au intrat computerul şi o nouă generaţie de maşini, mai sofisticate şi mai performante. Macheta o datorăm imaginaţiei pictoriţei şi graficienei Mihaela Şchiopu. Am păstrat, fireşte, linia care ne-a consacrat. Mai mult: am revenit la 32 de pagini, cîte aveam înainte de 1974. Îmbrăcată astfel, România literară rămîne, aşa dar, ea însăşi.
Rămîne o publicaţie a cărei autoritate culturală, cea dintîi din România, o dau tradiţia (în 2004 se împlineşte o jumătate de veac neîntreruptă de la apariţia Gazetei literare, iar în 2003, treizeci şi cinci de ani de cînd şi-a schimbat numele în România literară), spiritul critic şi prestigiul colaboratorilor. Încercăm şi pe mai departe să ne onorăm tradiţia, să nu facem rabat de la spiritul critic şi să atragem cele mai importante condeie scriitoriceşti.
Privim în urmă cu nostalgie şi în viitor cu încredere. Ne socotim capabili a ţine pasul cu lumea şi cu epoca. Nici societatea, nici cultura nu stau pe loc. Apar necontenit nevoi spirituale, se preface gustul oamenilor. Se pun întrebări la care nu se pot da vechile răspunsuri. Oricît de mare ar fi inerţia (şi, în cultură, ea este foarte mare), vine o vreme cînd dorinţele scriitorilor şi aşteptările cititorilor se schimbă. Noi credem că această schimbare trebuie bine cîntărită. O umbră de conservatorism trebuie să se aştearnă totdeauna peste tentativele inovatoare. Mai ales fiind la mijloc literatura care este, în esenţa ei, "reacţionară".
Promovarea schimbării înseamnă totodată promovarea tinerilor. E lesne de remarcat că nu începem doar acum să ne asigurăm moştenirea. Nu de ieri, de azi, toate cronicile care consemnează actualitatea, literară, teatrală, plastică etc., sînt scrise de critici tineri. Un poet din trei publicat la pagina 8 este tînăr sau chiar debutant. Să adaug că, începînd din acest an, România literară va acorda şase premii, din care cele mai multe vor fi destinate tinerilor şi debutanţilor. Vom acorda şi Marele Premiu pentru Cartea Anului, în valoare de 100 de milioane de lei.
Revista va fi în continuare deschisă tuturor scriitorilor valoroşi, tuturor artelor, ca şi literaturilor străine. Capitolul rezervat evenimentelor culturale din actualitate va spori. De altfel, nu peste mult timp, va debuta seria lunară a Întîlnirilor "României literare", lunare în cadrul cărora invitaţi de marcă vor trata tocmai astfel de subiecte din actualitatea culturală. Revista le va consemna pe toate sau, cînd va fi cazul, le va prezenta integral.
Toate acestea sînt posibile graţie sprijinului generos pe care l-am primit de la Fundaţia "Anonimul", devenită coeditorul Fundaţiei "România literară".
1954, 1968 şi 1989 au fost anii de reper din istoria Gazetei (şi României) literare. Li se adaugă 2002. Sperăm ca promisiunile acestui nou început să devină realitate. Avem nevoie şi de puţină şansă. Într-o lume neaşezată, ca a noastră, cei mai buni izbutesc dacă au şi o brumă de noroc. Fără asta, vai, nu se poate.
Astăzi, miercuri, 27 februarie, va avea loc la Uniunea Scriitorilor (Calea Victoriei 115) o conferinţă de presă în care vom prezenta pe larg noua formulă grafică a României literare.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara