Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:10
(14/03/2001 - 20/03/2001)


Editorial:
Prostul gust
de Nicolae Manolescu

În 1982 am văzut la New York un spectacol cu Othello în regia nu mai ştiu cui, dar cu cîţiva mari actori, între care Christopher Plummer. Avusese ...

Contrafort:
Bazinul carbonifer-securist
de Mircea Mihăieş

Au trecut trei luni şi mai bine de la restauraţia pedeseristă şi lucrurile băltesc în eterna zonă a penibilului şi a delăsării. Incapabili de refo...

Actualitatea:
Scriitorul, personajul şi socialismul real
de Dan Lungu

Putem ajunge la concluzii interesante privind situarea scriitorului în intenţiile şi practicile regimului totalitar asimilînd proiectul comunismului...

Cronică Literară:
Un imperialist: Dumitru Radu Popa
de Alex. Ştefănescu

Conul Leonida la New York Dumitru Radu Popa este un imperialist, ca toţi americanii. De la New York, unde locuieşte de cincisprezece an...

Dezbatere:
Între canon şi istorie
de Gheorghe Grigurcu

Străbatem o perioadă pragmatică. Încrederea în estetic scade, de unde pornirea de a-l "explica" prin mijlocirea unor factori adesea direct ori indi...

Lecturi la zi:
Foarţă şi ziarele
de Marius Chivu

Figură distinctă în peisajul poetic românesc Şerban Foarţă a reuşit cu fiecare nouă apariţie să uimească şi să contrarieze obişnuinţele noastre ...

Lecturi la zi:
Republica lui Sade
de Cătălin Constantin

Manifest revoluţionar, pamflet politic, utopic, dar, în egală măsură, şi ficţiune literară, Francezi, încă un efort dacă voiţi să fiţi republicani...

Lecturi la zi:
Un neoromantic
de Geo Vasile

Rolul antologiilor de autor, mai ales după 1990, este şi acela de a testa rezistenţa poeziei în pariul cu timpul. Este ceea ce şi-a propus şi Nicola...

JE EST UN AUTRE:
În numele fiului
de Ioana Pârvulescu

A-l raporta pe Mateiu Caragiale la Caragiale-tatăl este un loc comun al criticii literare. Se uită, în schimb, sistematic, că în familia Caragiale m...

Literatură:
Poezii
de Alexandru LUNGU

De cântec paşi de iele foşnitori trec prejma la răscruce noaptea pe la cântători răspândind fiori în flori pentru vr...

Cerşetorul De Cafea:
Cîntec de nerăbdare
de Emil Brumaru

Vrăjmaşul meu cel dulce erai tu. Mă aşteptai cu subsuori bogate În iederi, crinişti, volburi. Începu Roua-n buric să clocoteasc...

Cronica ediţiilor:
Editura Minerva de odinioară
de Z. Ornea

Dl Iordan Datcu, fost minervist de forţă, şi-a scris şi publicat amintirile sale de redactor, altfel zicînd de component al acestei instituţii edito...


Sexualitatea în poezia comunistă autohtonă
de Ion Manolescu

Condamnată de stalinism, marginalizată de "epoca de aur", sexualitatea s-a strecurat în poezia noastră contemporană în forme din cele mai travest...

Păcatele Limbii:
"Românache", "străinache"
de Rodica Zafiu

Sufixul -ache este, în limba română de azi, unul dintre elementele cărora le este ataşată în mod stabil o conotaţie ironică. Nu atît în ceea ce priv...

Interviu:
Doina JELA - "Să nu lăsăm să ne fie organizate sentimentele"
de Ara Şeptilici

Dragă Doina Jela, după cunoştinţa mea, în familia ta nu a trecut nimeni printr-o închisoare comunistă sau pe la Canal. De unde atunci interesul tău ...


Îmbătrânind tăcut - Jurnalul fiului risipitor
de Mihai Cantuniari

Am început mai demult un Jurnal care, pe măsură ce se lăsa scris, îmi cerea stăruitor să-l completez cu Memoriile anilor duşi pe vecie. M-am abandon...

Evocare Margareta Sterian:
"Plecarea-i fum ne-ngăduit
de ---

Ziua de 8 ianuarie 2001 a rupt timpul în două: cel dinainte a rămas cel real, cel de după, prezentul, a devenit incredibil. A mai dispărut un poet,...

Prepeleac:
"Somnul paradoxal"
de Constantin Ţoiu

Se zice că Hitler ar fi spus că somnul este singura afacere privată. Pare vorba unui psihiatru, german. Nu sunt nemţii, combinaţi cu evreii, cei m...

Cronica Plastică:
Tradimensione la Roma
de Pavel Şuşară

În cadrul unor proiecte culturale extrem de complexe şi de ambiţioase, cu o ţinută profesională demnă de statutul academic al instituţiei, Accad...

Cinema:
Investigaţii, supoziţii, alternative
de Irina Coroiu

Oferta cinematografică a ultimelor săptămîni reuneşte într-un mod incitant trei producţii care aparent nu au în comun decît... compania de distrib...


Cu SILVIA CIURESCU despre Festivaluri la Monaco şi Biarritz
de Liana Tugearu

În calitate de realizator al emisiunii "Lumea Dansului" de pe postul naţional de televiziune aţi avut ocazia să participaţi, de curînd, la două pre...

Ochean:
Înapoi, pe vechile cărări
de Paul Miron

Lucrările secţiei de computere unde minţi luminate se trudeau să ne înveţe şi pe noi cum să ne comportăm în societatea schimbată, molipsiră toate...

Cartea Straina:
Tragedia lui Havel
de Andreea Deciu

În anii '70, cînd Vaclav Havel era doar un scriitor ceh prea puţin cunoscut în afara graniţelor ţării sale, americanul John Keene a fost cel care ...

Pornind de la Valery:
Vanitas vanitatum
de Livius Ciocarlie

Unei critici, spune Valéry, găseşti oricând ce să-i răspunzi. "Dar cum să procedezi cu lauda? Discuţia este imposibilă, inumană, imodestă. Lau...

Interviu:
Dacia Maraini - Un romancier nu poate avea dogme
de Smaranda Bratu Elian

Dacia Maraini s-a născut la Florenţa în 1936. Fiică a faimosului etnolog, antropolog şi orientalist Fusco Maraini, aparţinând unei familii de intele...


Manual de furt intelectual: Despre dreptul la semnătură pe sacul cu bumbac
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Orice asemănare cu persoane reale este numai din vina acestora În toamna anului 1995 am fost contactat, prin prietenul meu Ilie Pinte...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Exerciţiu de suferinţă Un scurt interviu cu Mira Nedelciu, soţia regretatului Mircea Nedelciu, publică, în VATRA 12/2000, Sorin Preda. ...

La microscop:
Viaţă de premier
de Cristian Teodorescu

La cîteva zile după ce a înfiat un maidanez, premierul Năstase i-a avertizat pe toţi hoţii de maşini că vor răspunde "în solidar" pentru asasinare...


Lista Autorilor din numarul curent