Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:12
(28/03/2001 - 03/04/2001)


Editorial:
Ura la români
de Nicolae Manolescu

Sînt tot mai neliniştit, în ultima vreme, de ura pe care o simt mustind în subtextul unor articole, cu sau fără caracter polemic, interviuri sau...

Contrafort:
Împuşcături în cutia Pandorei
de Mircea Mihăieş

În România, marile primejdii pentru populaţia civilă au venit aproape întotdeauna dinspre purtătorii de uniforme. De la spaimele lui Cioran, în co...

Polemici:
Sîntem cu toţii inocenţi?
de Bujor Nedelcovici

"Cei care îşi uită trecutul sînt condamnaţi să-l repete." Georges Santayana După ce am citit în România literară (nr. 46, 2...

Cronică Literară:
Pagini de mare literatură
de Alex. Ştefănescu

Pelerinaj la Paris În romanul O zi mai lungă decât veacul al lui Cinghiz Aitmatov, trenurile care trec printr-o gară uitată de lume, ...

Cronică Literară:
În spatele celebrităţii
de Gheorghe Grigurcu

Desigur, Ana Blanadiana e azi cea mai cunoscută poetă din România. Celebritatea sa literară e însoţită şi augmentată de una de ordin cetăţenesc, ...

Lecturi la zi:
Culorile romantismului
de Marius Chivu

Absolventă a Facultăţii de Filosofie din Bucureşti şi a Facultăţii de Litere a Universităţii Roskilde din Danemarca, Ana-Stanca Tabarasi debutează...

Lecturi la zi:
Vieţi fără copyright
de C. Rogozanu

În colecţia Societatea politică a Editurii Nemira a apărut o carte ciudată, extraordinară şi intrigantă, în acelaşi timp: Oameni cu care aş muri...

Lecturi la zi:
Cum se scrie un text
de Roxana Racaru

Andra Şerbănescu ne propune un instrument indispensabil oricui e nevoit să scrie, de la elevii de liceu puşi în faţa comentariilor la română şi a pr...

JE EST UN AUTRE:
Viaţa ca un scurtmetraj
de Ioana Pârvulescu

Cel puţin trei prozatori au avut, între războaie, vieţi prea scurte şi morţi prea lungi. Altfel spus, n-au avut timp să-şi trăiască viaţa, în sc...

Literatură:
Poezii
de Ioana Nicolaie

Alter Într-o zi mirosind a vulpi cu pieile tăbăcite de cei 34 de ani ai tatălui şi spaima unui uter ros pe dinăuntru am văzut cercul ...

Cerşetorul De Cafea:
Reapariţia Empampei
de Emil Brumaru

Vechi amploaiat comercial la o firmă cu cîştig anevoios (dar onest!), vindeam fluturi autohtoni şi exotici. Erau depozitaţi în rafturi trainice de ...

Cronica ediţiilor:
Ediţiile Eminescu
de Z. Ornea

La numai cîteva săptămîni după apariţia cărţii d-lui Pericle Martinescu Odiseea editării "Poeziilor" lui Eminescu (în primul veac de la ediţia prin...

Aniversare:
O viziune a existenţei
de Dan Cristea

Poezia se naşte, la Constanţa Buzea, din "stări ste-rile", de aşteptare, de pasivitate, de reverie goală. Lucrurile, pentru a produce asupra spirit...

Aniversare:
Pluralul de la rouă
de Constantin Abăluţă

Mă leagă de Constanţa Buzea amintirile unui timp mutilant, timp în care marii poeţi români zăceau în închisori, erau ostracizaţi ori "uitaţi" iar n...

Aniversare:
Floare de câmp
de Alex. Ştefănescu

Cele mai frumoase felicitări de Crăciun şi de Paşte pe care le-am primit vreodată şi pe care le păstrez cu pietate în colecţia mea de suveniruri sun...

Păcatele Limbii:
Tip şi gen
de Rodica Zafiu

Un exemplu de simplificare a structurii sintactice şi de reducere a flexiunii - comparabil cu cel al siglelor fără mărci de flexiune ("tăcerea SNCFR...


Octavian Goga - inedit
de ---

Prin bunăvoinţa urmaşilor lui Octavian Goga, am intrat în posesia cîtorva inedite, a căror publicare o începem în numărul de faţă, profitînd şi de...

Controverse:
Brâncuşi sau despre diversiunea "ştiinţifică"
de Cătălin Davidescu

Într-o lume unde setea de senzaţional primează, informaţii false sau parţiale sunt vehiculate cu inconştienţă sau rea-credinţă drept adevăruri si...

Prepeleac:
Vizuina cu hoţi
de Constantin Ţoiu

Traducere aproximativă. Nu se compară cu locul numit în carte pe franţuzeşte: Le repaire des voyous a cărui amfitrioană, cum spunea pe vremuri Ion N...


Martie
de Gabriela Ursachi

La 1 martie 1906 apare la Iaşi, sub direcţia lui C. Stere şi a lui P. Bujor, Viaţa românească. Se ştie însă că adevăratul ei mentor şi animator ...

Cronica Dramatică:
Alegerea Valeriei Seciu
de Marina Constantinescu

Cred că unul dintre cuplurile artistice care au funcţionat extraordinar în teatrul românesc este acela al regizoarei Cătălina Buzoianu şi al actriţ...

Cinema:
Spovedania Şi cei 30 de arginţi
de Nicolae Opriţescu

Ultimul film pe care l-am realizat în România se numeşte Sezonul Pescăruşilor. Asta se întâmpla în 1984. Era pe vremea lui Ceauşescu, pescăruşii er...

Cronica Plastică:
Memoria sfîrşitului de secol
de Pavel Şuşară

O lucrare gigantică, de 4/ 5,6 m, a expus la Hotelul Sofitel, în aripa din stînga, acolo unde lumina vine de sus prin imensa cupolă de sticlă, tî...

Ochean:
Maica străinilor
de Paul Miron

Punctual ca totdeauna, Uriel intră în clasă şi trecu cu pas uşor pe estradă. Îşi aranjă foile manuscrisului şi cînd deschise gura să spună ceva sp...

Cartea Straina:
Istorii culinare
de Andreea Deciu

Nu am statistici la îndemînă, dar din ceasurile petrecute în librării şi biblioteci, chiar din simpla lectură a presei, constat un tot mai mare i...

Pornind de la Valery:
Inteligenţă şi originalitate
de Livius Ciocarlie

"Omul foarte elevat nu este niciodată un original" (I, 1209). Ar fi de ştiut ce înseamnă elevat. Dacă e unul înălţat în norii unei credinţe, ai un...


Integrala Miron Costin în limba polonă
de Mihai Mitu

Ne-a parvenit, nu fără oarecare întârziere, o carte a cărei apariţie poate fi considerată un adevărat eveniment în istoria receptării culturii româ...

Cronica Traducerilor:
Supraficţiunea
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Numele de prozator al lui Raymond Federman este deja cunoscut cititorului român. În 1989 apăreau la Editura Univers, într-un singur volum, două dint...


Czeslaw Milosz: Cîinele de la marginea drumului
de Olga Zaicik

Integritate Cînd eram, cum se spune, împăcat cu Dumnezeu şi cu lumea, mă simţeam fals, de parcă m-aş fi prefăcut că-s altcineva decît su...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Nostalgii diavoleşti şi... Noul redactor-şef al CRONICII ROMÂNE, prozatorul George Cuşnarencu, îşi încearcă de la o vreme vîna litera...

La microscop:
Funcţia de Ovidiu Grecea
de Cristian Teodorescu

Venit la putere cu intenţii mari de a lupta împotriva corupţiei, premierul a sacrificat primul om din guvern, pe şeful echipei sale de control. Nu e...


Lista Autorilor din numarul curent