Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

România Literară Nr:13
(06/04/2007 - 12/04/2007)


Actualitatea:
Pauză pascală
de Mihai Zamfir

În presa românească - de cînd ea a ajuns liberă, adică de la jumătatea secolului al XIX-lea - numerele spe­ciale de Paşti şi de Crăciun deveniseră obi...

Lecturi la zi:
Taifun epic
de Tudorel Urian

Pare greu de crezut, dar romanul Sabia lui Mihai reprezintă volumul de debut în proză al Stelei Gheţie. Din scurta notă bio-bibliografică de la începu...

Reacţii imediate:
Un autor cinic
de Alex. Ştefănescu

Nu (prea) avem autori cinici. Nu avem vocaţia cinismului (pentru că suntem prietenoşi cu lumea, cum scrie în ghidurile turistice pentru străini, dar ş...

Tichia de margaritar:
Vulva prehensilă
de Alex. Ştefănescu

Ion M. Mihai, autorul volumului de critică literară Lecturi sublimate, apărut la Ed. Dacia din Cluj-Napoca, se pronunţă dezinvolt şi hazardat asupra c...

Lecturi la zi:
Tinereţea unui demon
de Cosmin Ciotloş

Pe Liviu Ioan Stoiciu îl cunoaşteţi, desigur, ca poet optzecist (debutând chiar în anul de graţie, cu volumul La fanion) şi - eventual, în vremea din ...

Poezii:
Poezii
de Liliana Ursu

Floriile Parfumul finicului Te acoperea ferindu-te de iubirea lor zgomotoasă. Prea zgomotoasă. Doar cîţiva prunci în braţele maicilor Te acopereau...

Scrisoare din Paris:
Istorie şi viaţă
de Lucian Raicu

Există - puţini, dar există - autori care nu se supun regulei generale a "conului de umbră", a traversării deşertului plictiselii şi indiferenţei - Ju...

Cerşetorul De Cafea:
Doamne, părăseşte-mă
de Emil Brumaru

Doamne, părăseşte-mă, Lasă-mă-n lumina albă, Să plutesc prin urbea veche Ca un fluture de baltă, Fără ţintă, fără sprijin, Cînd lin umbra malu-şi...

Literatură:
O pagină de jurnal despre Mircea Ivănescu
de Matei Călinescu

Martie 2007 Am fost victima unei ciudate asociaţii de idei"... Am subliniat pasajul şi m-am hotărît să-i telefonez lui Mircea Ivănescu la Sibiu şi să...

Cartea Românească:
Ştrumful-şef
de Daniel Cristea-Enache

Cu noul său volum, Marius Ianuş iese din underground, adică dintr-o subterană din care-şi făcuse mediu de viaţă şi manifest literar, subsol ori canal ...

Semn De Carte:
Pe marginea unui jurnal
de Gheorghe Grigurcu

Neîndoios unul dintre intelectualii actuali de seamă, dl Gabriel Liiceanu e îndeobşte socotit drept filosoful nostru en titre, urmaşul în linie dreapt...

Comentarii Critice:
Modelul lovinescian
de Ion Simuţ

Modelul lovinescian (ce înţeleg prin modelul lovinescian o să explic îndată) trebuie reamintit în acest context de maximă instabilitate a valorilor. P...

Prepeleac:
Prinţesa Trubeţkoi
de Constantin Ţoiu

Parahodul, vasul fluvial, plutea în amonte pe Obi, îndărăt, spre locul de unde porniserăm. Un chef straşnic se încinsese şi-o sete nebună de împerech...

Păcatele Limbii:
"Teza este asemenea porcului..."
de Rodica Zafiu

Acum cîţiva ani, am dat peste versiunea românească a unei cărţi scrise cu inteligenţă, umor şi competenţă filologică: Cum se face o teză de licenţă, d...

Istoria critica a literaturii române:
Mircea Eliade 13 martie 1907 - 22 aprilie 1986
de Nicolae Manolescu

Mircea Eliade s-a dovedit de foarte tînăr un publicist prolific, repede acceptat ca lider al generaţiei lui intelectuale, a cărei dată de naştere a fo...

Cronica Ideilor:
Războiul nevăzut
de Sorin Lavric

Trăim într-o epocă de ruptură interioară: cu sufletul ne simţim legaţi de tradiţie, dar cu mintea ne simţim mai aproape de ştiinţe. De aceea, în măsur...

Lecturi:
Între bucurie şi nemulţumire
de Al. Săndulescu

Eugenia Tudor Anton, critic, istoric literar şi mai ales prozator apreciat, a avut şansa (şi în anii '50 era o şansă!), ca, după absolvirea facultăţii...

Cronica Optimistei:
Ce citeşte Veronica Micle
de Ioana Pârvulescu

Ramura de liliac Muzele marilor creatori sunt într-o situaţie de două ori ingrată: sunt doar umbre lăsate de trupul celuilalt, de trupul aflat în ...

Cronica Dramatică:
Nasul maiorului Kovaliov de pe Sadovaia
de Marina Constantinescu

V-aţi gîndit vreodată că, într-o bună dimineaţă, după ce v-aţi întins dezmierdător şi aţi concluzionat, demn, că vă aflaţi în armonie cu sinele puteţi...

Cronica Filmului:
Sonată pentru oameni buni
de Angelo Mitchievici

Filmul lui Henckel von Donnersmarck a obţinut un prestigios premiu Oscar pentru cel mai bun film străin, premiu întru totul meritat pentru un film car...

Arte:
Pătrat alb şi dans în întuneric
de Liana Tugearu

Nu de puţine ori m-am aplecat, în paralel, înspre două moduri de expresie artistică, acestea fiind artele plastice şi dansul, chiar astfel numindu-se ...

:
Un trandafir pentru maestrul Ryszard
de Mihai Mitu

În ziua de 23 ianuarie 2007 s-a stins din viaţă după o grea operaţie de inimă unul din cei mai iluştri scriitori polonezi, Ryszard KapuíciOski. Maestr...

Corespondenţă din Germania:
Cărţile, din nou la mare cinste!
de Rodica Binder

Nu paralele, nici tangente, ci convergente au fost în această primăvară manifestările închinate cărţii în Germania: în vest "lit. cologne", în est "Le...

:
Berlin şi Leipzig martie 2007
de Grete Tartler

La concurenţă cu micul urs Cine a răsfoit doar presa germană n-a avut cum să afle prea multe despre Târgul de carte din Leipzig (22-25 martie) sau de...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Studentă în anul terminal la Sociologie în Bucureşti, gândim că prezenţa dvs. în cenaclul Silvania din Zalău nu poate fi deocamdată decât sporadică. I...

Prin anticariate:
Onoarea unor oameni cuminţi
de Simona Vasilache

Probată pe cîmp de glorie sau în complicate situaţii sociale, între virtute şi manieră, onoarea are toată îndreptăţirea să facă istorie. Nu i s-a făcu...

Actualitatea:
Literatura română în Grecia
de Elena Lazăr

Cotidianul atenian "Elef­the­rotypia" publică de câţiva ani un in­te­resant supliment literar intitulat "Bi­blioteca" ("Vi­vlio­­thiki"). Numărul 442 ...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

Ce cred copiii Profesorul Dorel Zaica adună, de aproape 40 de ani, afirmaţii ale copiilor pe teme deloc simple. Deja celebru, demersul său e cunoscut ...


Lista Autorilor din numarul curent

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara