Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:18
(09/05/2001 - 15/05/2001)


Editorial:
Pornografie şi cultură
de Nicolae Manolescu

Lansarea versiunii româneşti a revistei lui Larry Flynt Hustler a stîrnit scandaluri în serie. Era de aşteptat. Pe scandal a mizat Flynt de la în...

Contrafort:
Integrarea cu silicoane
de Mircea Mihăieş

Vizita lui Günther Verheugen în România ne-a mai lecuit de-o iluzie. Fireşte, dacă suntem normali şi dacă judecăm lucrurile logic. Altminteri, putem...

Interviu:
Augustin Buzura "Iepurii de odinioară au îmbrăcat blănuri de tigri"
de Alex. Ştefănescu

Avem mulţi analfabeţi cu diverse diplome România nu duce lipsă de oameni valoroşi, ci de instituţii. Dumneavoastră aţi creat o instituţ...

Cronică Literară:
PUBLICISTICĂ DE CINCI STELE
de Alex. Ştefănescu

Un Jupiter Tonans în pagina a doua a României literare Foarte multă lume este oripilată - şi pe drept cuvânt - de invazia de vulgaritat...

Cronică Literară:
Un conspect Macedonski
de Gheorghe Grigurcu

Propunîndu-ne un succint studiu asupra lui Macedonski, Nicolae Oprea ne readuce în faţa ochilor pe cel mai straniu, poate, poet român. Incitant pr...

Lecturi la zi:
Între ei, scriitorii
de C. Rogozanu

Între ei, scriitorii Clientelismul cultural, cărţile sau articolele unui prieten scriitor despre un alt prieten scriitor, constituie de...


O prietenie implicită
de Constantin Abăluţă

Gheorghe Grigurcu, atît de controversat ca revizionist istoric literar, atît de marginalizat ca poet important, atît de sfios, naiv şi nerăzbătător...

Păcatele Limbii:
"Maşini supărate"
de Rodica Zafiu

Un cîmp semantic în care e de aşteptat ca în limbajul familiar-argotic al tinerilor să apară noi formaţii expresive este cel al automobilului: obiec...


Poezie
de Nicolae Popa

Nu mai aştepţi Odihnească-se-n pace zăpada pe ramuri în armonie cu aerul în armonie cu păsările. Undeva departe înt...

Cerşetorul De Cafea:
Proza din poem (II)
de Emil Brumaru

Se făcea că mă-mpotmolisem la cîrciuma "Pirat". Undeva, vizavi de Palatul Culturii, de fostul Tribunal, într-o curte minusculă, cu fraţii de năzdrăv...

Cronica ediţiilor:
Un vagabond cu mare har
de Z. Ornea

Cum necum, în zăpăcita noastră tentativă de a ne reedita opera clasicilor literaturii române, Panait Istrati a fost, în ultimul deceniu, pur şi si...


O mărturie obiectivă
de Alexandru Niculescu

Într-o discreţie publicistică ce frizează indiferenţa, a apărut, în colecţia Fundaţiei Academiei Civice, volumul de "amintiri" a Nicoletei Franck*...

Comentarii:
Bicicleta lui Cioran are un nou proprietar
de Dorin-Liviu Bîtfoi

În 1937 Emil Cioran obţine, cu recomandarea inocentă a Institutului Francez din Bucureşti, o bursă în Franţa pentru pregătirea unei lucrări de doc...

Comentarii:
"Melancolia lucidităţii"
de Cornelia Ştefănescu

Cu Poemele dinaintea tăcerii (Editura Timpul, Reşiţa), Octavian Doclin se face singur judecător al timpului său îngăduit în poezie şi, dacă ar fi s...

Cronica Dramatică:
Cînd ai o piesă şi nu ştii ce să faci cu ea
de Marina Constantinescu

Dusan Kovacevic este cunoscut în toată lumea mai ales pentru scenariul filmului Underground, făcut de Emir Kusturica. Dar şi piesele lui de teatru...

Cronica Plastică:
Un pictor aproape uitat: Eustaţiu Stoenescu (I)
de Pavel Şuşară

Una dintre cele mai notorii prezenţe româneşti interbelice, pictorul Eustaţiu Stoenescu, a dispărut încetul cu încetul din conştiinţa publică, pîn...

Cinema:
Insurmontabila barieră
de Valerian Sava

Să ne facem că nu ne-ar lipsi unele repere proxime, de situare şi apreciere, printre filmele care rulează pe ecranele autohtone; să notăm numai în...

Dans:
Un gen cu multiple chipuri
de Liana Tugearu

Dansatori care sunt în acelaşi timp interpreţi, în sensul actoricesc al cuvântului, au existat întotdeauna, dar în ultimele decenii a apărut şi un g...

Prepeleac:
Tatăl nostru Faulkner
de Constantin Ţoiu

Scriitorii europeni l-au înţeles şi l-au admis greu pe autorul imaginarului ţinut Yoknapatawpha din sudul Statelor Unite, "singurul său proprietar...

Ochean:
Cine bate la uşă?
de Paul Miron

Cuprins de patima mării, Moise făcu tot posibilul ca să posede el însuşi o barcă sau mai degrabă un caic. S-a întîlnit cu norocul la un fost colo...

Cartea Straina:
Cele două culturi
de Andreea Deciu

În Arta ca procedeu, un text scris în 1927, formalistul rus Victor Şklovski compara experienţa estetică cu percepţia unei făpturi care descoperă pe...

Pornind de la Valery:
Fondul (obscur) şi forma (clară)
de Livius Ciocarlie

"Felul de a gândi spune mai mult decât ceea ce spui... Fondul nu are nici o importanţă... esenţială" (II, 275), afirmă unul din participanţii la di...


Françoise Choquard - Drag prieten de departe
de Magdalena Popescu-Marin

L'Aire pregăteşte în aceste zile apariţia unei culegeri de nuvele (Cuvintele mele), scrise de prozatoarea elveţiană de expresie franceză Franç...


Fredrick Woodard
de Cosana Nicolae

Profesorul Fredrick Woodard predă de peste douăzeci de ani la Universitatea Iowa, unde a şi condus pentru o vreme atelierul de creaţie al scriitoril...


Ib Michael - Prinţ
de Ana-Stanca Tabarasi

Ib Michael (n. 1945) reprezintă, alături de Peter Høeg, marele nume de succes al literaturii daneze contemporane. Romanele sale fantastice, cu eleme...


Ana Cartianu
de Geta Dumitru

A încetat din viaţă Prof dr. docent ANA CARTIANU Pentru cei mai mulţi, Doamna profesor Cartianu, aşa cum i s-au adresat decenii de-a rândul st...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Desenele din covorul literar Un foarte interesant studiu despre povestirile fantastice ale lui Mircea Eliade publică în 22 Literar Matei Căline...

La microscop:
P.D.-ul la răspîntie
de Cristian Teodorescu

Discuţiile tot mai aprinse care au loc în ultima vreme în Partidul Democrat, discuţii provocate de apropiatele alegeri în acest partid, par să dov...


Lista Autorilor din numarul curent