Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:1
(10/01/2001 - 16/01/2001)


Editorial:
A fost odată ca niciodată
de Nicolae Manolescu

Mezina protagonistului şi naratorului din romanul lui Saul Bellow Darul lui Humboldt, pe care l-am recitit între Sărbătorile trecute, probabil atras...

Contrafort:
Chelia d-lui Goe
de Mircea Mihăieş

În editorialul său din numărul 50 / 2000 al "României literare", dl. Nicolae Manolescu răspundea la întrebarea "Cine l-a inventat pe Vadim?" î...

Actualitatea:
Suplicii
de Val Gheorghiu

Parlamentul s-a umplut iar de figurile patibulare ale anilor nouăzeci, fiind, de altminteri, copie a lumii în care ne mişcăm, masa de manevră care...

Cronică Literară:
Nume noi în poezie
de Alex. Ştefănescu

Comedia săltăreaţă (şi tragică) a vieţii de fiecare zi Când totul pare spus în poezie, când îţi vine să crezi că s-au făcut toate exper...

Cronică Literară:
Din jurnalul lui Alceste (IV)
de Gheorghe Grigurcu

* Spontaneitatea ideilor provine dintr-o senzaţie de gol, de absenţă a formei în care se ivesc. Din care pricină ni se năzare că germenele lor e...

Lecturi la zi:
Dostoievski şi demonii intertextualităţii...
de Catrinel Popa

În celebrul roman al lui Bulgakov, Maestrul şi Margareta, Koroviev-Fagot, cadrilatul excentric, din nu mai puţin excentrica suită a lui Woland, re...

Lecturi la zi:
Schimbarea orei oficiale în psihanaliză
de Dorin-Liviu Bîtfoi

După apariţia, anul trecut, a volumului I din Tratatul de psihanaliză contemporană al lui Helmut Thomä şi Horst Kächele, intitulat - concis şi cu...

Lecturi la zi:
Meserii falimentare
de Ioan Holban

Meseriile şi pasiunile lui Constantin Popa - profesor de iluzii la Universitatea de Arte "G. Enescu", actor, dramaturg, regizor, filosof, poet - s...

JE EST UN AUTRE:
Tinerii din secolul trecut
de Ioana Pârvulescu

Oare cîtă maliţie conţine afirmaţia tînărului Constantin Noica legată de Octav Şuluţiu, că acesta va deveni un Paul Souday al României? Oricum, p...

Literatură:
Poezii
de Nora Iuga

sub luna năvalnică cîinii de sanie sub prelate negre tălpile lui cuviincioase în această lume modernă cu gnomii şi circarii c...

Cerşetorul De Cafea:
Transcrierea sonetului lungit la infinit
de Emil Brumaru

Cît de greu m-am limpezit. Zaţul stă pe fundul ceştii Neted, fin, nezdrenţuit De cărările caleştii Ce-mi purta viaţa aiurea. ...

Cronica ediţiilor:
Formula sufletească a românului
de Z. Ornea

Chestiunea identităţii naţionale sau, cu un alt termen, al specificului naţional preocupă de mult şi copleşitor lumea intelectuală românească. Parc...

Comentarii Critice:
O lectură nouă a operei lui Ion Pillat
de Ion Pop

După ce ani de-a rândul a practicat cronica literară şi eseul, impunându-se printre criticii de întâmpinare cei mai activi şi mai pătrunzători, într...

Păcatele Limbii:
Stilul epistolar
de Rodica Zafiu

Cred că stilul epistolar românesc de azi suferă de o anumită sărăcie, de care ne dăm seama mai ales în preajma sărbătorilor... Puncte sensibile mi ...

Jurnal:
Mircea Ciobanu- Jurnal (1980)
de Cristina Cioabă

Către sfîrşitul anilor '80, Mircea Ciobanu anunţa un nou volum din ciclul Istoriilor. Era vorba de fapt despre un jurnal de carte, scris vreme de ...


În aşteptarea "omului nou"
de Mihai Stoian

"...ochii albaştri ai revoluţiei strălucesc de o cruzime necesară." Louis Aragon Zeus, cel mai puternic dintre olimpieni, cont...

Prepeleac:
Case de pierzanie
de Constantin Ţoiu

Iowa-City. Moartea în străinătate se admite mai uşor. De cineva pe care nu-l cunoşti, oricum te desparţi mai repede. Pe ziua de 27 decembrie 1...

Teatru:
Şoaptele lui Firs
de Marina Constantinescu

Pe 18 decembrie 2000 s-au împlinit şapte ani de cînd Gheorghe Cozorici nu mai este printre noi. În intervalul acesta s-au pierdut pe cărările ţări...

Cinema:
DESTINUL "STRUMATIC"
de Eugenia Vodă

Am văzut, în decembrie, în avanpremieră, într-una din splendidele săli de cinema de la Mall, două filme documentare - două episoade de televiziune...

Cronica Plastică:
Camil Ressu, la o nouă privire (I)
de Pavel Şuşară

N.B. Din acest text a fost publicat un fragment într-unul din numerele mai vechi ale României literare. Cum acel fragment a stîrnit atunci numeroase...

Ochean:
O întrerupere cu bun simţ
de Paul Miron

Toată săptămîna Rafael, care ghicea cu mare acribie viitorul, ne repeta o viziune a sa, "vom avea o vizită importantă". Asta m-a făcut să renunţ ...

Cartea Straina:
Parabola micului prinţ
de Andreea Deciu

De la apariţia în limba romană a Micului prinţ aştept ocazia să scriu despre această carte, ocazie pierdută acum doi ani, cînd faimoasa poveste a l...

Pornind de la Valery:
Din nou despre prostie
de Livius Ciocarlie

"Uneori prostia, uneori puterea spiritului se încăpăţânează împotriva faptului" (II, 795). Şi spiritul şi prostia neagă evidenţa. Prostia din... pr...


Engadina culturală
de Magdalena Popescu-Marin

Engadina reprezintă pentru turiştii din lumea întreagă una dintre atracţiile cele mai aţâţătoare, graţie unui relief şi unui climat singulare în ...

Cărţi premiate:
Un vals de azi
de Simona Brînzaru

După cum se ştie, Ingrid Caven de Jean-Jacques Schuhl (Ed. Gallimard) a obţinut anul acesta Premiul Goncourt. Un roman "à deux", s-ar putea spune...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Ah, un almanah! În anii '80, pe vremea cînd, în lipsă de alte distracţii, românii citeau, almanahurile de sfîrşit de an erau best-selle...

La microscop:
Nelinişti milenariste
de Cristian Teodorescu

Nu vreau să intru în nici o dispută calendaristică. Pur şi simplu eu unul mi-am luat adio de la încheiatul mileniu la începutul anului 2000. Dacă ...


Lista Autorilor din numarul curent