Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:23
(14/06/2000 - 20/06/2000)


Editorial:
Eminescu inedit!
de Nicolae Manolescu

Cine ar fi crezut? La 111 ani de la moartea marelui poet ies la iveală 93 de scrisori necunoscute pe care Eminescu le-a adresat, între anii 1879 ş...

Contrafort:
Xenofobia militans
de Mircea Mihăieş

Cel mai recent sondaj "Metro Media Transilvania", finanţat de "Fundaţia pentru o Societate Deschisă" ar trebui, dac-am mai avea resurse de nor...

Actualitatea:
Piaţa Universităţii în cheie polemică
de Gheorghe Grigurcu

Piaţa Universităţii a fost o explozie de romantism. Urmare directă a Revoluţiei din decembrie, ea a cumulat atîta inocenţă revoltată, încît avea şa...

Cronică Literară:
Criticul literar ca don Quijote
de Alex. Ştefănescu

Pierdut în lumea literaturii Cei care ţin sus azi steagul literaturii nu sunt, cum s-ar putea crede, poeţii sau prozatorii, ci criticii. Ei, ...


Bolnavii lui M. Blecher sau despre alungarea din sine
de Andreea Deciu

Pe data de 5 iunie 1938, o duminică, Mihail Sebastian nota în Jurnalul său: "A murit Blecher. L-au înmormîntat marţi, la Roman. Mă gîndeam nu la moa...

Lecturi la zi:
"Las' că vin americanii!"
de Iulia Popovici

Anul trecut, Fundaţia Academia Civică a lansat prin presa bucureşteană o întrebare - Ce ştiu eu despre anii comunismului? - la care erau aşteptaţi...

Lecturi la zi:
Terapia eliberării
de Iulia Alexa

Volumul apărut la Editura Ştiinţifică adunând cronici şi fragmente publicate de marele poet portughez Fernando Pessoa în deceniile al doilea şi a...

Lecturi la zi:
Frumuseţe şi delectare
de Luminiţa Marcu

Povestea din Frumuseţe şi întristare e o poveste cu oameni obişnuiţi. Oki e un scriitor trecut de cincizeci de ani care a scris o singură carte de...

Diagonale:
Privirea lui Big Brother
de Monica Lovinescu

Cei care au sperat că posteritatea va face dreptate victimelor totalitarismului şi va şti cum să-i înfiereze pe marii vinovaţi au mers de zece ani ...


"Eminescu în Transilvania"
de Ion Buzaşi

În perioada interbelică, la Cluj apărea o colecţie bibliografică, fondată de profesorul Ioachim Crăciun şi intitulată Biblioteca Bibliologică. Ea...


Poezie
de Mircea Dobrovicescu

Şarpele ciorap cu solzi de flori, sub oglinzi şerpuind curcubeu. Olog şi cîteodată orb, este Logosul vrăjit ce biciuie ...

Cronica ediţiilor:
Un naratolog devenit sociolog
de Z. Ornea

Dl Sorin Alexandrescu a fost, în anii şaizeci-optzeci un partizan hotărît al noilor metodologii de investigaţie literară (vezi cartea d-sale despre...

Cronica melancoliei:
Politică şi escrocherie
de Ileana Mălăncioiu

De o jumătate de an, de cînd mi-am întrerupt rubrica, am început să privesc lucrurile mai cu detaşare şi mi-a fost greu să înţeleg de ce a produs a...


IUNIE
de Gabriela Ursachi

Vocaţia de a călători "livresc şi geografic" i-a determinat pe mulţi cărturari români să cutreiere lumea, desăvîrşindu-şi lecturile prin "plăcerea...

Păcatele Limbii:
"De cartier..."
de Rodica Zafiu

Una dintre cele mai recente expresii colocviale, frecvente în limbajul tinerilor, este de cartier: construcţie doar parţial transparentă, deoa...

Inedit:
Scrisori ale lui Mihai Eminescu către Veronica Micle
de Nicolae Manolescu

Prin bunăvoinţa d-nei Cristina Zarifopol-Illias şi a editurii ieşene Polirom, unde urmează să apară la 15 iunie volumul intitulat Dulcea mea Doamnă...

Restituiri:
Ultimul Mihai Botez
de Solomon Marcus

Cartea În oglinzi paralele. Însemnări despre Ion Barbu - de Mihai Botez a apărut la Editura Fundaţiei Culturale Române spre sfârşitul anului 1999, d...

Ecouri:
Difficiles nugae
de Şerban Foarţă

Transcriu (din România literară, 17-23 mai a.c., p. 21) cîteva rînduri care-i aparţin d-lui Livius Ciocârlie, şi anume: "Omagiu insolit adus ş...

Prepeleac:
Note abandonate
de Constantin Ţoiu

1954 A alege. A ieşi cu orice preţ din dilemă, dar a ieşi doar formal din dorinţa aceasta de a termina odată cu nehotărîrea... De aceea alegerea ...

Cronica Dramatică:
Dresura de scorpie
de Marina Constantinescu

Un proiect mai vechi al regizorului Mihai Măniuţiu, realizat de altfel şi acum cîţiva ani cu scenografa Doina Levinţa în Marea Britanie, capătă al...

Cronica Plastică:
Artişti plastici vâlceni
de Pavel Şuşară

Este un obicei curent, instituit încă dinainte de 1990, ca filialele UAP din ţară să expună, din cînd în cînd, în mod organizat, în marile galerii ...

Cinema:
Români, nu mai cerşiţi la Paris!
de Eugenia Vodă

Din punct de vedere cinematografic, ţara europeană căreia îi merge cel mai bine (număr de filme, de spectatori, de săli) e Franţa. Una din obsesi...

Ochean:
Cine sînt eu? O părere?
de Paul Miron

Cel de Sus şi ucenicul coborît pe văile umbroase pînă la rîu. Se opriră într-un sat mărunt şi foarte curat: "Aici o să dormim noi, Moisei", cum îi ...

Cartea Straina:
O rugăciune laică
de Andreea Deciu

"Şi din nou sosi primăvara, încă una din şirul nesfîrşit de-ntîmpinate primăveri, dar cea de pe urmă pentru Matiora: atît pentru ostrov, cît şi pe...

Pornind de la Valery:
Elogiu prostiei
de Livius Ciocarlie

O frază a lui Valéry, despre Flaubert, pe care aş putea s-o iau, fără să exagerez prea mult, asupra mea: "Este năucitor (mortellement) de pasiv;...

Interviu:
O convorbire cu Serge Fauchereau
de Ion Pop

Serge Fauchereau este cunoscut în România mai ales în ipostaza sa de critic literar. În urmă cu mai mulţi ani i s-a publicat în traducere important...


Un Babel fericit
de Adriana Bittel

Am ezitat pînă în ultimul moment să plec la Timişoara, la Colocviul internaţional al traducătorilor din Europa Centrală, din 26-28 mai. Pierdeam o ...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Un spirit european ORIZONT nr. 5 îl sărbătoreşte pe Mircea Martin la 60 de ani ("e o vîrstă care mă indispune la modul cel mai direct, agresiv,...

La microscop:
Bătrîni paznici ai democraţiei
de Cristian Teodorescu

După primul tur de scrutin am citit într-un ziar, nu-i citez numele din jenă, că alegătorii de peste 60 de ani hotărăsc soarta Bucureştiului. Ast...


Lista Autorilor din numarul curent