Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:0
(20/06/2001 - 26/06/2001)


Editorial:
Şcoala în tranziţie
de Nicolae Manolescu

Ultima lună a anului şcolar e presărată nu numai cu teze, ore de evaluare, examene, concursuri şi serbări, dar şi cu declaraţii ale diriguitorilor ...

Contrafort:
Amnesty National
de Mircea Mihăieş

Una dintre instituţiile care-i aducea pe comunişti până în 1989, ba chiar şi după, în pragul nebuniei este Amnesty International. Meritele acestei ...

Actualitatea:
Formula ideală a reconcilierii
de Barbu Cioculescu

Rusia nu acceptă ca Statele Unite ale Americii să-şi apere coastele de nimicitoare rachete, - de pe acum aflătoare în silozuri cunoscute -, printr-u...

Lecturi la zi:
"Sexul din inima cuvântului"
de Marius Chivu

"Sexul din inima cuvântului" Trebuie lăudat şi încurajat efortul unor edituri şi al unor autori de a face din cartea de poezie o prezen...

Cronică Literară:
Manual de postmodernism clasic
de C. Rogozanu

Să fii scriitor consacrat şi să te dedici criticii pare să devină o modă în literele româneşti. Mircea Cărtărescu încearcă o "panoramare" a literat...

Polemici:
Pro Virgil Ierunca
de Gheorghe Grigurcu

Nimic nu ne mai surprinde sub soarele postdecembrist. Nici măcar împrejurarea că un om poate fi atacat în numele propriilor sale idei şi idealuri...

Diagonale:
Intelectualul terminal
de Monica Lovinescu

Anul trecut s-a încheiat la Paris cu o nouă dispută în jurul rolului pe care-l mai are de jucat intelectualul francez în secolul XXI. Polemica r...

Păcatele Limbii:
"Regăţean"
de Rodica Zafiu

Înţelegerea terminologiei curente a plasării geografice şi geo-politice presupune în genere familiaritarea cu un anume cadru cultural: conotaţiile...


Poezii
de Radu Cange

Cortina poetului Marian Drăghici Ca dintr-o altă lume... Reverberând sentimente uitate, dar sfidând diavolul roşu, ...

Cerşetorul De Cafea:
Amănunţimi
de Emil Brumaru

Cînd prinde-un straniu luciu Domnul Lapte Şi rîmele se-ndoaie după şoapte, Ziduri miloase duc omizi în spate. Şerpii se bagă la...

Cronica ediţiilor:
Un mare cărturar
de Z. Ornea

Dl. Adrian Marino este, negreşit, unul dintre cărturarii de seamă ai ţării noastre. Se pregăteşte să împlinească în septembrie cei 80 de ani de viaţ...


Un lexicograf român de frunte
de Alexandru Niculescu

S-a stins, în septembrie trecut, un eminent lexicograf român, Mircea SECHE (n. 1924), fost, din 1966, şef al sectorului de lexicologie şi lexicogr...


Cioran. Stilistica asfinţitului uman
de Gabriel Onţeluş

Volumul Amurgul gândurilor reprezintă penultima carte scrisă de Cioran în limba română, a cărei expresivitate poetică avea să o regrete invariabil ...


Lista lui Bloom
de Mircea Martin

Canonul occidental, cartea profesorului american Harold Bloom din 1994 (apărută şi în versiune românească la Editura Univers, în 1998) reprezintă nu...


Mândrele anilor '60
de Mihai Cantuniari

(Fragment din îmbătrânind tăcut pe canapele roase) "Singurele paradisuri adevărate sunt cele pe care le-ai pierdut." Marcel Proust ...

Prepeleac:
Tabachera de tinichea
de Constantin Ţoiu

12 august 1991, Roma. Întîi l-am visat pe Petru Dumitriu. Să visezi aşa ceva... Avea breton, gen Cicero, şi o coroană de lauri pe cap. Uite, domnul...

Teatru:
Despre teatru şi timp
de Marina Constantinescu

Indiscutabil, unul dintre cele mai importante momente a fost sărbătorirea promoţiei 1961 a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică di...

Cronica Plastică:
Un pictor şi atît
de Pavel Şuşară

Psihologii amatori şi degustătorii voluntari de metafizică soft au neobositul obicei de a identifica aposteriori în opera, în comportamentul şi în...

Cinema:
La umbra producătorilor în floare
de Eugenia Vodă

Personajul-cheie al lumii filmului a fost, este şi va fi Producătorul. Americanii ştiu cel mai bine asta, de vreme ce, la strigarea Oscarului pentr...


IUNIE
de Gabriela Ursachi

Exact acum zece ani, în 1991, în zile de mijloc de iunie, Mircea Cărtărescu insera în recent apărutul său Jurnal rînduri despre anotimp, căldură ş...

Ochean:
Micul Moise
de Paul Miron

Trecerea de la Moise cel mic la uriaşul său omonim fu mai dificilă decît mă aşteptam. îl cunoscusem din prima perioadă a şederii mele în Eden, dar ...

Cartea Straina:
Distrugerea bibliotecilor
de Andreea Deciu

Mi-amintesc că la scurtă vreme după ce am devenit redactor la "România literară" m-am dus la biblioteca Facultăţii de Litere şi am cerut spre consu...

Pornind de la Valery:
A nu gândi!
de Livius Ciocarlie

"Îţi priveşti mâna de pe masă şi ceea ce rezultă e totdeauna o stupoare filosofică. Sunt în această mână şi nu sunt. Ea este eu şi non-eu" (II, 5...


Christa Wolf - Medeea
de Gabriela Dantiş

Christa Wolf (n. 1929), una dintre cele mai autorizate voci ale literaturii germane contemporane şi dintre cele mai cunoscute pe plan mondial, e...


Richard WAGNER - Miss Bukarest
de Ioana Pârvulescu

Institutul Goethe din Bucureşti şi Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii au organizat recent simpozionul împovăraţi de Moştenir...

Cronica Traducerilor:
"Când frumuseţea o contemplu-n tine..."
de Irina Mavrodin

Divinul poet Miron Kiropol - divin spun, pentru că, după ce l-am citit şi recitit, nu pot găsi pentru el un alt epitet mai potrivit, "littéralement...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Mozaic Lunarul craiovean MOZAICUL consacră o parte din numărul de pe mai unei probleme actuale şi preocupante: subcultura. D-nii Horia Dulvac, ...

La microscop:
Apelul unei treimi de ceară
de Cristian Teodorescu

A trecut de mulţi ani momentul cînd românii se lăsau impresionaţi de apeluri. După mai multe rînduri de alegeri realizate în condiţii de tot mai cu...


Lista Autorilor din numarul curent