Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:2
(17/01/2001 - 23/01/2001)


Editorial:
Ecouri şi aberaţii
de Nicolae Manolescu

A avut un oarecare... ecou, deloc favorabil autorului şi nouă, care l-am publicat, articolul d-lui Valeriu Rusu din numărul dublu (51-52) pe anul t...

Contrafort:
Murdar, uscat
de Mircea Mihăieş

Pe unii îi ameninţă potopul, pe noi seceta! Dacă mai luăm în considerare şi calculele astronomice legate de fatalul papă al 112-lea, nici nu ştiu de...

Centenar:
Un caracter care a sfidat destinul
de Barbu Cioculescu

S-au împlinit, la 6 ianuarie ale acestui an, primul din mileniul trei, patru decenii de la stingerea din viaţă, în necruţătoare condiţii de detenţie...

Cronică Literară:
Annie Bentoiu îşi aminteşte...
de Alex. Ştefănescu

O memorie cultivată Pentru un cunoscător al literaturii române, volumul de memorii Timpul ce ni s-a dat de Annie Bentoiu este o revelaţie. Clar...

Cronică Literară:
Din jurnalul lui Alceste (V)
de Gheorghe Grigurcu

* Pericolul capital al definiţiilor: "Cel care mă defineşte, mă asasinează" (Kierkegaard). * Orice înfrîngere nu e decît o abrutizare. ...

Lecturi la zi:
Un jurnal fabulatoriu
de Luminiţa Marcu

Un cititor clasic de jurnale, un curios, un avid de informaţii despre viaţa şi opiniile scriitorilor nu va fi satisfăcut de Jurnalul suedez al Gabr...

Lecturi la zi:
Credinţa trăită
de Geo Vasile

Lidia Ionescu Stăniloae, 67 de ani, cercetător specializat în fizică atomică, eseistă şi traducătoare, printre altele, a Însemnărilor lui Malte Laur...

JE EST UN AUTRE:
Enigma lui Camil Petrescu
de Ioana Pârvulescu

Pentru cititorul de azi, Camil Petrescu şi-a pierdut, ca orice autor canonic, trupul, cu toate patimile şi slăbiciunile lui. Figura lui din fotogr...

Literatură:
Poezii
de Petru Cimpoeşu

Eseul celui care nu-şi găseşte locul Se scoală de dimineaţă deşi nu vrea să ajungă nicăieri. Cel mult s-o ia razna. Nu se poate decide pe...

Cerşetorul De Cafea:
Cinci distihuri
de Emil Brumaru

Piatra cade,-uşure-,n apă Fiindcă-i sete. Şi se-adapă. Fluturul cu-aripi de criţă Stă fix pe raza grea-n spiţă. Mel...

Cronica ediţiilor:
Cum a fost editat Eminescu
de Z. Ornea

Cine ar fi crezut că un romancier şi memorialist precum dl Pericle Martinescu se ocupă, acasă şi în biblioteci, de istoricul ediţiilor Eminescu? Ş...

Păcatele Limbii:
"Nea Gheorghe"
de Rodica Zafiu

Folosirea unui nume propriu foarte răspândit pentru a desemna metonimic cetăţeanul-tip, reprezentantul generic al unei etnii sau al unei categorii...


Lecturile poetei
de Gabriel Dimisianu

Ileana Mălăncioiu şi-a retipărit volumul de eseuri Călătorie spre mine însămi, din 1987, în ediţie revăzută şi adăugită (editura Polirom). A operat...


Pivniţe, mansarde, nu puţine trepte
de S. Damian

Note despre roman Marcel Proust şi James Joyce s-au întîlnit o singură dată, incidental, într-un salon literar parizian. Cu coada ochiului, c...

Evocări:
Ioan Alexandru la Blaj
de Ion Buzaşi

Îl ştiam din Filologia clujeană a anilor '60-'63. Participam împreună la Cenaclul literar care fiinţa pe lângă Casa de Cultură unde veneau săptămâ...

Prepeleac:
Praful
de Constantin Ţoiu

1952, iulie. Oraşul sub pulberea galbenă de praf. Unii spun că e un praf asiatic adus de vînt de la o experienţă, nimeni nu ştie de care. Se lasă p...

Muzică:
În căutarea adevărului sonor
de Elena Zottoviceanu

Nici o problemă legată de arta interpretării muzicale nu a fost atât de mult discutată şi nu a stârnit polemici atât de pasionate ca cea a "autenti...

Muzică:
Armonii româno-franceze
de Ion Pop

La Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj a avut loc recent premiera operei lui Cornel Ţăranu Oreste & Oedipe: o premieră ca şi absolută,...

Cinema:
Senzor II: Szeged
de Irina Coroiu

E de neconceput ca Festivalul de film româno-maghiar Senzor - o iniţiativă meritorie excelent materializată la Sfîntu Gheorghe - dintr-o inexplicabi...

Cronica Plastică:
Camil Ressu, la o nouă privire (II)
de Pavel Şuşară

Odată isprăvite studiile la Iaşi, Ressu îşi pregăteşte plecarea la München pentru că, după pilda junimistă şi după tradiţia de la Şcoala de Belle ...

Ochean:
Musafiri nepoftiţi
de Paul Miron

Uriel Am coborît de la Palat şi m-am oprit pe terasa de jos, de unde pămîntul se arăta ca un bulgăr vişiniu, cînd în umbră, cînd în lum...

Cartea Straina:
O antropologie a interpretării
de Andreea Deciu

Cariera lui Wolfgang Iser a parcurs în ultimii ani un traseu foarte interesant, care reflectă în bună măsură modificări de perspectivă în mai lar...

Pornind de la Valery:
"Prostia" lui Mefistofel
de Livius Ciocarlie

"Ştiu bine. Nimeni nu se gândeşte la mine dezinteresat" (II, 294), spune Mefistofel. Un destul de mare neadevăr, dacă citim fraza literal. Prea p...


Nicolae Iorga şi Veneţia
de Ion Bulei

Nicolae Iorga vine prima oară în Italia în aprilie 1890. Şi primul oraş italian în care se opreşte e Veneţia. Avea 19 ani. La 29 ianuarie acelaşi ...

Eseu:
Cîrtiţa, istoria şi timpul
de Bujor Nedelcovici

"Totul este bine" Oedip "Tout ce qui arrive est adorable" Léon Bloy După ce am citit cartea Eugen Fried, de Annie Kriegel şi Stéphan...


O inimă care bătea pentru România
de Mariana Vorona

În toamna anului 1994, Universitatea din Bucureşti îi decerna doamnei prof. dr. Marie Kavková, pentru deosebite merite pedagogice, ştiinţi...


Henrik Nordbrandt
de Alexandru Dohi

2. Pietrasanta Aici aerul e plin de praful mormanelor de piatră din dăltuirea statuilor. îl inspir aidoma degustăt...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Antisemitismul postcomunist În primul număr din acest an al revistei 22 e publicată o foarte de actualitate convorbire a lui Andrei Oişteanu cu...

La microscop:
Maturitatea la partide
de Cristian Teodorescu

Competiţia din PDSR pentru tot felul de funcţii pare a fi un virtual focar de neînţelegeri în partidul de guvernămînt. Luptele care se dau pen...


Lista Autorilor din numarul curent