Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:30
(01/08/2001 - 07/08/2001)


Editorial:
Despre proletcultism
de Nicolae Manolescu

În numărul 7-8 din 2001 al revistei clujene Apostrof, am citit un interesant articol al d-nei Sanda Cordoş intitulat Proletcultismul n-a existat. T...

Contrafort:
Manual de bune maniere pedeseriste
de Mircea Mihăieş

Nu ţin minte ca, din copilărie încoace, să fi asistat la ceva asemănător cu �bătălia pentru apa grea", una din temele dragi filmelor de război; ...

Actualitatea:
Privind înainte, cu seninătate
de Barbu Cioculescu

A te întoarce în urmă, pentru o mai justă percepere a prezentului şi spre o considerabilă restrângere a marjei de eroare este senioralul sfat care...

Scrisori portugheze:
Régio (I)
de Mihai Zamfir

Se pare că, la pragul secolelor XIX-XX, s-au petrecut în Portugalia lucruri interesante din moment ce cîteva memorabile centenare s-au tot succedat...

Lecturi la zi:
Bazele unei noi ştiinţe
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Bazele unei noi ştiinţe La 19 mai 1991 se fondează la Freiburg primul institut de psihotraumatologie din lume. Este vorba nu doar despre o nouă...

Cronică Literară:
Incest şi naratologie
de C. Rogozanu

Trei tipuri vitale de discurs au explodat după '89: religios, memorialistic şi "sexual". Primul n-a adus nimic bun în literatură, al doilea a însemn...

Semn De Carte:
Oscilaţiile lui Constantin Noica (I)
de Gheorghe Grigurcu

Pare că e un lucru foarte uşor să desprinzi din volumaşul Pagini despre sufletul românesc al lui Constantin Noica, apărut prima oară în 1944 şi înt...

JE EST UN AUTRE:
Un tînăr neobişnuit
de Ioana Pârvulescu

Una dintre cele mai enigmatice figuri interbelice este Constantin Noica. Nu pentru că ar ascunde vreo taină, ca un personaj romantic, ci pentru c...


Poezie
de Liliana Ursu

Ordinul barzilor "Mare îi este arta, măreţ să-i fie şi caracterul bardului". Emerson O castă a poeţilor din Irlanda, un pod ar...

Cerşetorul De Cafea:
Scrisoare
de Emil Brumaru

Greoi, însemn în catastif cuvinte Să nu le uit! Sleit, apă şi linte Mănînc, departe tapiţerii ţinte Bat în mătasa după-amiezii sfin...

Cronica ediţiilor:
Martha Bibescu în 1915
de Z. Ornea

Am citit, pe la sfîrşitul anilor şaptezeci memoriile Marthei Bibescu, apărute, în îngrijirea lui Cristian Popişteanu şi Nicolae Minei (amîndoi disp...

Comentarii Critice:
Subversivitatea tragicului
de Catrinel Popa

La apariţia volumului despre tragic al Ilenei Mălăncioiu (Vina tragică - tragicii greci, Shakespeare, Dostoievski, Kafka, Editura Cartea Româneas...

Semnal clasic:
Demers comparatist
de Ioan Holban

O carte utilă, bine scrisă şi, mai ales, pe deplin semnificativă în orizontul traducerii operei eminesciene este Eminescu universal. Spaţiul cul...

Păcatele Limbii:
"Bididiu"
de Rodica Zafiu

Într-un număr recent al revistei Dilema (436, 2001) au apărut cîteva fragmente de glosar cuprinzînd cuvinte şi expresii argotice, caracteristice ...

Interviu:
Gellu Naum - "Cred că poeţii s-au născut pe lume aşa cum specia îşi naşte o a treia mînă"
de Dora Pavel

Cred, sînt convinsă că fiecare îşi are Gellunaum-ul său. Ani de-a rîndul, eu, pe-al meu, am tot evitat să-l întîlnesc. Mi se părea de-a dreptul fr...


Întâlnirea
de Dan Stanciu

Saşa plecase la Amsterdam la începutul anilor '90, atunci când ţara trăia într-o euforie ce nu mai părea să ia sfârşit. Toţi erau mulţumiţi. Opoziţi...

Prepeleac:
De partea lui Petru Dumitriu
de Constantin Ţoiu

În aprilie 1996, notam în articolul Opera magna, apărut la aceeaşi rubrică, ideea că toţi cei ce-l contestă pe romancierul Petru Dumitriu o fac di...


Domnul Vartan
de Constantin Abăluţă

Am locuit demult pe o stradă cu case mărunte, prelungită într-unul din capete cu o fostă fundătură pavată ca înainte de primul război, cu bolovani d...

Teatru:
In memoriam Vlad Mugur: Toate drumurile duc la München
de Marina Constantinescu

Sînt momente în viaţă care îţi creează un sentiment cel puţin bizar, acela că timpul s-a oprit. Fie că ai atins un nivel al plenitudinii fericirii,...

Cronica Plastică:
Construcţie versus administraţie (III)
de Pavel Şuşară

Dacă Victor Florean este iniţiatorul, finanţatorul şi proprietarul acţiunii de la Baia Mare - Cărbunari, constructorul şi regizorul ei este artis...

Cinema:
Manifest împotriva operei inventate din nimic
de Valerian Sava

Valerian Sava: Domnule Cristi Puiu, aş avea o întrebare cam lungă, care ar putea fi în schimb singura. După care ţi-aş propune tot spaţiul pentru ...


Iulie
de Gabriela Ursachi

Cînd l-a creat pe Adam, Dumnezeu i-a adus în faţă toate animalele pămîntului şi ale văzduhului, pentru ca primul om să le dea nume. Lipsesc însă p...

Ochean:
Valaam se hotărăşte
de Paul Miron

Balac nu-l asculta, ci făcea mereu alte planuri, continuă încercările sale de a-l cîştiga pe mag: "Vino, prietene, să ne ducem încă o dată într-un...

Cartea Straina:
Autonomia literaturii
de Andreea Deciu

Pe la jumătatea secolului trecut (adică 20), era extrem de populară teoria autonomiei literaturii, ca manifestare spirituală, chiar dacă printre ade...

Pornind de la Valery:
Morală şi natură
de Livius Ciocarlie

"Morala este un fel de artă a nerealizării dorinţelor, a posibilităţii de a slăbi gândirea, de a face ce nu ne place şi de a nu face ceea ce ne ...


Din "Memorii de dincolo de mormînt" de Chateaubriand: Poetul şi împăratul
de Marina Vazaca

Este statornicită şi de altfel întemeiată constatarea că în materie de romantism nu literatura franceză oferă cele mai de seamă exemple. Oferă î...


Yves Bonnefoy - Poezia este o perpetuă renaştere
de Rodica Draghincescu

R.D.: Domnule Yves Bonnefoy, de unde iubirea pentru poezie? Nu e poezia, cumva, un joc-fapt "infantil"? Să folosim ghilimelele. Y.B.: Nu mă a...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

22 Două numere recente ale revistei 22 atrag îndeosebi atenţia din maldărul de publicaţii estivale. Nr. 28 din 10-16 iulie conţine, într-un sup...

La microscop:
Privatizarea ca ironie a sorţii
de Cristian Teodorescu

Într-o singură săptămînă, cabinetul Năstase a încheiat două privatizări răsunătoare. A vîndut Banca Agricolă şi Sidex-ul unor investitori străini....


Lista Autorilor din numarul curent