Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:32
(16/08/2000 - 22/08/2000)


Editorial:
Mistică şi muzică
de Nicolae Manolescu

Dintotdeauna am fost convins că, dincolo de credinţa pe care o implică, mistica are nevoie de un limbaj care nu este acela logic. Reprezentările mi...

Contrafort:
La adio (3)
de Mircea Mihăieş

De-acum, abandonul domnului Constantinescu e istorie. Jucător şi antrenor, domnia sa a mai avut tăria să iasă în ring şi, cu prosopul pe umeri...

Actualitatea:
Piraţii micului ecran
de dr. Harald Alexandrescu

Un om fără scrupule şi elocvent în acelaşi timp se dovedeşte a fi un flagel pentru societate (Euripide) Niciodată nu am fost tenta...

CONTRIBUŢII:
Eminescu - Spitzweg
de Ana-Stanca Tabarasi

O posibilă sursă de inspiraţie pentru "Cugetările sărmanului Dionis" Despre influenţa culturii germane asupra lui Mihai Eminescu s-a scris at...

Cronică Literară:
Glose la Virgil Ierunca (I)
de Gheorghe Grigurcu

Numele lui Virgil Ierunca produce, în unele medii, un veritabil scandal. Scandalul pe care-l provoacă adesea adevărul şi justiţia. Inevitabilul sc...

Lecturi la zi:
Vîrsta lirică
de Roxana Racaru

Antologia de critică a lui Ştefan Aug. Doinaş prilejuieşte o binevenită (re)întîlnire cu bătăliile canonice şi idealurile (şi greşelile) poetice al...

Lecturi la zi:
Duet secund antifonic
de C. Rogozanu

Duet/lul celor două muze se intitulează lucrarea de doctorat a Mariei Foarţă, lucrare susţinută abia după 1989 (pînă atunci respinsă "din motive de...

Lecturi la zi:
Cartea rotundă
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Arhitectură gotică şi gândire scolastică e o carte care pe mine cel puţin nu mă inspiră la prea multe schimburi de impresii. Dar nu pentru că s-ar...

JE EST UN AUTRE:
Amorul liber şi amorul conjugal
de Ioana Pârvulescu

Handicapul limbii, pe care paşoptiştii îl poartă la vedere, ca pe o cocoaşă literară (şi care a stîrnit zîmbetul batjocoritor al generaţiei junimi...


Poezie
de Ioana Dinulescu

Sărbătoare cu scribi Prieteni la sfat, sub nucul bătrân, în miezul câmpului, în lumina molcom deşirată de seceta verii tâ...

Cronica ediţiilor:
Un destin tragic (I)
de Z. Ornea

Tragediile (nu numai antice dar şi cele shakespeareene) au ca eroi capete încoronate sau din familia acestora. E ceea ce avea să devină regina mamă ...

Cronica melancoliei:
Acum şi pururea şi în veci, Emin
de Ileana Mălăncioiu

Citesc corespondenţa inedită Mihai Eminescu - Veronica Micle cu întîrziere. După ce am ascultat-o pe Christina Zarifopol-Illias, vorbind la emisiun...

Păcatele Limbii:
"Marfă"
de Rodica Zafiu

Unul dintre cei mai reprezentativi termeni ai vorbirii familiar-argotice actuale (mai ales a acelui registru sociolingvistic care e numit "vorbi...


Sub semnul Libertăţii
de Alexandru Niculescu

80 de ani? Nu se poate! Este primul gînd pe care îl avem aflînd că domnul Virgil Ierunca ar împlini vîrstele senectuţii. Omul acesta vioi, cal...


Autoportret din anii săraci
de Vasile Popovici

Ar fi fost normal ca Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca să fie scutiţi la mai bine de un deceniu de la căderea comunismului de spectacolul indece...


Oglinda
de Doina Cetea

Peretele care desparte camera mea de cea a domnului Panaitescu este ca o pânză mată prin care nu poţi vedea, dar de auzit, auzi şi răsuflarea celui...

Prepeleac:
Marchizul în răsărit
de Constantin Ţoiu

Sept. 1975. Obsesia înmulţirii ţiganilor. Restaurant Pescăruş. Orchestra. Toţi îmbrăcaţi în negru, cu papion. Îşi încearcă instrumentele. Cacofonie ...

Teatru:
Din eprubeta memoriei
de Monica Gheţ

Mai întîi, iată povestea gen "revoluţie-evoluţie" a unui spectacol "teatru-studio" inspirat din avangarda literară română, spectacol intrat "în le...

Cronica Plastică:
Vocaţia demolării
de Pavel Şuşară

Spune-mi ce demolezi, ca să-ţi spun cine eşti! Cam aşa ar putea fi parafrazat un cunoscut concentrat de înţelepciune care, ca întotdeauna, nu poate ...

Cronica Filmului:
Maşini de război
de Eugenia Vodă

Lansat de-a lungul şi de-a latul planetei, cu mare tam-tam publicitar, aşa cum îi şade bine oricărei superproducţii americane, Patriotul intră c...

Dans:
Liceul de coregrafie Floria Capsali în context internaţional
de Liana Tugearu

În primăvara anului 2000, o parte dintre elevii Liceului de coregrafie "Floria Capsali" din Bucureşti au participat fie la stagii, fie la conc...

Ochean:
Cine bate la uşă?
de Paul Miron

Cuprins de patima mării, Moise făcu tot posibilul ca să posede el însuşi o barcă sau mai degrabă un caic. S-a întîlnit cu norocul la un fost colo...

Cartea Straina:
Restanţa viitorului
de Andreea Deciu

Sîntem de-acum obişnuiţi cu metehnele învăţămîntului superior românesc, între multe alte nefericiri şi neajunsuri de-ale locului şi de-ale timpul...

Pornind de la Valery:
Cioran şi Valéry
de Livius Ciocarlie

Am început să-l recitesc pe Valéry frapat de agresivitatea faţă de el din Exercices d'admiration. Atâta antipatie nu poţi să simţi decât când ...


JAN KOTT
de Olga Zaicik

Polonezul Jan Kott (n. 1914) a debutat în 1936 cu un volum de poezii suprarealiste, O lume dublă, între 1945-48 a fost cofondator şi redactor al rev...


Când fitzgeraldienii se întâlnesc la Nisa
de Virgil Mihaiu

Aflând că lucrez la un doctorat cu titlul F. Scott Fitzgerald - un scriitor al timpului nostru, profesoara Linda Stanley de la Queensborough Commun...

Corespondenta din Stockholm:
Românca din Parlamentul suedez
de Gabriela Melinescu

Ana Maria Narti, născută în 1936, la Bucureşti, nu este o persoană oarecare ci o puternică personalitate a cărei voce s-a făcut auzită în Suedia înc...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Axioma de la Ploieşti AXIOMA - revista lunară de literatură, ştiinţe, artă, religie ce apare la Ploieşti de patru luni (director - Marian Ruscu...

La microscop:
Drumul spre Cotroceni
de Cristian Teodorescu

Am serioase îndoieli că pe dl Stolojan îl aşteaptă zile uşoare în campanie. Dacă e adevărat ce spun sondajele, că noul candidat la preşedinţie se...


Lista Autorilor din numarul curent