Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:32
(15/08/2001 - 21/08/2001)


Editorial:
Secolul lui Ion Ghica
de Nicolae Manolescu

La 12 iulie s-au împlinit, într-o ignorare deplină, 185 de ani de la naşterea lui Ion Ghica (1816-1897), unul dintre cei mai de seamă prozatori rom...

Contrafort:
Preşedinţia (via "Plai cu boi") salvează monarhia!
de Mircea Mihăieş

În seceta propriu-zisă şi în seceta de evenimente din ţară, sugestia d-lui Paleologu către prezidentul Iliescu de a-şi croi ultimii ani biologici ş...


La 80 de ani de la naşterea lui Ov. S. Crohmălniceanu
de Gabriel Dimisianu

În 16 august Ov.S. Crohmălniceanu ar fi împlinit 80 de ani. Mi-e greu să leg imaginea octogenarului care ar fi putut să fie de aceea a bărbatului ...

Lecturi la zi:
Bazarul cu imagini
de Cătălin Constantin

Bazarul cu imagini Cei care anul trecut au vizitat expoziţia de la Muzeul Naţional de Artă, dedicată decupajelor realizate de regina Margareta ...

Cronică Literară:
Nu interpreta!
de C. Rogozanu

Literatură fără nici un fel de angajament. Iată o sintagmă potrivită pentru romanele şi povestirile lui Alexandru Ecovoiu. O lipsă de angajament...

Semn De Carte:
Un sol al "ireparabilului" (I)
de Gheorghe Grigurcu

Spre deosebire de majoritatea poeţilor noştri născuţi în anii '50, atraşi de ludic, de zeflemea, de o deriziune în raport cu solemnitatea temelor...

JE EST UN AUTRE:
Viaţa lui K. 489
de Ioana Pârvulescu

Cînd e arestat pentru prima dată şi închis la Arsenal - o clădire cenuşie de la marginea Bucureştilor, transformată în Penitenciar - Mircea Vulcăn...


Poezii
de Ion Chichere

Viziunea din iulie cu o foarfecă uriaşă îngerul a tăiat panglica curcubeului. Poem din afara corpului în lo...

Cerşetorul De Cafea:
Rugăciune laică
de Emil Brumaru

Doamne, nu mă părăsi, Ia-mi în braţe sufletul, Pe cărări de rouă du-l, Să-l calce oricine-ar fi Dis-de-dimineaţa zmuls ...

Cronica ediţiilor:
O postumă a lui Crohmălniceanu
de Z. Ornea

Scriu astăzi despre o carte de care mă simt apropiat sufleteşte. E cartea regretatului meu prieten, criticul literar Ov. S. Crohmălniceanu, Evreii î...


Vasko Popa sau despre miracolul supravieţuirii
de Cornel Ungureanu

Într-o seamă de intervenţii privitoare la Grupul A Treia Europă se spune că ar dispreţui literaturile sud-est europene. Că ar privi de sus către ...

Interviu:
Ion Pop: "Criticul ideal este cel care trăieşte textul"
de Dora Pavel

DORA PAVEL: În preambulul uneia dintre cărţile dvs., Ore franceze, dorind să justificaţi dialogurile pe care le-aţi realizat cu personalităţi fran...


AROMÂNII în mileniul III. O abordare prospectivă
de Matilda Caragiu Marioţeanu

Gracias quiero dar al divino Laberinto de los efectos y de las causas Por la diversidad de las criaturas Que forman este singular u...

Scrisori portugheze:
Régio (II)
de Mihai Zamfir

Într-o istorie obiectivă şi cinstită a literaturii portugheze, poziţia lui Régio mi se pare limpede şi inechivocă, deja fixată în conştiinţele ev...

Păcatele Limbii:
Seara
de Rodica Zafiu

Într-o publicaţie care conţine programele de televiziune ale săptămînii (Timpul liber, supliment al României libere, nr. 30, 2001), se poate observ...

Prepeleac:
Varşovia
de Constantin Ţoiu

Pe la începutul anilor '60, plecam întâia oară în străinătate, la Varşovia. Mai fusesem şi la Budapesta, dar Ungaria nu contează. Cu Varşovia,...

Teatru:
Oglinda ovală
de Marina Constantinescu

Joi, pe 2 august, Marcel Iureş a împlinit 50 de ani. Pînă foarte de curînd, era catalogat, în discuţii sau aprecieri critice, drept "tînărul actor...

Pictură:
În sfârşit avem o Galerie Naţională
de Radu Ionescu

În 1952, cu toate că speram încă în miracolul de a-l vedea pe Rege apărând din spatele unei uşi, vizitam, neobosiţi, recent amenajata Galerie Naţio...

Cinema:
Previzibilul Karlovy Vary...
de Viorica Bucur

De obicei, Festivalul de la Karlovy Vary este ceea ce numim un festival previzibil : un program de filme bogat şi variat (tematic şi stilistic), bin...


Henry Miller - PLEXUS
de Antoaneta Ralian

În celebra trilogie - Răstignire trandafirie a lui Henry Miller, volumul Plexus este al doilea, situat între Sexus şi Nexus, ocupînd parcă locul med...

Corespondenţă din Germania:
Epifaniile literare ale mediocrităţii
de Rodica Binder

Susi Gern se află la capătul celei de-a doua tinereţi. Are cam 50 de ani, este soţia unui multimilionar, şi trăieşte la Düsseldorf într-o luxoasă ...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Borges sau întîlnirile întîmplătoare Cronicarul a făcut, de data aceasta, o plimbare ceva mai lungă, dar cu pauze, prin paginile gazetelor. Fra...

La microscop:
Ce vrea tineretul
de Cristian Teodorescu

Mă îndoiesc că era nevoie de un sondaj de opinie pentru a afla ce vrea tineretul din România. Oricum, e bine că s-a făcut, pentru a-i aduce cu pici...


Lista Autorilor din numarul curent