Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:34
(29/08/2001 - 04/09/2001)


Editorial:
Cînd ne despart ideile
de Nicolae Manolescu

La începutul anilor '90, societatea românească, ne aducem bine aminte, era polarizată. Şi, după chipul şi asemănarea societăţii, intelectualitate...

Contrafort:
Român, o dată pe lună
de Mircea Mihăieş

Încetul cu încetul, România se capitalizează. Ce-i drept, numai la vârf şi numai cu înaltă protecţie politică. Capitalizare originală - ca tot ce m...

Actualitatea:
Hamlet s-a născut acum patru secole
de Mihai Stoian

Moartea este o datorie pe care fiecare n-o poate plăti decît o singură dată. Shakespeare Cîte drame - dureri atroce - nu s...

Lecturi la zi:
Ecografii pentru sănătatea zilnică
de Dorin-Liviu Bîtfoi

Ecografii pentru sănătatea zilnică "Am o colecţie de titluri de recenzii, în toate limbile de origine indoeuropeană, care merg de la Ecoul lui ...

Cronică Literară:
O combinaţie rară
de C. Rogozanu

Note la un desant editorial Recapitularea modernităţii de Ion Bogdan Lefter conţine una dintre cele mai imprevizibile �mişcări" critice...

Polemici:
La nici o întrebare
de Gheorghe Grigurcu

"Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, Tu nu răspunzi la nici o întrebare". (T. Arghezi) Rezonabil ni se pare dl Daniel ...

JE EST UN AUTRE:
Satiră. Eului meu
de Ioana Pârvulescu

Că un �distins cărturar" trăieşte, mult mai liniştit decît semenii săi, închis în turnuri de fildeş sau în castele de hîrtie, că nimic nu-l atinge...


Poezii
de Mihai Vakulovski

*** da, alintă-mă şi pe mine zici mi-a fost rău zilele astea peste tot am găsit tot felul de titluri şi denumiri de a...

Cerşetorul De Cafea:
Deodată
de Emil Brumaru

Deodată, se zbate pleoapa Zidului de cărămidă. Nici un înger nu mai ştie Uşa grea cum s-o deschidă, Spre-a fugi în zori...

Cronica ediţiilor:
N. Carandino la "Dreptatea"
de Z. Ornea

Nu l-am cunoscut îndeaproape pe N. Carandino. Dar îmi plăcea să-l ascult istorisind momente şi scene din interbelic care mă captivau, chiar dacă ...

Polemici:
Ar trebui un cântec încăpător, precum...
de Sorina Sorescu

Două articole, Demnitatea operei şi Alte câteva păreri, pe care le-am publicat în numerele 3-4 şi 5 ale revistei craiovene "Mozaicul", au stârnit to...

Profil:
O prea dureroasă reuşită
de Maya Belciu

"Dans cette vie on voit tout et le contraire de tout" (Montaigne) Luli August Sturdza şi-a intitulat cartea "...Aşa s-au întâmpla...

La o noua lectura:
Adrian MARINO
de Alex. Ştefănescu

Expediţiile unui intelectual român În ipostaza de vizitator al ţărilor din Vest, Adrian Marino nu este naiv ca Dinicu Golescu, nu se lasă cople...

Debut:
Pisicile
de Raluca Stoenescu

Raluca Stoenescu scrie o proză melancolică şi reflexivă. Naraţiunile ei sunt compuse cu simţ muzical, fiecare moment epic având un fel de ecou, car...

Restituiri:
Sute de scrisori...
de Florica Dimitrescu

Sute de scrisori şi-au adresat - timp de 56 de ani (între 1934 şi 1990) - marii lingvişti Alexandru Rosetti (1895-1990) şi Alf Lombard (1902-199...

Comentarii:
F. Aderca, prozator romantic
de Henri Zalis

Un prefaţator derutat pînă la confuzia valorilor de sarcasmele lui Felix Aderca credea a recunoaşte într-însul un romancier ratat. Sub cuvînt că în ...


Emanuel Vasiliu
de Rodica Zafiu

A încetat din viaţă, în ziua de 19 august 2001, profesorul Emanuel Vasiliu: un mare lingvist, care lasă în urmă o bibliografie impresionantă prin c...

Prepeleac:
Praga în 1969
de Constantin Ţoiu

După invadarea Cehoslovaciei în 1968, Praga, atât de plânsă în Europa, este mai tot timpul pustie. Nu ştiu de ce, văzând-o, mă umflă un sentiment...

Teatru:
Un interval şi mediocritatea lui
de Marina Constantinescu

De cîţiva ani, la sfîrşitul unei stagiuni, trăgînd linie şi adunînd, constatam că marile spectacole s-au împuţinat ca număr, desigur şi evenim...

Muzică:
Festivalul Internaţional "George Enescu"
de Elena Zottoviceanu

Din trei în trei ani orice cronicar muzical şi orice meloman adevărat (adică intoxicat de morbul sălii de concert, nu cel care ascultă numai dis...

Cinema:
Reciclări...
de Irina Coroiu

Butada "Cărţile din cărţi se fac" s-a transformat - evident - şi asupra cinematografului aşa că se poate spune şi "filmele din filme...". Istoria c...

Plastică:
Artistul şi Oraşul
de Pavel Şuşară

(Bolovanul lui Amphion sau Lira lui Sisif) Înainte de a fi aşezare umană, de a îndeplini funcţii administrative, de a susţine activităţi come...


Angeles Mastretta - Răpeşte-mi viaţa
de Tudora Şandru-Mehedinţi

Romanul Arráncame la vida ("Răpete-mi viaţa") - prima operă a scriitoarei mexicane Angeles Mastretta - a devenit încă de la publicare, în 1986, un a...


Marc Quaghebeur - Drumurile în Granada
de Dana Ligia Ilin

Născut la Tournai în 1947, Marc Quaghebeur este directorul Arhivelor şi Muzeului de literatură din Bruxelles, directorul Colecţiei "Archives du fut...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

De toate pentru toţi În CUVÎNTUL pe iulie, o interesantă recenzie a d-lui Ion Creţu la o carte fără, deocamdată, circulaţie la noi, intitulată ...

La microscop:
Starea şcolilor
de Cristian Teodorescu

În loc să se astîmpere cu cererile lor, care nu sînt ascultate decît cel mult din politeţe, directorii de şcoli stau şi în acest an cu mîna întin...


Lista Autorilor din numarul curent