Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:48
(03/12/2003 - 09/12/2003)


Contrafort:
Concorde la Cotrocensk
de Mircea Mihăieş

Pentru ca deosebirile faţă de Ceauşescu să dispară complet, Ion Iliescu a copiat încă o dambla din biografia fostului său idol: dromomania. Î...

Actualitatea:
Un test de neocolit
de Radu Ciobanu

Prefaţând volumul Reconstruirea podurilor (maghiarii şi românii), în care sunt reunite cele mai importante eseuri în temă ale lui Pomogáts Béla, - ...

Lecturi la zi:
Proză cu ph-ul scăzut
de Marius Chivu

Înteresant de remarcat că, în timp ce numărul poeţilor tineri este realmente ridicat (când a fost altfel?), dar se scrie şi multă poezie proastă, pr...

Lecturi la zi:
Afinităţi elective
de Tudorel Urian

O veche şi mereu actuală înţelepciune de branşă spune că situaţia ideală pentru un critic literar este aceea de a scrie despre autori pe care nu-i c...

Lecturi la zi:
Memoria obligatorie
de Iuliana Alexa

Osip Emilievici Mandelştam este una dintre figurile principale ale acmeismului, orientare literară conservatoare în faţa avangardelor ruse de la în...

Literatură:
Poate chimie, poate soteriologie...
de Cristian Măgura

Între aceşti „poate” se întinde orizontul fertil al întrebărilor, al contradicţiilor, al certitudinilor sau al pistelor care eşuează în complexe bib...

Cerşetorul De Cafea:
Cred că obiectele simt mai bine!
de Emil Brumaru

Stimate domnule Lucian Raicu, Iată-mă, deci, din nou la etajul V, parcă fără speranţă, parcă fără chef, reînnodînd şirul scrisorilor mele că...

Semn De Carte:
Poezia lui Petre Stoica
de Gheorghe Grigurcu

Petre Stoica e de-acum un nume clasicizat al poeziei noastre contemporane. Important atît prin opera d-sale, cît şi prin rolul pe care l-a jucat în ...

Literatură:
Profil Leonid Dimov
de Corin Braga

Sufletul nocturn Leonid Dimov a fost un mare degustător al fantasmelor nocturne, un explorator al lumii visurilor. El a elaborat...

Literatură:
Evocări spontane
de Ioana Postelnicu

În anul 1933 am poposit mai mult timp, împreună cu soţul meu, în Germania. Am receptat de la început, la Berlin, atmosfera unei capitale care se deo...

Cronica ediţiilor:
Ineditele Agârbiceanu
de Cornelia Ştefănescu

Cronica de faţă este determinată de apariţia romanului Frământări, al 18-lea volum din ansamblul ineditelor Agârbiceanu, care debutează cu volumul 1...

Istorie Literară:
Ultimii ani ai lui Andrei Mureşanu
de Ion Buzaşi

Revenirea la Braşov nu aduce însănătoşirea sperată de familie, de Bariţ şi de amicii săi. Manifestările de monomanie, mizantropie şi autism social d...

Prepeleac:
La doi magoţi (II)
de Constantin Ţoiu

Nu ştiu de ce mă interesează pe mine godinul lui Sartre, aparatul lui celebru de încălzire de metafizician friguros, iarna... Mă uit şi nu pot s...

Păcatele Limbii:
„Hasta”
de Rodica Zafiu

Între descrierile ştiinţifice ale unei variante a limbii – sociale, istorice sau regionale – şi percepţia curentă pe care o au vorbitorii nelingvişt...

Literatură:
Azilul canin
de Marius Tupan

Când apăru din Orientul Mijlociu fosta ziaristă, toate lucrările erau încheiate şi pregătite pentru tăierea panglicii inaugurale. Cuştile noi, din l...

Literatură:
Rezervaţia pedanţilor
de Val Gheorghiu

Trece – cu regularitate de metronom – pe sub fereastră şi sînt înclinat să-l aşez în categoria anonimilor care-şi exagerează ţinuta corectă, şi-o hi...

Cronica Optimistei:
Şi eu am fost la Şaguna...
de Ioana Pârvulescu

Gîndurile legate de Şaguna, liceul “tinereţii noastre”, au, desigur, efectul cremei lui Azazello. Îţi aminteşti că Margareta, care avea trupul şi su...

Cronica Dramatică:
Fericire? Nefericire?
de Marina Constantinescu

Ştiam că nu prind microbuzul. M-am urcat, în amurg, într-o Dacie papuc. Am umplut remorca, ochi, cu grijile mele, cu vise, cu obsesii, cu rîsete de ...

Literatură:
Profil Leonid Dimov
de Corin Braga

Leonid Dimov a fost un mare degustător al fantasmelor nocturne, un explorator al lumii visurilor. El a elaborat o adevărată “artă de a visa”, p...

Avanpremieră editorială:
Marie Darrieussecq
de Claudiu Komartin

Schimbarea la trup Marie Darrieussecq (n. 1969) a cunoscut, cu primul său roman, Truismes (tradus acum în româneşte sub titlul Schimbarea la...

Cronica Traducerilor:
Salman Rushdie şi opera rock
de Geo Vasile

Romanul care l-a impus definitiv pe Salman Rushdie (n. 1947, Bombay) în lumea literară a fost Copiii din miez de noapte, distins cu râvnitele Booker...

Post restant:
Actualitatea
de Constanţa Buzea

Din ce mi-aţi dat să citesc am dedus că şi textele premiate din 1998 încoace au fost de soi, menţiunea de la Sibiu însă, cred că vă este cea mai dra...

Cronica TV:
Economie funcţională de talcioc
de Dumitru Hurubă

O zi înainte şi trei după 4 noiembrie, am stat în faţa televizorului cu prietenul Haralampy ca să nu pierdem binecuvântarea haloului de lumină în ...

La microscop:
Ziua Naţională
de Cristian Teodorescu

Din motive care ţin în marea lor majoritate de un politicianism meschin, Ziua Naţională e la noi un prilej de a ne arăta mai ales dezunirea. ...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

La Rovine în cîmpii... Un spiritual, ca de obicei, articol despre fotbal scrie dl Viorel Moţoc în numărul 45 din Academia Caţave...


Lista Autorilor din numarul curent