Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:4
(02/02/2000 - 08/02/2000)


Editorial:
Cîrtiţa şi Hegel
de Nicolae Manolescu

În martie 1969 primea bun de tipar Euphorion, cartea de debut a lui Nicolae Balotă (dacă nu punem la socoteală Din spuma valurilor, o plachetă d...

Contrafort:
Indici ai bunăstării: astăzi, pubela
de Mircea Mihăieş

Furturile, tâlhăriile, corupţia, răpirile, violurile, prostituţia, comerţul cu droguri, execuţiile de tip mafiot au devenit în România întâmplări...

Actualitatea:
Enescu - între Père-Lachaise şi Tescani
de Tatiana Slama-Cazacu

Am fost la Tescani. A doua oară. Încă de prima dată, din momentul când am vizitat "Casa memorială" - impregnată de atmosfera artei şi a marii iubi...

Cronică Literară:
CONSTANTIN ŢOIU POVESTEŞTE...
de Alex. Ştefănescu

Nimic prozaic Dacă am adopta limbajul celor care prezintă filme în ziare, am putea spune, despre romanul Barbarius al lui Constantin Ţoiu, că...

Cronică Literară:
Înfăşurat în "mantia damnării"
de Gheorghe Grigurcu

E neîndoios că Vasile Proca doreşte a se situa într-un spaţiu demoniac. Poezia sa e una de "sfîrşit de lume" (ori măcar de epocă), în acelaşi timp o...

Lecturi la zi:
Universuri paralele
de Catrinel Popa

Romanul Morminte străvezii de Dan Stanca, apărut la Editura Albatros se vrea o radiografie exactă a realităţii româneşti post-decembriste şi totod...

Lecturi la zi:
Utopiile arhitecturii
de Marius Ţepeş

Caracterizat de către autori ca o invitaţie la cercetare interdisciplinară, volumul Arhitectura care nu există (imaginar, virtual, utopie), publicat...

Lecturi la zi:
Romanul unei fete de tranziţie
de Fernanda Osman

După buna primire pe care a făcut-o critica volumului de proză scurtă cu care a debutat Ioana Drăgan, Vietăţi şi femei (premiul Uniunii Scriitoril...

Alfabetul Domnilor:
PARIZIENII
de Ioana Pârvulescu

"N-ai auzit că unul cică s-a dus odată bou la Paris, unde-a fi acolo, şi a venit vacă?" - îşi argumentează Ştefan a Petrei poziţia faţă de studiu ...

Scrisori portugheze:
2000 (II)
de Mihai Zamfir

În ultimii ani ai secolului XX, aproximativ în acelaşi timp cu dispariţia comunismului în Est, s-au petrecut în Vest fenomene ce pot schimba cursul ...


Încerc să scriu o poesie (I)
de Iustin Panţa

Încerc să scriu o poesie (I) Se înnopta şi începeam să ne dorim. Ea nu era acasă, o desluşeam doar în fărîma aceea de boare rămasă în urma ei...

Cronica ediţiilor:
Evocări verosimile
de Z. Ornea

Născut în 1908, după studii hurducate, Virgil Carianopol debutează, în 1931, cu o plachetă (Flori de spin) de clară opţiune avangardistă, accent...


Războiul subteran
de Aura Christi

"Adevărata putere, scrie tânărul erudit Balotă, se află în puterea fără glorie, în puterea ascunsă, în fecunditatea tăinuită. Nimic manifest, sămân...

Păcatele Limbii:
Matematic şi colocvial
de Rodica Zafiu

O formă întîlnită recent în paginile unui săptămînal poate readuce în discuţie raportul dintre oralitate şi scris în uzul românei actuale: "l-a fă...

Diagonale:
Yvonne Rossignon
de Monica Lovinescu

În ciuda unor incontestabile progrese, cei care au continuat să scrie în româneşte în exil, netrecând - în parte tocmai din pricina fidelităţii f...


Jurnal de călătorie prin Balcani: Dragostea noastră pentru celălalt
de Speranţa Rădulescu

Pentru transport, primăria a tocmit un autocar bulgăresc, care ne va depune la Hotelul "Tourist" din centrul burgului flamand în seara zilei de 29...

Eseu:
Curs de sinceritate
de Dorin-Liviu Bîtfoi

"Afirmând aşa ceva mi-e teamă că pot apărea într-o lumină măgulitoare, ca unul care ia decizii exclusiv din ură faţă de tiranie." Czeslaw Milo...


Tragica impostură a fictivului
de Nicu Horodniceanu

Eul, lucrul limitat prin excelenţă, creează conceptualitatea "fictivului", el neagă ceea ce este de necuprins şi umbreşte lucrurile cu vălul inex...

Cronica Dramatică:
Povara destinului?
de Marina Constantinescu

Teatrul Naţional din Bucureşti şi-a chemat publicul să-i spună un fel de poveste tragi-comică: povestea vieţii celebrului actor american John Barry...

Cronica Plastică:
După zece ani (II)
de Pavel Şuşară

Apărută abrupt, schimbarea de regim din România a găsit arta plastică într-o situaţie de suprevieţuire. Această supravieţuire avea loc, însă, în c...

Cinema:
Spaţiul ingrat şi nenorocul istoric
de Eugenia Vodă

Mărturisesc că am invitat cîţiva colegi de breaslă să ne scrie despre "Istoria critică a filmului românesc contemporan", cartea lui Valerian Sav...

Muzică:
Tineri muzicieni, tineri competitori (I)
de Dumitru Avakian

În mod firesc, în importantă măsură, dinamica actuală a vieţii noastre de concert se susţine - aş spune, chiar, se împlineşte - cu participarea ti...

Prepeleac:
San-Giovanni in Laterano
de Constantin Ţoiu

Pe ziua de doisprezece august în anul 1991, la Roma, sînt singur şi trist. Starea aceasta de tristeţe mă cuprinsese în mijlocul unei zile fastuoas...

Ochean:
Un om în pom
de Paul Miron

În restaurantul select unde prezidiul se întîlnise, răsuna numai vocea lui Popescu care urla la fiecare cuvînt, indiferent de cine era rostit: "N...

Cartea Straina:
Gangsteri de mucava şi exilaţi romantici
de Andreea Deciu

"Cel mai bun roman american pe care l-am citit de la război încoace," se entuziasma Frank Kermode, la apariţia Strigarea lotului 49, în 1965, momen...


Cu Paul Ricoeur, despre Memorie şi uitare
de Ion Pop

Dialogul de faţă a fost înregistrat la 1 decembrie 1999, cu ocazia vizitei la Cluj a reputatului filosof şi poetician Paul Ricoeur. Cu o zi mai î...


Katarina Frostenson
de Gabriela Melinescu

Ochiul naturii Cerul. Aici. în cer. Aici animalul alb navighează, placă peste pânza cerului. Pe cer nu se vede nici o fâşie. Diferenţă. Virgin,...


Nouă decenii de existenţă
de Doina Condrea Derer

Dacă începuturile învăţămîntului de italiană în Ţările Române datează din 1840 (la Academia Mihăileană preda profesorul Cosceli), respectiv 1848 (la...


Incursiuni în cultura română
de Mircea Anghelescu

Profesoara Luisa Valmarin, titulara Catedrei de limba şi literatura română de la Universitatea La Sapienza din Roma, cunoscută publicului nostru mă...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Autodafé Nicolae Ţone e un fenomen: cu un altruism pentru confraţi rarisim la un poet, "om al faptei" neprofitabile pe plan financiar într-un...

La microscop:
Politica făcută după sondaje
de Cristian Teodorescu

Fetişizarea sondajelor de opinie pare a fi devenit o boală cronică a vieţii politice autohtone. Chiar şi partidele care afirmă că nu se iau după son...


Lista Autorilor din numarul curent