Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:4
(12/02/2010 - 18/02/2010)


Editorial:
Nicolae Balotă, memorialist
de Nicolae Manolescu

Publicăm în numărul de faţă al revistei noastre câteva pagini din Abisul luminat, cartea de memorii la care Nicolae Balotă lucrează de ani buni si d...

Poemul săptămânii:
AMADEI LUSUS
de Şerban Foarţă

Când se joacă,-n curte, hoarda de puştani de-aceeaşi vârstă, - peste degete, cu joarda (care-ţi lasă câte-o vârstă, alias dungă), numai ţie ...

Actualitatea:
Divagări (in)utile: Mai bun decât tăcerea
de Irina Petraş

Taci de nu poţi spune ceva mai bun decât tăcerea... O „vorbă" care mă obsedează de o bucată de vreme ca un refren muzical sâcâitor. O spun soptit de...

Cronica Optimistei:
Dumneavoastră ce-aţi fi ales?
de Ioana Pârvulescu

Avem în faţă trei lădiţe, una de aur, una de argint si una de plumb. Pe fiecare e o inscripţie care călăuzeşte sau, mai degrabă, încurcă alegerea. ...


Recenzii
de ---

Trickster. Secvenţa A de Ovidiu Pop Iaşi, Editura Polirom, Colecţia „Ego. Proză“, 2009, 360 p. O invazie de scarabei în garsoniera şi în trupul...

Cronică Literară:
Utopia cărţii
de Cosmin Ciotloş

Mircea Mihăieş îşi începe cartea despre doliul lui Leon Wieseltier cu exact aceleaşi cuvinte prin care Leon Wieseltier însuşi îşi începea, în 1997, ...

Poezii:
Poezie
de Teodor Dună

mori liniştit mori liniştit zile în şir şi nimeni nu află. mergi şi strada coboară, coboară tot mai mult. e o pajişte acolo. cineva împarte binec...

Cronica Ideilor:
Tăind în carne vie
de Sorin Lavric

După ce ai trecut printr-un stagiu de opt ani de specializare în chirurgie, având parte de toată gama de surprize, erori şi dezamăgiri prin care poa...

focus România literara: Nicolae Balota:
„Nu eu am ales Abisul luminat..."
de Cosmin Ciotloş

Cosmin Ciotloş: Stimate domnule Nicolae Balotă, păreţi astăzi definitiv acaparat de memorialistică. După cele două feţe ale Caietului albastru, Timp...

focus România literara: Nicolae Balota:
Din muzeul fantomelor mele
de Nicolae Balotă

Dragostea mea este cetatea mea..., o asemenea credinţă în inviolabilitatea iubirii nu ne este dată decât uneori, rareori, în viaţă si poate doar la ...

focus România literara: Nicolae Balota:
Omul cărţii
de Dan Cristea

Intr-o operă care s-ar constitui, în esenţă, într-un elogiu adus marilor întreprinderi umane în ordinea spiritului si a creaţiei artistice, Nicolae ...

focus România literara: Nicolae Balota:
Sub semnul lui Euphorion
de Gabriel Dimisianu

Am scris în "România literară", prin anii '70, o cronică la o carte de Nicolae Balotă, Umanităţi, apărută atunci. Îmi construisem cronica, îmi amint...

Polemici:
O precizare
de Nicolae Breban

In articolul polemic pe care îl dedică eseului meu „Trădarea criticii", apărut în nr. din 29 ianuarie, curent, în „R.L.", dl. Grigurcu, printre alte...

Semn De Carte:
Aspiraţia spre Totalitate
de Gheorghe Grigurcu

Adesea subînţeleasă, sofisticată, aspiraţia spre Totalitate a creaţiei poetice e uneori dată pe faţă, transpusă într-o ţesătură dialectică precum în...

Păcatele Limbii:
Încliftat
de Rodica Zafiu

Un cuvânt destul de rar astăzi, dar bine reprezentat în istoria - nu foarte îndepărtată - a argoului românesc este substantivul clift. înregistrat î...

Prin anticariate:
Versuri de leac
de Simona Vasilache

Îmi caut leacul/ Si la Dumnezeu şi la Dracul,/ Degeaba./ Văzduhul mă ustură ca leuşteanul şi ceapa." (Streche). ' Mărturii dintr-o lume apucată d...

Arte:
Teatrul de Balet Sibiu
de Liana Tugearu

Italienii spun că atunci când Dumnezeu a făcut pământul a simţit ca îi mai lipseşte ceva. Si dintr-o dată si-a dat seama ce anume. A luat un bulgăre...

Cronica Plastică:
Negoţul cu eternitatea
de Pavel Şuşară

Monumentul public şi cultul eroilor În cei douăzeci de ani care s-au scurs de la prăbuşirea structurilor şi a instituţiilor comuniste din România...

Cronica Filmului:
Magicianul, Diavolul şi ucenicul vrăjitor
de Angelo Mitchievici

Terry Gilliam este unul dintre puţinii regizori care au reţinut ideea că filmul este înainte de toate un act de magie, o lume paralelă unde se poate...

Avanpremieră editorială:
Ismail Kadare - Mesagerii ploii
de Marius Dobrescu

Daulele vuiau pretutindeni. Bătând întruna mătănii, dervişii se rugau şi urlau fără răgaz. - Îi vom deprinde pe aceşti ghiauri îndărătnici cu înv...

Cartea Straina:
După moartea părinţilor
de Felicia Antip

Azar Nafisi, autoarea celebrei dezvăluiri CitindLolita în Tehe-ran( tradusă de Silvia Osman pentru Editura RAO în 2007) a dorit să adaoge unele „luc...

Meridiane:
De ce Morand?
de Mircea Lăzăroniu

Tratat ca o vedeta în deceniile 3 si 4 ale secolului trecut, spirit alert si mare calator cosmopolit, lamentabil colaboraţionist în anii celui de-al...

Ochiul Magic:
Actualitatea
de Cronicar

De bucurat sufletul De prisos a spune că revista MANUSCRIPTUM este o apariţie de bun-gust, al cărei conţinut îmbină densitatea de sens cu frumoas...


Lista Autorilor din numarul curent