Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:51
(20/12/2000 - 09/01/2001)


Editorial:
Sfîrşit de an, de secol şi de mileniu
de Nicolae Manolescu

Acest număr al României literare este ultimul din acest an, din acest secol şi din acest mileniu. Următorul va apărea în ianuarie 2001. Iată un pra...

Contrafort:
(Slu)goi şi flămânzi
de Mircea Mihăieş

Pamflet inutil Ne-am bătut joc zece ani de democraţie, iar acum şi-a bătut ea joc de noi. Se încrâncenează carnea pe mine la gândul că destin...

Actualitatea:
Despre condiţia literaturii în socialismul real
de Dan Lungu

Numeroase mărturii ale intelectualilor sau oamenilor simpli asupra perioadei instalării comunismului în România descriu situaţia în termenii instaur...

Scrisori portugheze:
Eça de Queirós (post scriptum)
de Mihai Zamfir

Treptat, ecourile serbării Eça de Queirós se sting. Pînă la începutul iernii, s-au ţinut aproape toate colocviile internaţionale închinate scriitor...

Cronică Literară:
Scriitorul şi funcţionara de la poştă
de Alex. Ştefănescu

Un om suferind la masa de scris Moartea prematură a lui Mircea Nedelciu, după o luptă îndârjită şi de lungă durată cu o boală necruţătoare, a f...


Din jurnalul lui Alceste (III)
de Gheorghe Grigurcu

* Orice expresie conţine o tendinţă. Gratuitatea tragică a fiinţei care nu mai are ce exprima. * E neînchipuit de greu să săvîrşeşti u...


Dansatoare oarbă
de Mircea Dobrovicescu

Îi purtau ochii sub ploaie într-un borcan cu formol şi plângeau. Paşii lor pe urmele paşilor ei traversau aceleaşi nopţi nori, aceleaşi ape câ...

Lecturi la zi:
O reeditare
de Fernanda Osman

Editura Polirom a retipărit anul acesta cartea Monicăi Spiridon, Melancolia descendenţei, apărută iniţial în convulsivul an 1989, puţin prielnic rec...

Lecturi la zi:
O experienţă culturală
de Ioan Holban

Relaţia culturală directă cu China este una de dată recentă, favorizată de conjunctura politică a anilor '50; înainte de această dată vor fi fost ...

JE EST UN AUTRE:
Piesele lipsă
de Ioana Pârvulescu

(recuperarea unui text cenzurat) Volumul al patrulea din Jurnalul lui Galaction (Albatros, 2000), care cuprinde perioada 8 ianuarie 1940 - 30...


Poezie
de Constanţa Buzea

lind-colind înainte de bucurie un cântec larg este şi zări de salcâmi şi păsări puţine şi ninge-ndelung şi se fa...

Cerşetorul De Cafea:
Rugăciune laică
de Emil Brumaru

Doamne, nu mă părăsi, Lasă-mă să-ţi scriu lumina Trecută prin noapte-n zi Spre-a-mi topi în brumă vina Că scot fluturii ...

Cronica ediţiilor:
Regele Ferdinand
de Z. Ornea

Curioase şi nedrepte sînt adesea deciziile destinului. Cazul se verifică deplin în situaţia regelui Ferdinand al României. Predispoziţiile - toat...

Comentarii:
Bucureştii sub priviri amicale
de Mircea Anghelescu

Istoric specializat în problemele estului european şi mai ales ale României, analist politic şi romancier interesat de aceeaşi lume tulbure şi pu...

Comentarii:
Memorii neconvenţionale
de Gabriel Dimisianu

A apărut în 1999, fără ca autorul să-l mai poată vedea, volumul Elegii la sfârşit de secol al lui Ştefan Bănulescu, pregătit pentru tipar de el îns...

Dezbatere:
CRITICII DE MÂINE DESPRE LITERATURA DE IERI
de ---

Gîndiri de lector plezirist... Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că, recitite astăzi, foarte multe din scrierile de dinainte de '89 ne...

Păcatele Limbii:
Diversitate stilistică...
de Rodica Zafiu

Una dintre trăsăturile caracteristice ale limbii române actuale e diversitatea ei stilistică, determinată de multiplicarea şi diferenţierea situaţi...

Ecouri:
Tot despre aberaţii
de Valeriu Rusu

"Orice om onest devine, în clipe de urgie, un COMBATANT". (După o idee de Mirabeau) Evident, titlul de mai sus se referă la arti...

Eseu:
Poveste fără sfârşit
de Sorina Sorescu

Să ne amintim cum toată primăvara a zburdat, din revistă în revistă, o lustră. Elaborarea stilistică a fost pentru toată lumea evidentă. Dar n...


Cernăuţiul în 52 de ore
de Dorin-Liviu Bîtfoi

1. Găsim că drumul de 40 de kilometri ce desparte România de Cernăuţi este deosebit de frumos: verdele amplu vălurit al Bucovinei şi nişte codri ...


Petru Comarnescu - Des-umanizarea Poesiei
de Emil Manu

/fragment/ Textul pe care-l prezentăm sub menţiunea "mai puţin cunoscut" este într-o mare măsură chiar inedit - a fost publicat în 1947 în re...


Decembrie
de Gabriela Ursachi

Deşi exerciţiile de re-citire par să fi căzut în desuetudine, nimic nu este mai reconfortant, uneori, decît resuscitarea prin lectură a unui "poet d...

Anchetă:
Cum recunoaşteţi o carte bună?
de ---

Pentru unii, o carte bună e aceea pe care ar dori să o fi scris ei înşişi. Pentru alţii este tocmai cartea pe care n-ar fi putut s-o scrie nicioda...

Interviu:
Theodor Cazaban: "În Scânteia erau asemenea minciuni, încît mi s-a părut un ziar mai mult decît suprarealist"
de Cristian Bădiliţă

Theodor Cazaban s-a născut la Fălticeni la 2 aprilie 1921, într-o familie franco-italo-română. Bunicul, Jules Cazaban, arhitect, venise la Iaşi pe ...


Mormântul lui Andreescu...
de Radu Bogdan

Mărturia de faţă se vrea un document al unor imbolduri, fapte, circumstanţe, atitudini, mentalităţi, împliniri şi eşecuri rămase până azi total ne...


Cartea fără nume
de Ioan Lăcustă

Motto: "Şarpelui, cînd îi este de moarte, se plimbă pe drumul mare." (Agache, ureche de folklorist) Aerul pe care îl respir - proza...

Teatru:
Decembrie 2000
de Marina Constantinescu

În fiecare dimineaţă, cocoşul vecinilor mei cîntă nesmintit. Nici nu se bucură, nici nu se întristează. E plat în responsabilitatea sa. Mă uit pe ...

Cinema:
SALONIC: 2000 + 1 speranţe
de Irina Coroiu

Cînd îi cunoaşte şi are încredere în calitatea de călăuză a fiecărui membru din staff-ul unui festival, senzaţia ingrată a criticului copleşit de t...

Plastică:
O panoramă cu lumini şi umbre
de Pavel Şuşară

I. Tentaţia luminii... De cîţiva ani buni, în preajma Crăciunului şi a Anului Nou, Bucureştiul face eforturi vizibile de a-şi depăşi c...

Prepeleac:
Ordinatorul suprem - 3000
de Constantin Ţoiu

Cu noul an 2001, Ceasul planetei se pune în mişcare secundă cu secundă bătînd mai departe pe furiş către anul trei mii al erei creştine. An tînă...

Ochean:
Vînător in spe
de Paul Miron

Întins sub plapomă, cugetai, dacă să mă duc sau nu la castel unde Cel de Sus mă poftise. Sărmănelul! A scăpat de multe probleme, dar cîte îl m...

Cartea Straina:
Spre mileniul electronic
de Andreea Deciu

Se încheie, peste cîteva zile, secolul XX, pe care mulţi se vor grăbi să-l caracterizeze cu o frază-diagnostic, limitată inevitabil la doar un...

Pornind de la Valery:
Despre prostie
de Livius Ciocarlie

Cum era şi firesc, Mefistofel e - în piesa lui Valéry - personajul cel mai viu şi mai inteligent. El spune: "Meditaţia este un viciu solitar care s...


Saul Bellow - Ravelstein
de Antoaneta Ralian

Saul Bellow, la peste optzeci de ani, a produs un nou copil, cu o nouă soţie, şi un nou roman, Ravelstein, scris la optzeci şi cinci de ani şi apă...


Un filozof în oglindă: PAUL RICOEUR
de ---

Născut în ajunul primei catastrofe mondiale, Paul Ricoeur a împlinit anul acesta 87 de ani. Filozof inclasabil, greu de ataşat unui singur curent sa...


Despre cafea si cafenele
de Sanda Niţescu

Le café Cafeaua, acest ingredient magic, pătrunde în Europa, prin Marsilia, adevărată Poartă a Orientului, de unde se răspândeşte trept...

Corespondenţă:
Corespondenţă din Ahaggar:
de Delia Dună

- fragmente din deşertul genului neutru - nimeni vorbeşte prin gura istorisirii. Neutră. Neutrul vorbeşte. Vorba e singură: deci este o ...

Cartea Straina:
Întîlnirea dintre Anna Ahmatova si Isaiah Berlin
de Ioana Copil Popovici

Istoria recentă a lumii deformate de cincizeci de ani de stalinism dovedeşte că uitarea este un reflex colectiv care se plăteşte scump. Totuşi, g...


Eminescu în germană şi italiană
de Geo Vasile

Schlaf! (Dormi!) Was fürchtest du? Bist du denn nicht bei mir? Lass nur den Regen klopfen an die Scheiben - Den trüben Wind die Äste seufzen...


Gabriel García Marquez
de ---

Dacă Dumnezeu mi-ar oferi încă o bucată de viaţă Dacă, pentru o clipă Dumnezeu ar uita că nu sunt decât o paiaţă de cârpă şi mi-ar oferi o bu...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Jurnalul lui Leca Morariu Centrul de interes al revistei băcăuane ATENEU continuă să fie, şi în nr. 11, publicarea în serial a jurnalel...

La microscop:
Puterea noii Puteri
de Cristian Teodorescu

Am citit în ultimele zile nenumărate comentarii despre întoarcerea dlui Iliescu la Cotroceni, a PDSR-ului la guvernare şi despre premieratul dlui Ad...


Lista Autorilor din numarul curent