Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:7
(23/02/2000 - 29/02/2000)


Editorial:
Maiorescu, astăzi
de Nicolae Manolescu

La 160 de ani de la naşterea lui Titu Maiorescu, despre ctitorul criticii româneşti se vorbeşte prea puţin. Ultimele studii care i-au fost consacr...

Contrafort:
Dreptul la sinonimie
de Mircea Mihăieş

De când mă ştiu, am trăit cu clişeul cumsecădeniei, cinstei şi blândeţii românului. Spre marele meu noroc, lumea în care am crescut chiar aşa arăta:...

Actualitatea:
Sechele ale unui trecut bolnav
de Monica Spiridon

Deşi ne-a mai rămas încă un an pînă vom păşi cu adevărat în noul mileniu, asist cu amuzată uimire la febrilitatea cu care semenii noştri de pe toat...

Cronică Literară:
GÂNDIREA EXCLAMATIVĂ
de Alex. Ştefănescu

Un autor care a renunţat la birocraţia scrisului Se bucură de succes (şi la ediţia a II-a) volumul 322 de vorbe memorabile ale lui Petre Ţuţe...

Cronică Literară:
Poet şi cîntăreţ
de Gheorghe Grigurcu

Poet şi cîntăreţ, aidoma lui Cezar Ivănescu, Ion Zubaşcu (născut în 1948) are o creaţie lirică incontestabil determinată de biografia sa. Provine di...

Lecturi la zi:
O reeditare binevenită
de C. Rogozanu

În 1970 apărea cartea lui I. Negoiţescu despre E. Lovinescu, una din monografiile importante dedicate marelui critic. După aproape treizeci de ani...

Lecturi la zi:
Urbanitatea credinţei
de Luminiţa Marcu

Trebuie să spun că la început am privit cartea lui Teodor Baconsky (Ispita binelui, Editura Anastasia) cu oarecare mefienţă. Nu pentru că autorul ...

Lecturi la zi:
Aluviuni textuale
de Dorina Bohanţov

Volumul O spovedanie a textului de Gheorghe Ene antologhează piese apărute în deceniul trecut, precum şi o mulţime de texte inedite, surprinzătoare ...

Alfabetul Domnilor:
Doamne fereşte !
de Ioana Pârvulescu

Instituţionalizarea prostiei se face foarte rapid prin şcoală şi prin profesori, spune literatura de secol XIX. Deşi savuros, spectacolul dat la şc...


Poezie
de Nicolae Motoc

Pseudonimul mării îţi mai caută zâmbetul în urme de gheare de şoim pe nisipul umed Se ceartă cu brizele care-ţi îngână anapoda vocea Diafană...

Cronica ediţiilor:
La răspîntie de veacuri
de Z. Ornea

Gala Galaction (pe numele său adevărat Grigore Pişculescu) a debutat, încă la sfîrşitul secolului al XIX-lea cu o proză scurtă, gen aproape exclu...


Eminescu în conştiinţa literară maghiară
de Dávid Gyula

Nu de mult a trecut un secol de cînd una dintre poeziile celui mai mare poet român, Mihail Eminescu, a fost tradusă, pentru prima oară, în limba mag...

Păcatele Limbii:
Scriere şi rescriere
de Rodica Zafiu

Exactitatea reproducerii unui mesaj verbal poate fi extrem de importantă din punct de vedere filologic sau juridic; în alte situaţii de comunicare,...


A doua moarte a lui Ioan Andreescu
de Radu Bogdan

Cât mai este astăzi de actual Andreescu, sau mai bine spus mai este el actual? Corespunde "valoarea" Andreescu - aşa cum i-a fost recunoscută vreme...

Comentarii Critice:
Ultimul criterionist
de Ioan Holban

Nautilus (Editura Cronica, 1998) este o carte de istorie a culturii româneşti interbelice. Dedicaţiile, prefaţa şi datările textelor cuprinse aici...

Istorie Literară:
Tinereţile romancierului
de Barbu Cioculescu

Scriitorul ce-şi încredinţa, cu un deceniu în urmă, memoriile tiparului, era preot, fiu de preot. Datele dicţionarului1) ne informează că exilantul...


Februarie
de Gabriela Ursachi

Februar, scurt şi hibrid (iarnă cu promisiuni de germinare), nu prea răsună prin aule şi amfiteatre de agitaţii festive. Şi totuşi, sub raza acelo...

Cronica Dramatică:
Flacăra olimpică şi marginalii
de Marina Constantinescu

În 1995, în cadrul Festivalului Uniunii Teatrelor Europene din care face parte şi teatrul "Bulandra" - gazdă în acel an - am avut şansa să vedem...

Cronica Plastică:
Restaurare şi postmodernism
de Pavel Şuşară

Vreme de două săptămîni, Galeria Simeza a găzduit una dintre cele mai vii, mai profunde şi mai frumoase expoziţii din ultimii ani. Ea poartă semnă...

Cronica Filmului:
Cu cine te-ai bate?
de Eugenia Vodă

Fight Club e un exemplu, de o limpezime aproape didactică, a situaţiei: "cum poţi să strici un film care avea toate şansele să fie bun!" În magma ...

Muzică:
O oglindă fidelă
de Elena Zottoviceanu

Într-o activitate publicistică îndelungată, Ada Brumaru a evitat genul interviului, mărturisindu-şi "lipsa de apetit pentru confidenţe" şi doar în...

Prepeleac:
Penitenciario
de Constantin Ţoiu

V., - să-i spunem Virgil, - este poet şi nu ştie multe. E şi omonimia de vină care, aici, la Roma, îl face tot timpul să îndrăznească, să atace, ...

Ochean:
Din nou în tîrg
de Paul Miron

La hotel, aştept să se liniştească vecinii de cameră ca să pot adormi. Larma continuă. Becurile din stîlpii de afară luminează camera a giorno. Po...

Cartea Straina:
Culoarea tristeţii
de Andreea Deciu

Unul dintre romanele lui Joseph Conrad, Chance (tradus în româneşte ca Întîmplarea) este conceput ca un triptic narativ avînd în centru o femeie d...


Hans-Georg Gadamer a împlinit 100 de ani: Despre temporalitatea gîndirii
de Gabriel Cercel

Faptul că Hans-Georg Gadamer, născut pe 11 februarie 1900, împlineşte astăzi o sută de ani ne provoacă, parcă printr-o supremă consecvenţă, să re...

Cartea Straina:
Prima ediţie a epitafelor de la Săpînţa
de Florica Dimitrescu

"Fenomenul Săpînţa" este cunoscut în special datorită celor cîteva articole publicate în anii '50 de cunoscutul critic de artă Radu Bogdan despre m...

Corespondenta din Stockholm:
Obligaţia de a povesti
de Gabriela Melinescu

Timpul nostru este timpul după Auschwitz - timpul uitării porţilor morţii, al vinovăţiei, al refulării. Destinul evreilor a devenit azi o metaforă p...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

...pe seama sfeclelor Ediţia română a revistei LETTRE INTERNATIONALE ce apare sub auspiciile F.C.R. e (po)mană cerească pentru săracii de n...

La microscop:
Catastrofe şi gafe catastrofale
de Cristian Teodorescu

Fărăîndoială că la prima vedere nu poate fi acuzat statul român fiindcă o societate comercială n-a fost destul de grijulie pentru a-şi păzi iazul î...


Lista Autorilor din numarul curent