Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Comentarii Critice:
O enigmă dezlegată de Mircea Popa

S-a afirmat de către unii cercetători ai operei poetului Nopţilor că acesta ar fi publicat în tinereţe un volum de versuri pentru copii. Volumul de care s-a vorbit şi de care face, la un moment dat, menţiune şi revista "Familia" a lui Iosif Vulcan, n-a fost descoperit de nimeni pînă acum. Nici chiar probul său biograf, Adrian Marino, - care a avut acces şi la unele documente de familie deţinute de Ana Macedonski - " n-a putut vedea volumul, scriind, cu regret, aceste cuvinte în Viaţa lui Alexandru Macedonski: ",Poetul ar fi scris şi versuri pentru copii (Din viaţa copilărească), negăsite de noi, şi desigur că Ana Macedonski le recita şi dintr-acestea" (op. cit., p. 257).

Iată însă că recent, o doctorandă de-a mea, Olga Morar, mi-a semnalat faptul că revista pentru copii "Universul copiilor" din 1931, ar conţine mai multe versuri macedonskiene, dedicate copiilor. Consultînd anul respectiv, mare ne-a fost bucuria cînd am descoperit o primă poezie macedonskiană, însoţită de următoarea notă a redactorului revistei, cunoscutul om de litere Stelian Popescu: ",Descoperind, în biblioteca unui prieten al ŤUniversului copiilorť, un volum de poezii pentru copii, scris acum zeci de ani de marele poet Al. Macedonski, ne face nu numai plăcere, dar şi o pioasă datorie, publicandu-le în revista noastra..

Aceste versuri au fost scrise cînd Alexandru Macedonski era tînăr de tot, dar de pe atunci chiar se prevedea marele său talent de poezie. Cît despre dragostea pentru cei mici, ea a însemnat pentru marele poet, tată a cinci copii, "cea mai mare bucurie a vieţii sale."

în continuare redactorul revistei reproduce poezia în scarcium, respectiv în numărul 15 din 8 aprilie al revistei. Cum poezia este total necunoscută, lipsind şi din aşa-zisa integrală a poeziilor macedonskiene realizată de Mircea Coloşenco, reproducem poezia în întregime: "în scarcium/ Cu sbucium,/ într-una copii se dau/ Băiatul ce este mare,/ Cu gândul se vede mai mare./ Se-nalţă pe valuri ce-l iau;/ Iar fata-nvârteşte la valţuri,/ Pe sub policandre cu smalţuri,/ Ce rochie cu coada de-un cot;/ Şi-n scarcium,/ Cu zbucium,/ Se dau pe cât pot,/ Copii, fericirea e-n scarcium".

Revista "Universul copiilor" va continua să reproducă din versurile pentru copii ale lui Al. Macedonski luate din amintitul volum, care nu poate fi altul decât cel cunoscut sub titlul Din viaţa copilărească, aşa cum am amintit mai sus.

Şi în următoarele numere, revista va fi preocupată de reproducerea unor versuri macedonskiene pentru copii. Astfel, în numărul următor, nr. l6 din l5 aprilie, vom asista la reproducerea poeziei Maica mare, care arată în felul următor: ",Maica mare îşi trânteşte,/ Ochelarii de necaz,/ Are sângele-n obraz,/ Focu-n sobă lîncezeşte,/ Şi drăcoaica nu soseşte./ Vina câinelui e-mi pare,/ Maică mare, maică mare./ însă ciorbă ca să papi,/ Mai aşteaptă, maica mare,/ Mai lucrează la ciorapi.".

Urmează în nr. 22 din 27 mai poezia Florile, care arată în felul următor. "Rada s-a sculat în zori,/ Precum face-adeseori,/ A deschis fereastra ei,/ Cerurile fără nori,/ Se înmoaie în scântei,/ Şi pe zid sunt numai flori,// Vezi, copilă, dacă vrei,/ Florile să ţi le iei,/ Trebuie să te omori!"

în iulie l931 lui Al. Macedonki i se reproduc alte două poezii. Capra şi Cositul. Iată cum arată acestea:. "Capra era slabă,/ însă ea, degrabă,/ o hrăni într-una, până ce o-ngrăşă./ Când sărmana fată,/ Fu la pat culcată,/ De-o grozavă tuse, care-o-nfricoşă,/ Capra-i dete lapte şi-o însănătoşă." Dacă fabula acestei poezii trimite la modul în care trebuie să îngrijim animalele, astfel ca în cazuri dificile să putem fi ajutaţi şi noi de către acestea, următoarea poezie Cositul, aminteşte de predilecţia pentru onomatopee a poetului şi inovaţiile sale lingvistice şi chiar prozodice. Iată conţinutul poeziei. Cositul: ",La cosit, la cosit,/ Mic şi mare a ieşit./ Pitpalaci,/ Şi gândaci,/ Peste tot s-au risipit.// Şi iuşi, iuşi,/ Sub tăiuş,/ Dealu-aproape-a pleşuvit;/ Coasă taci,/ Dealul n-a îmbătrânit!

în luna august, revista reproduce alte două compuneri macedonskiene destinate copiilor, Nani, nani şi Puiu. Le reproducem în continuare şi pe acestea. Mai întîi Nani, nani: ",Nani, nani!/ Fani-l leagănă uşor: / Ťnani, nani, puişorť,/ Jocurile şi-a lăsat,/ Pentru albu-i frăţior./ Mama-n seamă i l-a dat,/ Când de-acasă a plecat:/ ŤNani, nani, puişorť/ Fani-l leagănă uşor." Şi acum poezia Puiu: "Cloşcă, pui şi porumbei,/ Nu duc grija pentru ei;/ Căci în casă e un pui,/ Ce-l tot strigă: Pui, pui, pui./ Şi le dă porumb sau mei,/ Fiţi ca el copii mei!"

Cea de a opta poezie şi ultima, publicată de "Universul copiilor şi al tineretului" este cea intitulată Stricăcioasa, apărută în nr. 43 din 21 octombrie al revistei. Tema ei e grija pentru flori, îndemnul de a face bine în loc de rău: "Mititica secătură,/ Vru să smulgă o răsură./ Ce pe loc s-a scuturat,/ Daca-ar fi lăsat-o-n pace/, Să trăiască-ar fi urmat,/ Biata floare de răsură.// Mititica secătură,/ Nu strica ce nu poţi face!"

Chiar dacă nu avem la îndemîna decît opt poezii din cele publicate de Al. Macedonski în volumul său Din viaţa copilărească, ne putem face lesne o imagine despre conţinutul acestuia. Fiecare poezie este astfel scrisă ca să reproducă cît mai exact un episod din viaţa celor mici şi să conţină o învăţătură sau o mică morală pe care copilul trebuie să şi-o însuşescă. în mare, acestea ar fi: grija faţă de animale, bucuria jocului, legătura intimă dintre bunici şi copii, atenţia acordată florilor, care nu pot fi culese decît cu preţul morţii lor, datoria celor mici de a veghea la viaţa vieţuitoarelor din jur, atenţia acordată fraţilor mai mici.

Versurile se prezintă cu unele stîngăcii şi licenţe poetice, semn că poetul se afla la începutul carierei sale literare atunci cînd le-a scris. Cu toate acestea, ele denotă suficiente calităţi şi chiar surprinzătoare imagini expresive, semn distinct al talentului înnăscut al autorului de a versifica cu multă uşurinţă pe teme date. Volumul Din lumea copilărească face parte, aşa cum se poate vedea, din volumele de tinereţe ale autorului Nopţilor şi probabil că el a avut un tiraj redus. Acest lucru explică faptul că el s-a epuizat extrem de repede şi că, folosit mai ales de copii, volumul a devenit cu timpul de negăsit. E absolut surprinzător că el lipseşte şi din marile biblioteci. în l93l, cineva (poate chiar fiul scriitorului, Nichita, şi el colaborator la revista lui Stelian Popescu), i-a adus acestuia volumul, după care directorul "Universului copiilor" a putut reproduce poeziile amintite. S-a obţinut astfel confirmarea că Macedonski a fost cu adevărat autorul unui volum de versuri pentru copii şi am recuperat în acest fel pentru opera poetului opt din aceste poezii, care vor trebui să facă parte de acum înainte din orice ediţie macedonskiană.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara