Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Să ne cunoaştem trecutul de Luminiţa Marcu

Oprivire comparativă asupra paginilor prime ale revistei Gazeta literară din anii 1966, 1967 şi 1968 – ultimul an de apariţie – poate fi un exerciţiu productiv. (...) Din punct de vedere al conţinutului, citite comparativ, aceste prime pagini arată o serioasă diminuare a politicului dinspre 1966 spre 1968. Pe prima pagină a anului 1966, apare paginată ca editorial „Cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al CC al PCR rostită la posturile de radio şi televiziune cu prilejul Anului Nou”. E interesant că discursul nu începe cu formula care a devenit celebră „dragi tovarăşi şi prieteni”, ci cu mult mai democratica şi corecta politic „Dragi tovarăşe şi tovarăşi”. (...)
În anul următor, 1967, prima pagină a anului reţine doar o casetă cu menţiunea „Din discursul tovarăşului...”, plasată, e drept, deasupra frontispiciului, dar care are doar patru rînduri ce se încheie cu sintagma „făurirea viitorului fericit al scumpei noastre patrii”. În rest, un articol de An Nou de Perpessicius, reproduceri dintr-o expoziţie de artă plastică, o tabletă cu urări semnată de Tudor Arghezi, un articol de reverenţă politică semnat de Al.Ivan Ghilia şi anunţul unei anchete din interior, „Poezii, poeţii despre poezie şi despre ei înşişi”. Se vede bine că interesul revistei la începutul anului 1967 este unul pronunţat literar, iar textele politice, fragmentul de discurs şi articolul convenţional semnat de vechiul proletcultist Ghilia sînt diminuate ca spaţiu tipografic şi împinse în mod semnificativ spre periferia paginii 1.
În 1968, pe prima pagină a numărului 1 al Gazetei literare din 4 ianuarie, apar deasupra frontispiciului trei casete: prima anunţă „Versuri de Maria Banuş, Mihai Beniuc, Gheorghe Tomozei, G. Alboiu, Iordan Chimet”. A doua: „Arhiva albă, Petru Popescu, Întîlnire cu Mona-Lisa”, iar a treia: „Iliada într-o nouă versiune, Cîntul al nouălea”. Două texte pe două coloane sînt paginate pe post de articole de fond, primul, cu titlul „An Nou” şi cu reverenţele politice de rigoare este semnat de preşedintele USR, Demostene Botez. (...) Al doilea, intitulat „Metaforă pentru noul an”, îi aparţine poetului Nichita Stănescu şi vorbeşte despre „saltul peştilor în apă”, despre sentimentul timpului şi despre pămîntul văzut din spaţiu. O poezie patriotică „Imnul Carpaţilor” de Anghel Dumbrăveanu, un articol de Şerban Cioculescu despre „Epopeea scrierii” şi unul despre „Studiul literaturii” de Al. Dima completează această primă pagină. După cum se vede, la început de an 1968, pe prima pagină a Gazetei literare nu există nici un fragment, nici o referire măcar la discursul oficial de partid cu prilejul anului nou. O evoluţie semnificativă spre depolitizarea revistei literare, s-ar putea spune.

(Luminiţa Marcu,
„Literatură şi ideologie. Gazeta literară, 1954-1968”)

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara