Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cărţi noi:
Un intelectual originar din România, jerpelit şi neras de Alex. Ştefănescu


Şerban Cioculescu, Viaţa lui I. L. Caragiale, ediţie îngrijită de Barbu Cioculescu, Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, col. "Biographica", 2005. 346 pag.Aşa cum nu s-a demodat opera lui I. L. Caragiale, nu s-a demodat nici cartea despre viaţa lui I. L. Caragiale publicată de Şerban Cioculescu în 1940 (şi reeditată în 1969). Recenta ediţie, a treia, îngrijită de Barbu Cioculescu, îl cucereşte fără dificultate (şi) pe cititorul de azi prin raţionalismul analizei, prin maliţia inofensivă, prin farmecul pedanteriei filologice. Barbu Cioculescu, el însuşi un filolog experimentat, a introdus în această ediţie trei noi capitole, Revizor şcolar, Un moment sentimental din tinereţe şi Reporter judiciar ocazional, a completat cronologia (rectificând unde era cazul unele date) şi a făcut câteva discrete, dar necesare retuşuri stilistice.Daniel Corbu, Manualul bunului singuratic, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, cu o prefaţă de Alexandru Pintescu, Iaşi, Ed. Opera Magna, col. "Cantos", 2004. 168 pag.Solemn, declamativ, fără ironia cu care alţi adepţi ai gesticulaţiei teatrale (Mihai Ursachi, de exemplu) se salvează de la ridicol, Daniel Corbu reuşeşte totuşi să se facă ascultat şi crezut:

"De-atâta timp port centura neagră a Deşertăciunii/ fără vârstă printre-ale lumii lucruri/ fără vârstă./ Biografii îmi modifică mereu data naşterii/ Dumnezeu pe a morţii." (Centura neagră).

Secretul său îl constituie, probabil, modul hotărât şi dramatic - ca a disperatului dintr-un cazinou care joacă totul pe o carte - de a fi grandilocvent.Augustin Popescu, Tărâmuri geniale, eseuri, Craiova, Ed. Prier, 2005. 210 pag.Cartea este o exemplificare în plus a ceea ce Titu Maiorescu numea "beţia de cuvinte". Autorul pretinde că scrie despre Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu ş. a. În realitate, după o frază introductivă, în care menţionează numele scriitorului ales ca subiect, dezvoltă un discurs delirant, cu sonoritate de discurs filosofic, dar lipsit de sens:

"Bălcescu e apariţie binecuvântată în bătătura naţională! E consonant ambientului legic al naturii. Natura implică lucrătura artizanală a Spiritului, iar caracteristica ei e freamătul după libertatea discondiţionată. Libertatea e preconizare eternă, în planurile infinite ale existenţei, fără de care certitudinile devin zădărnicii. Dacă e imperioasă pretutindeni, e cu atât mai mult în planul unde funcţionează conştienţa de sine." etc.Dumitru Hurubă, Crime şi strălucire, Deva, Ed. Călăuza, 2004. 80 pag.Scurte biografii ale unor personaje biblice şi istorice celebre (Ahasverus, Alexandru Macedon, Maria Stuart, Sfântul Pavel, Socrate). Textele, nu lipsite de o anumită ingeniozitate, sunt astfel concepute încât să asigure succesul comercial al cărţii.

Autorul volumului, Dumitru Hurubă, este actualul cronicar TV al României literare, apreciat pentru stilul trăznit-simpatic al comentariilor sale. În mod curios, "vieţile" din Crime şi strălucire sunt scrise fără umor. Iar erudiţia pusă în joc este naiv simulată, prin citarea unor surse de informaţii utilizabile mai curând de publicul larg, decât de un specialist. Dumitru Hurubă face, de pildă, investigaţii lingvistico-detectivistice referitoare la patimile lui Isus Hristos plecând de la... versiunea românească a Bibliei:

"ŤPe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirene şi i-au pus crucea în spate ca s-o ducă după Isus.ť Cele două sintagme: Ťau pus mânať... şi Ťi-au pus crucea în spateť nu pot fi interpretate altfel decât ca o forţare, de unde se înţelege clar că omul nu a fost de acord...".

Expresiile atât de revelatoare pentru Dumitru Hurubă existau şi în textul original?Anda Aldea, Cu "m" mic şi ghilimele, Bucureşti, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, col. "Debut", 2004 (proză scurtă; prezentare pe ultima copertă de Horia Gârbea). 84 pag.Anda Aldea este pseudonimul unei autoare de 29 de ani care se află la prima ei carte (după ce, în 2002, a debutat cu povestirea Porcuşorul de Guineea în revista electronică Respiro). Proza sa, fulgurant-autobiografică, antisentimentală până la sarcasm, are totuşi o undă de lirism, pe care o descoperi ca pe un dar neaşteptat, aşa cum descoperi sobrele flori mov ale plantelor producătoare de scaieţi din Bărăgan. "Precursoarea" Andei Aldea poate fi considerată Felicia Mihalea, enigmatica prozatoare care, după un fulminant început de carieră literară, a emigrat în Canada.

Horia Gârbea nu se înşeală când afirmă că Anda Aldea va cunoaşte cândva succesul, caracterizând-o în câteva cuvinte: "Scrie mult, sincer, fără a plictisi." Sinceritatea ei, brutală, exasperată, n-are nimic din exhibiţionismul unor colegi de generaţie.Carmen Firan, Cuceriri disperate/ Desperate conquests, poeme, ediţie bilingvă româno-engleză, trad. în engleză de Julian Semilian, Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2004 (prezentare pe ultima copertă de Andrei Codrescu). 130 pag.Carmen Firan scrie eseuri - lapidare şi inteligente - cu convingerea că scrie poeme. Iluzia este întreţinută de distribuirea tipografică a textului sub formă de scurte secvenţe, asemănătoare cu versurile, şi, mai ales, de melancolia care scaldă, ca o lumină roşie de amurg, reflecţiile poetei:

"Obiectele ne vor supravieţui/ cu orgoliul propriului lor destin/ eliberate de sufletul/ pe care l-am pus în ele/ gata oricând să fie credincioase/ altui stăpân,/ aşa cum în dimineaţa de după moarte/ lumina va cădea la fel/ peste cuvertura cu maci/ primită de la mătuşa ta în dar/ să ne înăbuşim frica/ şi în care noul locatar/ îşi va împături arma de vânătoare." (Conspiraţia obiectelor).Ioan Henţ, Mult Hamlet pentru nimic, Deva, Ed. Emia, col. "Poesis", 2004. 120 pag.Volumul cuprinde versuri şi aforisme.

Versurile sunt de-o originalitate violentă:

"O cutie de ace în loc de gămălie fiecare cu câte-un cap de mort/ Un compas de desenat amintiri/.../ Şi câteva coli de hârtie pe care moartea/ Se iscăleşte întotdeauna cu pseudonim/ Acestea sunt armele mele";

"Din când în când / Mai facem câte-o respiraţie gură la gură/ Cerului/ Prin vreo gură de canal/ Iar dinspre ocean/ Înfometate/ Ne claxonează ciorile" etc.

Aforismele, în schimb, în mod curios, se îneacă în banalitate:

"Femeia este braţul bărbatului, dar, în acelaşi timp, şi plumbul din picioarele lui."; "Chiar dacă ar avea aripi, femeia n-ar zbura niciodată din faţa oglinzii." etc.Alexandru & Mirel }ariuc, Opiniile unui ţărănist, prefaţă de Marian Petre Miluţ, preşedinte al Uniunii Naţionale a Patronatului Român, editură nemenţionată, 2005. 230 pag.Publiciştii valoroşi sunt mai numeroşi (dacă nu cumva sunt alţii!) decât cei câţiva care apar toată ziua la televizor şi se pronunţă sentenţios sau sarcastic în diverse probleme. La ziarul Observator de Călăraşi colaborează, de exemplu, un comentator de prima mână al vieţii politice româneşti, Alexandru Mirel }ariuc, care numai printr-un joc al întâmplării este mai puţin cunoscut decât Cornel Nistorescu sau Cristian Tudor Popescu. Textele sale, publicate recent, selectiv, în volumul intitulat fără complexe Opiniile unui ţărănist , se remarcă printr-o înţelegere clarvăzătoare a situaţiei din României, printr-o luciditate care nu exclude ardoarea, prin iscusinţa de a găsi analogii de efect între literatură şi viaţa de fiecare zi şi, mai ales, printr-un farmec stilistic amintind de parfumul literar pe care îl avea publicistica de la noi în perioada dintre cele două războaie mondiale.

O atenţie aparte merită şi prefaţa, scrisă cu un patetism sobru, cu o surprinzătoare capacitate de sinteză, de Marian Petre Miluţ.Constantin Stoiciu, Fugarul, roman, în româneşte de Ioana Diaconescu, Bucureşti, Ed. Albatros, 2004. 200 pag.Protagonistul romanului este un intelectual originar din România, Carol Berindei, care jerpelit şi neras, considerat suspect de poliţişti şi pitoresc de măturători, aşteaptă zile şi nopţi la rând, în incinta aeroportului "Charles de Gaulle" din Paris, venirea cu avionul a unei femei misterioase, Ana-Maria

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara