Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Literatură:
Un scriitor uitat - Ion Biberi de Mihai Stoian


S-au împlinit douăzeci de ani de la editarea unui volum trecut oarecum neobservat: Performanţele clepsidrei al lui Ion Biberi. Multidisciplinarul autor este uitat pe nedrept. El s-a mişcat în cîmpul literaturii, al ştiinţelor, în mod absolut remarcabil, graţie multelor cunoştinţe, atît în plan orizontal, cît şi în plan vertical. Studiile i-au fost numeroase şi profunde, ca şi opera beletristică. A absolvit Facultatea de Medicină şi Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Totodată deţine titlul de doctor în medicină şi chirurgie, precum şi pe acela de medic primar psihiatru. Aşadar, totul graţie formării sale, multiplelor domenii abordate. Nemulţumit cu puţinul, el îşi desăvîrşeşte pregătirea şi practica în ţară, cît şi în străinătate, truda desfăşurîndu-i-se în mai multe state europene, ca într-un caleidoscop magic. Strădaniile eminentului om de ştiinţă se împletesc astăzi cu ziua de ieri, trecînd prin prezentul fiecăruia, îmbinînd valorile umaniste clasice cu orientările contemporaneităţii.

Amintirea doctorului Biberi, cîndva un personaj de prim-plan, a apus discret. Putea fi văzut, în anii din urmă, purtîndu-şi bastonul alb, semnul distinctiv al unei categorii îndurătoare. Venea în parcul spaţios, întotdeauna pe aceeaşi bancă scorojită, apoi revopsită şi iarăşi scorojită... Tăcere căruntă, aiuritoare. Cînd şi cînd se însoţea cu un vrednic matein, recunoscut şi el în lumea literelor, Radu Albala, îngrijitorul ultimei ediţii semnate Ion Biberi. Trăiască visătorii! Şi dreptunghiul imaginar ca un ecran. Soarta literatului transpare din destinul cărţilor sale, din performanţele clepsidrei, incluzînd drama ca atare şi plînsul interior, diafan.

Mai-sus-amintitul volum a văzut lumina zilei la Editura "Litera", culmea, "În regia autorului", ceea ce înseamnă - mai pe şleau - că dînsul a subvenţionat toate cheltuielile (preţ de vînzare, în 1981 - 13 lei) tipăririi acestuia. Ion Biberi s-a născut curînd după descălecarea secolului al XX-lea, mai exact în 1904, la Turnu Severin. În cîteva decenii, hărăzite lui de parce, iată-l "prozator, eseist, dramaturg"! Opera lăsată moştenire e comparabilă cu un aisberg (90 la sută din volum fiind submers la nevedere).

În "Dicţionarul de literatură român contemporană", din 1971, se arată, poate cu îndreptăţire, printre altele: "Opera lui I.B. nu este aceea a unui profesionist al literaturii, ci a unei formaţii profesionale prin care se ajunge la literatură" (Marian Popa). Ar fi deci vorba de "o formaţie profesională prin care se ajunge la literatură". Cercetînd şi mai în adîncul - totuşi! - creator, sîntem părtaşi ai copleşitoarei sale bibliografii, diversă: 51 de titluri definitorii. Să fie oare justificată tăcerea generaţiilor următoare în faţa segmentului de "raft" pe care îl scrisese I.B.? Ar mai fi de amintit: 17 eseuri şi studii; tot 17 cercetări de critică literară; teatru - 3; romane şi nuvele - 4; traduceri - nenumărate.

Dar sînt şi lucrări aflate în manuscrise, de care nici o editură, autohtonă ori străină, nu s-a interesat. Aşteaptă neştiute: Drum către mintea cea de pe urmă (memorii); De la arta primitivă la simbolul erei electronice (eseuri artistice), Salvador Dali (monografie); Personalitate şi destin (ediţie definitivă); Chemarea de peste munţi (roman al Războiului de întregire a ţării); Profiluri şi orientări româneşti contemporane (dialoguri radiofonice).

Biberi a transmis un mesaj generaţiilor ulterioare, prea puţin auzit. Iar cărţile lui aşteaptă nerăbdătoare. De succes, la vremea sa, a fost şi Thanatos, în care "impune rolul biologicului, socialului şi istoricului în explicarea morţii şi a atitudinilor în faţa morţii" (acelaşi Dicţionar). Semnificativ e faptul că acest Thanatos apare la Bucureşti în învolburatul an 1936, premergînd vremuri aducătoare de dezastre, de moarte. Cîntecul cocoşului de tablă de pe acoperişul lumii le vesteşte. Iar Ion Biberi s-a străduit să oprească timpul, măcar pentru o clipă.