Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Cartea de proză:
Un spectacol comic de Iulia Iarca

Eugen Istodor, 101 cărţi româneşti de citit într-o viaţă,
Editura Polirom, Iaşi, 2012

de un umor spumos felul în care Eugen Istodor îmbină specia tabletei comice cu meticulozitatea istoriei literare. 101 cărţi... inventariază tot atâtea titluri fundamentale, într-o „istorie captivantă, o istorie umană a literaturii-culturii, o istorie care să nu-l năucească- rătăcească pe cititor, ci să-l apropie”. Desigur, trebuie spus de la bun început, îl apropie, însă mai mult îl amuză şi mai puţin îl instruieşte.
Autorul, în binecunoscutul stil al jurnalistului „Academiei Caţavencu”, construieşte câte o scurtă prezentare fiecăreia din cele 101 cărţi selectate conform gustului său de cititor educat în Facultatea de Litere şi respectă, în forme minimale, toate cutumele meseriei de istoric şi critic literar: după descrierea operei respective, fiecare mini-capitol e urmat de aprecierea unui critic, profesionist sau de ocazie (o metodă de istorie critică in nuce). Povestea literaturii române, în varianta Istodor, porneşte de la O samă de cuvinte a lui Ion Neculce, trece direct la Anton Pann, Odobescu, Ţiganiada, Slavici, Petre Ispirescu, Cantemir, Scrisorile lui Vasile Alecsandri, Eminescu, Creangă, Junimea, poeţii Văcăreşti, Caragiale, Minulescu, Bacovia, Blaga, Rebreanu, Topârceanu, Barbu, Arghezi, Hortensia Papadat-Bengescu, Mateiu Caragiale, Urmuz, Camil Petrescu, Sadoveanu, Cezar Petrescu, Geo Bogza, Gib Mihăescu, Cioran, Călinescu, Mihail Sebastian, Mihail Drumeş, Eugen Ionescu (apare cu grafia franceză), Radu Tudoran. Cât priveşte literatura contemporană, selecţia merge pe linia popularităţii şi a listei şcolare cu Marin Preda, Sorescu, Nichita Stănescu, Ileana Mălăncioiu, Gellu Naum, Mircea Horia Simionescu, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Dinescu, Radu Cosaşu, Mircea Eliade, optzeciştii, nouăzeciştii, istorici precum Lucian Boia, Florin Constantiniu, Neagu Djuvara şi încheie cu Capcanele istoriei de Lucian Boia. La final, fiecărui autor îi este dedicat câte un fragment biografic, în capitolul „Vieţile autorilor”, pentru o mai bună orientare a cititorului profan. Scriitorii enumeraţi apar cu titlul/titlurile cele mai cunoscute.
Dedicată cititorului de masă, 101 cărţi... oferă un spectacol comic nu fără satisfacţii intelectuale. Opiniile critice cu care se încheie fiecare capitol reflectă pulsul publicului larg de literatură română în 2012 şi, de aici, o sinceritate infantilă în receptare. Despre Cuvinte potrivite, Laurenţiu Guga, sculer-matriţer, argumentează de ce îi place cartea: „Arghezi este cartea primită la premiu în clasa a patra. Singura menţiune din viaţa mea. Când am plecat de acasă, din Brăneşti, am lăsat-o la mama. Când ai mei au murit, am rămas cu o casă cu livadă şi Arghezi, moştenire. Şi acum, la pensie, îl citesc de câte ori mă duc la Brăneşti. Nu citesc uşor, dar îl citesc. Nu mi-a plăcut la început, dar încet-încet m-am obişnuit cu el. E un mare păcătos, să ştiţi! Te înfurie rău.” Istodor rulează nume de critici consacraţi sau de oameni obişnuiţi pentru rubrica „Cartea îi place lui...” Despre Istoria Ieroglifică, Liviu P. Dinu (profesor universitar al Facultăţii de Matematică) scrie, nu fără dreptate, că este „greu de tradus”.
Iată unul dintre cele mai scurte rezumate ale volumului Plumb, de George Bacovia: „Simbolist. Citadin. Teritorii sufleteşti obscure, Incertul. Vagul. Nevroza. Maladiva acuitate a simţurilor. Descompunerea materiei organice. Catastrofa. Sinistrul. Tenebrosul. Negrul. De cimitir. Cavoul. Plumbul. Cadavrul. Singurătatea. Pustiul. Obsesivul. Apăsătorul. Monotonul. Zadarnicul. Teama. Ploaia. Lumea în dezagregare. Plânsul. Dezolantul. Depresia. Disperarea. Mania. Izolarea. Imposibila întoarcere. «O, ţară tristă. Plină de humor!» Brrr!”.
Astfel, fiecărei cărţi fundamentale îi este luat scheletul şi supus unei analize dezinvolte, operate cu instrumentele criticului şi celui care bate mingea la colţul străzii în acelaşi timp. Rezultatul este un umor dezinhibat destinat tuturor celor care au pus sau vor pune vreodată mâna pe o carte de literatură română.


Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara