Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Păcatele Limbii:
A se focusa de Rodica Zafiu

Unul dintre cele mai frecvente anglicisme din ultima vreme - concurîndu-l pe locaţie - este verbul a (se) focusa: adaptare a termenului englezesc to focus prin adăugarea sufixului verbal -a, caracteristic clasei morfologice verbale celei mai productive în româna actuală (cu sufixul de prezent -ez: tipul a focusa - focusez). Cuvîntul a pătruns atît în limbajul tehnic, cît şi - cu s1ens lărgit - în cel curent. Terenul pe care s-a instalat nu era gol: exista deja în română verbul a focaliza, împrumut nu foarte vechi din franceză. În franceză, focaliser are aceeaşi origine cu termenul englez (de altfel în engleză există şi sinonimul to focalize): provine din adjectivul focal, formaţie cultă legată de substantivul latinesc focus "cămin, vatră", din care de altfel este moştenit - printr-o alunecare de sens petrecută în latina populară - şi românescul foc. A (se) focaliza e înregistrat în multe dicţionare doar cu sens tehnic (în DEX: "a face să treacă printr-un singur punct toate razele unui fascicul"), dar apare în româna standard în construcţii şi cu sensuri extinse, similare celor ale originalului francez sau ale corespondentului englez: "a se centra", "a (se) concentra", "a viza cu precădere..." etc. (sensuri cuprinse şi exemplificate, de altfel, în Noul dicţionar universal al limbii române, Litera Internaţional, 2006). Desigur că astăzi sensurile lărgite provin şi din engleză, a (se) focaliza traducînd adesea pe to focus (sau to focalize) în texte publicitare sau din domeniul comunicaţiilor: "IBM se focalizează pe inovaţia care contează" (marketwatch.ro); "capitolul se focalizează asupra unor procese de luare a deciziilor în grup" (teora.ro) etc. Verbul românesc este folosit fie intranzitiv, fie tranzitiv, întîlnindu-se cel mai frecvent în construcţie intensivă cu reflexivul se (structură existentă şi în franceză: se focaliser) şi cu un complement prepoziţional: a se focaliza pe..., a se focaliza asupra... (mai rar în direcţia...). Subiectul este o persoană: "părintele se focalizează pe ce nu a făcut copilul, în loc să fie mulţumit de ceea ce a făcut" (Evenimentul zilei = EZ 20.10.2006), sau un component volitiv al acesteia, mai ales atenţia sau energia (caz în care poate fi vorba de un pasiv reflexiv): "astfel, întreaga energie a tinerelor se focalizează în direcţia personajului visat" (EZ 26.09.2004). În construcţiile tranzitive, obiectul direct tipic este atenţia: "echipa noastră îşi focalizează atenţia asupra unui design web inventiv" (digitalimage.ro), "elementul care focalizează atenţia este sigla" (evenimentul.ro); "o să-mi permit să continui dezbaterea pe marginea acestui subiect incendiar, care focalizează atenţia opiniei publice" (romaniaitalia.net). În ultimele exemple, se poate observa cum expresia pretenţioasă se clişeizează şi îşi atenuează sensul, devenind sinonimă cu banalul a atrage atenţia.
Verbul a focaliza şi adjectivul focal, alături de substantivul focar, termen ştiinţific adaptat prin atribuirea unei terminaţii tipice, alcătuiau, în ciuda originii comune, o familie lexicală destul de neomogenă. Neomogenitatea e considerabil sporită de a focusa, care apare în exact aceleaşi construcţii şi cu acelaşi sens cu a focaliza, căpătînd imediat, prin analogie - ca semn de adaptare morfologică - construcţia cu pronume reflexiv: "birocraţia culturală se focusează pe următorul eveniment" (Cotidianul, 19.09,2006); "să se focuseze pe acel horoscop inventat special pentru ei" (ib., 19.10.2006). Verbul e folosit şi tranzitiv: "vom fi atenţi la direcţia spre care ne focusăm energia" (EZ, 24.12.2006). Noul termen e supărător pentru că presupune o mare doză de comoditate din partea utilizatorilor săi, o totală lipsă de interes în a căuta echivalentele existente. A focusa e produs de tendinţa de a transpune mecanic un text, într-un limbaj macaronic în care cuvintelor străine li se adaugă doar terminaţii specifice românei. Deocamdată, sînt mulţi vorbitori care evită termenul şi îl ironizează; el a pătruns totuşi în discursul oficial, de pildă în Parlament - "prin prezenta intervenţie aş dori să focusez atenţia asupra unei probleme acute a judeţului Timiş" (Camera Deputaţilor, 14.04.2003) sau în presă, caracterizînd un stil greoi, pretenţios şi artificial: "Mă focusez pe activităţi care necesită o mai mare aprofundare" (Ziarul Financiar, 23.10.2006). În limbajul familiar, mai ales în jargonul internetului, îl putem găsi chiar la imperativ şi fără complement - "focusează-te, revino la subiect" (forum.doftpedia.com). S-au răspîndit deja şi derivatele sale: în primul rînd participiul, care fie păstrează construcţii tipic verbale, fie se transformă în adjectiv - "zodia berbecului: căpoşi, orgolioşi, focusaţi pe rezultat, ambiţioşi" (121.ro/forum); "Partenerii noştrii şsic!ţ trebuie să fie stabili, focusaţi şi energici" (einvest.ro). Destul de multe atestări are şi substantivul nume de acţiune ("infinitivul lung") focusare: "eu sunt de acord cu focusarea pe oricine altcineva în afară de mine" (forum.targujiu.net); "focusarea pe ceea ce este de făcut" (cdep.ro).

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara