Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Revista revistelor:
Actualitatea de Cronicar


O publicaţie cu de toate
Al doilea număr al COLUMNEI de la Tg. Jiu, revista trimestrială dirijată de dl Gh. Grigurcu, are de toate: critică, ficţiune, memorialistică, jurnal, interviuri. Remarcăm paginile de jurnal ale dnei Monica Lovinescu (vizita în România din 1996), cu aceeaşi economie şi acuitate a notelor. Consecvent frustrărilor d-sale personale este dl Paul Goma, căruia revista îi reţine de asemenea pagini de jurnal. Senzaţia de déjà-lu este caracteristică atunci cînd îl citeşti pe dl Goma. D-sa scrie mereu acelaşi text, cu aceleaşi personaje, cu aceeaşi intrigă. Totul, fictiv, de bună seamă. O surpriză este reproducerea "poveştii" celebrului discurs, rostit de Soljeniţîn la Harvard la sfîrşitul anilor '70, poveste spusă de el însuşi. Traducere, dl Laszlo Alexandru. Un interviu amplu şi foarte măsurat în ton acordă Columnei dl Gabriel Dimisianu. Criticul despre critici. Şi nu numai. Proză de dna Nora Iuga, memorii ale d-lui Al. Lungu. Două articole semnează dl Grigurcu însuşi: un editorial (Caragiale şi M. Eliade) şi o cronică (ultimele apariţii Eliade). Aşteptăm cu interes numărul de la toamnă. * "Pe scriitorul, editorul şi istoricul literar Pierre-Yves Souci l-am cunoscut în 1992 [...] În toamna acelui an participam prima oară la [...] Bienala Internaţională de Poezie de la Liège. Am ţinut atunci o comunicare care a impresionat asistenţa [...] Acea comunicare l-a determinat pe cunoscutul scriitor francez, de origine albaneză Ismail Kadare (cu care am rămas de atunci prieten) să mă invite pe terasa hotelului Holliday Inn la un dialog etc.". Semnatarul acestei confesiuni este dl Valeriu Stancu (în Cronica de pe iulie). Protagonistul, fireşte, dl Valeriu Stancu. Laudă-te gură!

Din Basarabia
De la Bălţi, din Basarabia, primim nr. 1-2 pe 2002 al revistei SEMN. Revistă literară, cum citim pe copertă, intrată deja în al cincilea an de existenţă. Reţinem bilanţurile: poezia, proza, dramaturgia şi critica anului 2001. Cărţi apărute dincolo, ca şi dincoace de Prut. Apoi, două interviuri: cu dna Simona Popescu şi cu dl Daniel Vighi. Numărul se deschide cu o bună pagină de umor. În vechiul stil comunist, valabil cîndva şi în Basarabia şi la noi, revista publică pe coperta interioară Manifestul CC al PCUS! În ilegalitate, fireşte, la Ch-ău. Manifestul e o reuşită parodie. Cităm din capitolul III intitulat Lozinci: 1) Dacă nu, dă; dacă dă, nu! 2) În front comun cu mitropolitrukul şi boborul! 3)Arta aparţine poporului, iar harta - pARTidului! 4) Păşunişti, nu fiţi prea trişti, că vă facem comunişti! 5) Pecemişti din toate ţările, uniţi-vă!" - (Aici, credem că e o eroare de tipar: peceusişti din toate...). Manifestul e datat 25 august 2002, Chău, Circul de stat lat. * În DISCOBOLUL din aprilie-mai-iunie, dna Nicoleta Sălcudeanu scrie despre directorul de onoare al frumoasei publicaţii de la Alba Iulia o recenzie admirabilă, atît prin obiectivitate, cît şi prin calitatea stilului. Reproducem începutul:
"Profesorul Ion Pop este un tip special de scholar. Şi nu în cârca ardelenităţii poate fi pus felul în care este. Sigur, e temeinic şi informat, cum puţini în ţara asta sunt, erudiţia nefiind însă ostentată cu nici un preţ, ba mai degrabă camuflată în vălătuci de pudoare. Ştiinţa sa e mai curând delicateţe latină, solară, decum răspicare teutonică. Ardelenismul presupune o sfătoşenie puţintel afectată, o colocvialitate rostogană, îngreunată de obezitatea informaţiei, nu de puţine ori, uşor inutilă, căz' doară atâta şcoală chezaro-crăiască nu-i de lepădat! Pedagogul nostru e, în schimb, un erudit melancolic. Rigoarea ştiinţifică e străbătută de striaţiile dulci-amărui ale minusculelor tristeţi şi ale miniaturalelor refulări pervertite în nostalgie. Nespusul concurează aproape patetic cu geometriile demonstraţiei fără fisuri. Volumetrica scrisului divulgă în cele mai neaşteptate momente prelingeri tandre şi alunecări mierii în genuni curbe de subconştient, în cuiburi mici de liminarităţi, adesea în răspărul voinţei autorului. De aici nevoia de poezie, nici ea lăsată de capul ei să-şi exubereze fără cenzură frivolităţile. Îmbujorările se simt la tot pasul. Cel mai sever cenzor al lui Ion Pop este el însuşi."


Binefaceri de partid şi vise parlamentare
Cu luni în urmă, cînd premierul Adrian Năstase a anunţat că guvernul vrea să ofere copiilor la şcoală un corn şi o cană de lapte, Cronicarul a pus o piatră albă la activul executivului. Chiar dacă a crezut şi crede în continuare că părinţii trebuie să le poată oferi copiilor lor pacheţelul de mîncare pentru la şcoală, Cronicarul şi-a zis că mai bine o gustare frugală de la Guvern decît nimic de acasă. Ziarele centrale însă au vrut să vadă cine se va ocupa propriu-zis de această iniţiativă guvernamentală inimoasă. S-au organizat licitaţii în acest scop - afacere transparentă, s-ar zice. Cînd colo, citim în ROMâNIA LIBERĂ: Cornu' şi lăpticu' au gust de PSD, cu exemple din varii judeţe. La aceeaşi concluzie ajunge şi ADEVĂRUL care titrează: Simple coincidenţe: pesediştii cîştigă licitaţiile pentru cornul şi laptele guvernamental. Cum e exclus ca între cele două ziare să fi existat o înţelegere, reiese că guvernul şi-a dat în petec transformînd o acţiune de binefacere pentru copii, într-una de facere de fonduri pentru partid. * La acelaşi capitol, al unor isprăvi guvernamentale ajunse la urechea presei înregistrăm faptul că mai vechiul nostru client Ioan Mircea Paşcu s-a găsit să dea indicaţii preţioase Justiţiei asupra felului cum trebuie judecat procesul instalaţiei de nocturnă a Stadionului Ghencea, pentru a veni în ajutorul actualilor proprietari ai Clubului Steaua. Să ne reamintim că atunci cînd i s-a cerut un punct de vedere clar asupra felului discutabil în care a avut loc privatizarea "Stelei", dl Paşcu a declarat că nu vrea să fie amestecat în această afacere. Dar iată că la un caz, ministrul Paşcu şi-a călcat pe inimă. * Din Adevărul mai aflăm un lucru şi mai grav, cităm titlul: Un fenomen care vizează strategiile economice ale ministerelor: Funcţionari de stat - "cîrtiţe" ale companiilor private. Printre cîrtiţele citate de Adevărul se numără şi actualul preşedinte al Senatului Nicolae Văcăroiu. Pe vremea cînd era şi preşedinte al unei bănci particulare şi preşedinte al Senatului, dl Văcăroiu îşi justifica această licenţă afirmînd că d-sa e un Hagi al finanţelor. Frumos spus, dar pe vremea cînd Hagi a fost antrenor al echipei naţionale el n-a avut şi funcţie executivă în Federaţia Română de Fotbal şi nici în Liga Profesionsită. Aşa că dl Văcăroiu, fost jucător de fotbal la Rapid, e un Hagi şi ceva în lumea finanţelor. * Apropo de fotbal - Anghel Iordănescu, redevenit antrenor al naţionalei, a mărturisit după victoria în primul meci al preliminariilor Campionatului European că se bucură de asistenţa spirituală pe care diverşi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe o acordă echipei pe care o antrenează. Printre aceştia, Iordănescu l-a citat şi pe Teodosie Snagoveanul. Evlaviosul antrenor nu e la curent cu mişcările de înalte feţe bisericeşti, în sesiunea de transferări a cuvioşiilor lor. Altfel ar fi ştiut că Teodosie nu mai e Snagoveanul, ci Tomitanul şi că, între timp, a jucat pe plajă o sfîntă slujbă de Paşte pe care ar fi trebuit s-o ţină în biserică. * EVENIMENTUL ZILEI ne asigură că faimosul nr. 2 al mineriadei din 1991 a fost localizat în Austria. E vorba de Silviu Popescu, cel care se dădea drept ofiţer C.A.DA. * La capitolul Parlamentul visează şi tot el votează, care le lipseşte colegilor de la ACADEMIA CAŢAVENCU, înregistrăm o propunere a şase parlamentari ca vechimea în mandat să fie calculată ca vechime la pensie, cu tot cu banii aferenţi, ca şi cum alegătorii i-ar fi trimis la strung pe d-nii parlamentari, nu parlamentarii i-ar fi rugat pe alegători să-i trimită la munca pentru care vor şi vechime. * Pe măsură ce se apropie momentul reuniunii NATO de la Praga se înmulţesc semnalele că România nu poate fi un membru NATO credibil dacă un CV Tudor se va bucura în continuare de procentele pe care le are în actualul Parlament. Cel care a spus acest lucru, direct, a fost Preşedintele Comitetului SUA pentru NATO, Bruce Jackson, avertizînd că CVT e un pericol pentru viitorul copiilor din România. De fapt, CVT e un pericol şi pentru adulţii din România care îşi văd un viitor alături de liderul extremist al PRM.