Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Cerşetorul De Cafea:
Adio, Robinson Crusoe (3) de Emil Brumaru


Transcriere pentru Cecina, personaj care
mi-a interzis să-i mai folosesc "numele"!


Apoi a apărut, de data asta într-o amiază, Cecina. Era mai mare ca noi, terminase poate liceul şi ne-am mirat că a fost admisă pe insulă, mai ales că la sosire nici n-a pomenit de Robinson Crusoe, iar mai tîrziu, cînd a venit vorba despre el, s-a eschivat pur şi simplu. Purta o rochie de stambă vişinie, bombată ciudat la piept şi la început, cred că vă daţi şi singuri seama, n-am crezut-o, pe urmă însă, după ce ne-a lăsat să-i atingem cu degetele, da, ne-am convins: avea sîni!, dar probabil că era vreo scamatorie la mijloc. Totuşi lucrurile continuau ca mai înainte. Spre seară, cînd marfarele trecuseră demult, şi-abia a doua zi trebuiau să vină din nou (dar nu eram siguri niciodată), ne adunam lîngă grămezile de cherestea din faţa hălţii şi împreună cu servitoarea, plecam să rupem volbură pentru iepuri. Noi rămîneam la macaz, prindeam cărăbuşi şi-i îngropam în pămînt, acoperindu-i cu iarbă. Servitoarea se îndepărta, încet-încet şi, dincolo de semafor, dispărea după canton. Se întîlnea, fără discuţie, cu servitorul lui Robinson Crusoe.

(Va urma)