Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Restituiri:
Adrian Marino şi unii dintre colaboratorii săi de Nicolae Scurtu

Un capitol esenţial al biografiei spirituale a istoricului literar şi comparatistului Adrian Marino (1921–2005) îl constituie, desigur, activitatea desfăşurată în paginile publicaţiei plurilingve Cahiers roumains d’études littéraires, pe care a înfiin- ţat-o în 1973 şi a condus-o şi coordonat- o până în 1980.
Aici, în această revistă cu deschidere europeană, eseistul şi comparatistul Adrian Marino a propus şi realizat o sumă însemnată de subiecte şi teme privind statutul literaturii comparate, interferenţe literare şi culturale în unele literaturi romanice, studiul cercetărilor de literatură comparată în spaţiul românesc, precum şi alte motive literare, care au circulat şi au influenţat literatura română. Şi nu numai.
Cărturarul de la Cluj, adeseori, a solicitat colaborări de la toţi cei pe care îi citise, îi apreciase şi în care avea încredere în ceea ce au publicat.
E cazul să amintim aici numele şi contribuţiile lui Edgar Papu, Al. Piru, Const. Ciopraga, Nicolae Manolescu, Ion Pop, Romul Munteanu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ştefan Augustin Doinaş, Mircea Anghelescu, Mihai Zamfir, Ileana Vârtosu, Roxana Sorescu, Marcel Duţă, Stancu Ilin, Stan Velea şi mulţi alţii.
Interesante sunt şi cele trei epistole, necunoscute până acum, trimise mai tânărului său confrate, Stan Velea (1933–2007), specialist în literatura polonă, un autentic istoric literar, care a publicat câteva cărţi fundamentale privitoare la relaţiile literare românopoloneze.
Sugestiile şi unele precizări de istorie literară ce se găsesc în aceste epistole demonstrează, fără echivoc, voluptatea eruditului, a cărturarului, căruia nu-i scapă nimic şi care impune o anume disciplină ştiinţifică.
Tot aici se publică încă o epistolă inedită a lui Adrian Marino trimisă poetului Radu Cârneci (n. 1928), în anul 1971, prin care îşi declară imposibilitatea de a participa la Festivalul Bacovia. Motivele invocate sunt credibile.

*
Cluj, 22 iulie 1971
Stimate tovarăşe Cârneci,

Am primit invitaţia de a participa la Festivalul Bacovia, intenţionam să particip (spre deosebire de Festivalul Călinescu, după mine, în interpretarea unor critici, epigonic, deci diametral opus spiritului călinescian), dar o imposibilitate materială mă împiedică – la sfârşitul lunii august (28–29) plec în străinătate, ceea ce face imposibilă practic prezenţa mea, nu numai la Bacău dar şi oriunde în ţară, între zilele 17–20 septembrie.
De la tov[arăşul] Nicolescu1 am înţeles că şi d[umnea]v[oastră] plecaţi, când?, în străinătate.
Vă rog să transmiteţi salutările mele lui C. Călin2, cu cele mai bune sentimente şi urări de succes şi mulţumiri de a vă fi gândit la mine,
Adrian Marino
*
Cluj, 28 mai [19]75
Stimate domnule Velea,

Începând să pregătim, pentru Cahiers (1/76) consacrat Literaturii comparate3, o serie de materiale, aş dori să explorez, împreună cu dşumneaţta, una din posibilităţile următoare: 1) o recenzie, de dşumneaţta, dar foarte precisă, tehnică, critică, fără nici un fel de inhibiţie, la Teoria şi istoria comparatismului în România4 (sau invers); 2) o recenzie dublă, de un coleg de la Institut, la cele două volume ale lui Chiţimia şi ale d[umi]tale de Studii de literatură universală şi comparată 5. Nu descriptive, ci adevărate recenzii.
În aşteptarea răspunsului d[umi]tale, cu salutări cordiale,
Adrian Marino
Cluj-Napoca, Strada Ràkoczi, nr. 72
Telefon 951/1.19.15
[Stan Velea, Bucureşti, Strada Avrig, nr. 9-19, Bloc U1, Scara 2, Etaj 2, Apartament 47, Cod 7000; Adrian Marino, Cluj-Napoca, Strada Ràkoczi, nr. 72].
*
Cluj-Napoca, 6 iunie [19]75
Stimate domnule Velea,

Vă mulţumesc pentru acceptarea propunerii mele, cu rugămintea de a face o recenzie efectiv tehnică, critică, inclusiv cu obiecţii fundate, acolo unde este cazul.
Vrem să căutăm recenziile rezumative, informative. Tendinţa este de a afirma un punct de vedere personal de nivel comparatist, european.
Acelaşi lucru e valabil şi pentru Stancu Ilin, publicat recent de noi în Cahiers 1/ş19ţ75; vă rog să-l anunţaţi.
Recenzia va avea în titlu toate elementele bibliografice.
Cu salutări cordiale,
Adrian Marino

P.S. Termenul este convenabil – sfârşitul lunii: În două exemplare dactilo[grafiate].
[Stan Velea, Bucureşti, Sectorul III, Strada Avrig, nr. 9–19, Bloc U1, Scara 2, Etaj, 2, Apartament 47, Cod 7000; Adrian Marino, Cluj- Napoca, Strada Ràkoczi, nr. 72].
*
Cluj-Napoca, 3 sept[embrie] [19]75
Stimate domnule Velea,

Înaintând în pregătirea numărului de literatură comparată constat că este obiectiv necesar a semnala în recenzia d[umnea]v[oastră], de altfel corect rezumativă, o lacună importantă, de menţionat într-o formă cu totul sobră şi academică.
Modesta compilaţie pe care o recenzaţi, printre alte grave omisiuni, nu reţine măcar prima contribuţie teoretică românească de literatură comparată, N.I. Popa – „Rezistenţele” franceze în literatura comparată. Iaşi, Edşituraţ „Însemnări ieşene”, 1938, 97 pşaginiţ, 8°.
Autorul are, anterior, şi alte articole teoretice (voi semnala un altul într-un text al meu), dar măcar acest studiu merita amintit.
Voi opera eu în textul dşumneaţ v[oastră] această completare care este necesară cu deosebită grijă stilistică.
Cu deosebite salutări şi mulţumiri,
Adrian Marino

[Stan Velea, Bucureşti, Sectorul III, Strada Avrig, nr. 9–19, Bloc U1, Scara 2, Etaj, 2, Apartament 47; Adrian Marino, Cluj-Napoca, Strada Ràkoczi, nr. 72].

Note
* Originalele acestor epistole, necunoscute, se află în biblioteca poetului Radu Cârneci şi în cea a profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.
1. Vasile Nicolescu (1929–1990), poet, eseist şi traducător. A fost redactor la revista Cahiers roumains d’études littéraires.
2. Constantin Călin (n. 1940), istoric şi critic literar. Autorul uneia dintre cele mai complete şi mai exacte exegeze închinate lui George Bacovia. Cronicar literar al revistei Ateneu. Memorialist creditabil.
3. Numărul acesta are titlul Comparatisme et actualité. Bucarest, Éditions Univers, 1976, 160 pages.
4. Stan Velea, Istoria şi teoria comparatismului în România în Cahiers roumains d’études littéraires, nr. 1, 1976, p. 108-110.
5. Stancu Ilin, Studii de literatură universală şi comparată. Sub îngrijirea lui I.C. Chiţimia, 1970, şi Studii de literatură universală şi comparată. Sub îngrijirea lui I.C. Chiţimia şi Stan Velea, 1971 în Cahiers roumains d’études littéraires, nr. 1, 1976, p. 123-125.