Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Calendar:
CALENDAR de Nicolae Oprea

1.03.1788- s-a născut Gheorghe Asachi (m. 1869)
1.03.1837- s-a născut Ion Creangă (m. 1889)
1.03.1923- s-a născut Arcadie Donos (m. 2000)
1.03.1925- s-a născut Solomon Marcus
1.03.1926- s-a născut Viniciu Gafiţa (m. 2005)
1.03.1930- s-a născut Alecu Ivan Ghilia
1.03.1943- s-a născut Magdalena Popescu Bedrosian
1.03.1946- s-a născut Iuliana Petrian
1.03.1947- s-a născut Valeriu Veliman
1.03.1951- s-a născut Ion Machidon
1.03.1951- s-a născut George Vulturescu
1.03.1954- s-a născut Nicolae Panaite
1.03.1955- s-a născut Duşan Baiski
1.03.1968- s-a născut Ştefan Daniel Pocovnicu

2.03. 1881- s-a născut Eugeniu Ştefănescu-Est (m.1980)
2.03.1905- s-a născut Radu Gyr (m. 1975)
2.03.1932- s-a născut Petre Ghelmez (m. 2001)
2.03.1940- s-a născut Iulia Schif
2.03.1940- s-a născut Sanda Golopenţia
2.03.1943- s-a născut Vasile Ţapoveţ
2.03.1952- s-a născut Vlad Neagoe
2.03.1960- s-a născut Liana Alecu
2.03.1963- s-a născut Iulian Boldea
2.03. 2002- a murit Dinu Zarifopol (n. 1921)

3.03.1902- a murit Samson Bodnărescu (n. 1840)
3.03.1904- s-a născut Mircea Vulcănescu (m. 1952)
3.03.1922- s-a născut Alexandru Vona (m. 2004)
3.03.1925- s-a născut Florian Potra (m. 1998)
3.03.1936- s-a născut Simon Ajarescu
3.03.1941- s-a născut Radu Mareş
3.03.1992- a murit Emil Giurgiuca (n. 1906)

4.03.1798 - s-a născut Gheorghe Săulescu (m. 1864)
4.03.1919 - s-a născut Mihai Stănescu (m. 2005)
4.03. 1921- s-a născut Lucian Valea (m. 1992)
4.03.1927- s-a născut Virgil Brădăţeanu
4.03.1928- s-a născut Nina Stănculescu
4.03. 1942- a murit Gheorghe Adamescu (n. 1869)
4.03.1942- s-a născut Gloria Lăcătuşu
4.03.1942- s-a născut Maria Baciu
4.03.1944- s-a născut Vasile Igna
4.03.1949- s-a născut Lucia Verona
4.03.1952- s-a născut Gabriel Gafiţa
4.03.1956- s-a născut Dumitru Ungureanu
4.03. 1960- a murit Asztalos István (n. 1909)
4.03. 1977- a murit Alexandru Ivasiuc (n. 1933)
4.03. 1977- a murit Veronica Porumbacu (n. 1921)
4.03. 1977- a murit Mihai Petroveanu (n. 1923)
4.03. 1977- a murit Daniela Caurea (n. 1951)
4.03. 1977- a murit Mihai Gafiţa (n. 1923)
4.03.1977- a murit A. E. Baconsky (n. 1925)
4.03.1977- a murit Savin Bratu (n. 1925)
4.03.1977- a murit Ioan Şiadbei (n. 1903)
4.03. 1991- a murit Ion Lăncrănjan (n. 1928)

5.03. 1897- s-a născut Barbu Solacolu (m. 1976)
5.03. 1902- s-a născut Pius Servien (m. 1959)
5.03. 1909- s-a născut Alexandru Gregorian (m. 1987)
5.03. 1920- s-a născut Radu Stanca (m. 1962)
5.03.1936- s-a născut Constantin Paiu
5.03.1939- s-a născut Ion Budescu
5.03.1943- s-a născut Virginia Carianopol
5.03.1951- s-a născut Ştefan Munteanu
5.03. 1955- a murit Hortensia Papadat-Bengescu (n. 1876)

6.03. 1924- s-a născut Ben Corlaciu (m. 1981)
6.03. 1934- s-a născut Dimitrie Rachici (m. 1999)
6.03.1938- s-a născut Genoveva Logan
6.03.1942- s-a născut Ion Filipciuc
6.03. 1946- s-a născut Vári Attila
6.03.1950- s-a născut Adrian Frăţilă
6.03.1955- s-a născut Aurel Maria Baros
6.03. 1957- a murit C. Rădulescu-Motru (n. 1868)

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara