Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Istorie Literară:
Date inedite din biografia lui Virgil Ierunca de Alexandra Florina Mănescu

Virgil Ierunca, pseudonim al lui Virgil Untaru, s-a născut pe 25 august 1920, ora 6ºº, în satul Popeşti, comuna Ciumagi, astăzi comuna Lădeşti din judeţul Vâlcea. Aceste informaţii contrazic, contestă în parte datele regăsite în toate (fără excepţie!) biografiile lui Virgil Ierunca. De pildă, în Enciclopedia exilului literar românesc (1945-1989). Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită (Editura Compania, Bucureşti, 2010), Florin Manolescu noteză: „Ierunca, Virgil (Virgil Untaru), critic literar, eseist, moralist, poet, editor, *16 august 1920, com.Lădeşti, jud.Vâlcea– † 28 septembrie 2006, Paris, Franţa (...).”1

Aşadar, deşi Enciclopedia exilului… este o carte care oglindeşte nu doar intelectul, ci şi documentarea extraordinară a autorului, aceasta înregistrează (cel puţin) o eroare în biografia lui Virgil Ierunca. Eroare regăsită în toate biografiile descoperite şi citite. Mihai Pelin, Opisul emigraţiei politice. Destine în 1222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securităţii (Editura Compania, Bucureşti, 2002): „Ierunca, Virgil. Născut la 16 august 1920 în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea, fiul lui Dumitru şi al Mariei Untaru, Ierunca fiind un pseudonim (…)”2, Florea Firan, Profiluri şi structuri literare. Contribuţii la o istorie a literaturii, vol.II (M-Z), ediţia a II-a, prefaţă de Constantin M. Popa, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986: „Poet, eseist, critic literar. Virgil Ierunca (pseudonimul lui Virgil Untaru) s-a născut la 16 august 1920, în comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea. Este fiul lui Dumitru Untaru şi al Mariei (născută Neagoie), agricultori.”3, Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti, biografie semnată de Ştefan Borbély: „IERUNCA Virgil (numele la naştere: Virgil Untaru), n. 16 aug. 1920, com. Lădeşti, jud. Vâlcea. Publicist, eseist, critic literar şi poet. Căsătorit cu Monica Lovinescu. Fiul lui Dumitru Untaru şi al Mariei (n. Neagoie), agricultori. Studii la Şcoala primară din satul natal (…)”4, Împotriva uitării Virgil Ierunca – 95 de Mihaela Albu, în România literară, nr.39, 2015 (25.09.2015-1.10.2015): „(…) În numele acestui îndemn al lor se înscrie şi articolul de faţă, rememorarea lui Virgil Ierunca şi a activităţii lui, în anul în care se împlinesc 95 de ani de la naşterea sa (16 august 1920) impunându-se ca o datorie a celor de astăzi.”5 etc. Eroarea constă, aşadar, în precizarea greşită a datei de naştere a lui Virgil Ierunca. Suntem îndreptăţiţi să denunţăm greşeala şi să o îndreptăm, întrucât cercetarea noastră nu s-a redus doar la studiul în bibliotecă, descoperind, astfel, în arhiva Primăriei comunei Lădeşti din judeţul Vâlcea, registrul stării civile pentru naşteri din şi pentru anii 1919-1920. Actul numărul 37 din Registrul stării civile pentru naşteri din 1919-1920, pagina 93, consemnează naşterea lui Virgil Ierunca. Redăm fidel textul: „Act de Naştere din anul una mie nouă sute două zeci luna August ziua două zeci şi opt stil nou, orele zece înainte de amiazi:– În ziua de două zeci şi cinci ale presentei luni, la orele şeasă, înainte de amiazi, sa născut la casa părinţilor săi din satul Popeşti, această comună Ciumagi, un copil de sex bărbătesc, căruia i s-a dat prenumele Virgil, numele de familie fiind: Dumitru N. Untaru; fiu al Dlui Dumitru N. Untaru de ani trei zeci şi doi şi al Dnei Maria născută Ion M. Neagoe şi adoptată de Gheorghe R. Ţuicu, de ani două zeci şi doi, ambi de profesiune agricultori, domiciliaţi în comuna Ciumagi (…)”6. Aşadar, Virgil Ierunca s-a născut pe 25 august 1920. Data actului de naştere şi precizarea stil nou confirmă fără tăgadă veridicitatea informaţiei. Actul de naştere a fost scris pe 28 august 1920, deci la trei zile după naşterea lui Virgil Ierunca. Dacă ar fi existat o singură dată, cea a naşterii, şi nu două, una a actului şi una a naşterii, atunci am fi putut avea următoarea interpretare. Data naşterii este, de fapt, data declarării, deci s-a născut înainte de 25 august. Însă în acest act există două date care reflectă clar două momente distincte: data naşterii – 25 august şi data declarării – 28 august. Cât despre precizarea stil nou („Act de Naştere din anul una mie nouă sute două zeci luna August ziua două zeci şi opt stil nou” 7), aceasta risipeşte incertitudinile. Conform decretului-lege nr. 1053, ziua de 1 aprilie 1919 stil vechi a devenit oficial ziua de 14 aprilie stil nou. Începând cu această zi, toate datele s-au scris conform calendarului gregorian.8 Deci data de 25 august nu suportă modificări. Şi chiar dacă nu ar fi existat numirea stil nou, rezultatul scăderii celor 13 zile ar fi fost (25-13) 12. 12 august. Această dată neapărând ulterior în nici una dintre zecile de biografii existente şi consultate. În schimb, un singur articol din spaţiul virtual, Scriitori vâlceni, de pe site-ul Istoria locală. Biblioteca ta publică, reţine ca dată a naşterii lui Virgil Ierunca ziua de 6 august 1920– „Ierunca, Virgil (pseudonimul lui Virgil Untaru, n. 6 aug. 1920, com. Lădeşti din jud. Vâlcea – m. 28 sept 2006, Paris) – eseist, poet, cercetător ştiinţific. (...)”9; o posibilă greşeală de scriere la calculator, 6 în loc de 16, data preluată de aproape toate biografiile, aşa cum enunţam anterior.

Cumulând biografiile existente, rezultă că Virgil Ierunca s-a născut pe 16 august 1920 şi/sau pe 6 august 1920. Corectând datele biografice din toate studiile de specialitate şi incluzând în cercetare documentele de arhivă, ne asumăm o datorie de onoare şi precizăm imperativ că Virgil Ierunca s-a născut pe 25 august. Această dată este singura atestată documentar şi oficial.

De ce însă conform registrului matricol din şcoala primară, consultat în premieră (ca şi registrul stării civile), data naşterii este 15 august („Elev Untaru D. Virgil născut la 15 August 1920, în cătunul Popeşti, com. Ciumagi, jud. Vâlcea, de naţionalitate română; de religie ortodoxă.” 10), iar conform legitimaţiei de student din anul IV de facultate11, şi acesta un document inedit, găsit la doamna Mirică Margareta din Lădeşti, Vâlcea, data naşterii este 16 august? Mai mult decât atât, în registrele matricole de la Liceul „Alexandru Lahovari” din Râmnicu- Vâlcea data naşterii este 25 august 1920 („Elevul Untaru D. Virgil născut la anul 1920, luna August, ziua 25, în comuna Ciumagi, judeţul Vâlcea”12). Cercetarea documentelor de arhivă a fost completată de cercetarea/investigarea în teren, iar din discuţiile cu rudele lui Virgil Ierunca, doamna Mirică Margareta şi doamna Ciucă Maria, am aflat, fără a le prezenta în prealabil datele găsite de noi, că Virgil Ierunca s-a născut pe 25 august 192013. Sunt noutăţi care intervin în situaţia prezentată iniţial şi care complică expunerea unui punct de vedere final, unic, exact. Totuşi, elucidarea exerciţiului dubitativ expus se regăseşte în actul de naştere din registrul de stare civilă. Virgil Ierunca s-a născut pe 25 august 1920. Nu pe 16 august! Nu pe 6 august. Nu pe 15 august.

Rămâne fără răspuns categoric şi implacabil întrebarea – de ce Virgil Ierunca nu a spus niciodată că data naşterii sale nu este 16 august, ci 25 august? Repetăm: în clasele de liceu a fost înregistrat ca fiind născut pe data de 25 august, iar la facultate, conform legitimaţiei la care facem trimitere, data naşterii a fost 16 august. După încheierea studiilor superioare, Virgil Ierunca acceptând data de 16 august 1920, de altfel, zi de sărbătorire după jurnalele Monicăi Lovinescu: „Miercuri, 15 august (2001 – n.n.): Ieri, Gabriel, care a adus cu maşina de la Bucureşti 50 de volume din cartea lui V., merinde de acasă şi fidelitatea sa ce ne-a încălzit în ultimul deceniu. Presărbătorim la cină pe V., lăsând urările (care?) pentru mâine, când vom repeta româneştile agape (...) S-a întors de la Bucureşti Bruno. Cu o prăjitură pe care Jela a făcut-o special pentru ziua lui V. (...)”14. În fragmentele de jurnal ale lui Virgil Ierunca, din 1949, 1950, 1951, nu găsim nicio însemnare referitoare la ziua sa de naştere nici în notele din 16 august, nici în acelea din 25 august – „16 august (1949 – n.n.) – Închis toată ziua. Scriu pentru Uniunea Română toate cele ce se cuvin scrise. Înfiorătoare, lipsa de ajutor din partea prietenilor şi chiar a neprietenilor, pentru a face un ziar bun. Şi ce uşor ar fi dacă oamenii ar crede în ceea ce vor să fie! (...) Apusul doarme şi viseză dialoguri.”15, „25 august (1950 – n.n.) – Se pare că voi fi angajat la France- Presse. Şerban Voinea i-a telefonat lui Amăriuţei. Şeful de serviciu m-a supus unui lung interogatoriu: cine sunt, ce vreau etc.”16.

Nu intervine posibilitatea/riscul uitării sau a(l) neconştientizării situaţiei. Întreaga situaţie a fost asumată. Nu ştim dacă şi creată de însuşi Virgil Ierunca. Dar de ce i-ar fi convenit lui Virgil Ierunca să se fi născut pe 16 august şi nu pe 25 august? Primele idei ar fi că pe 16 august a avut loc un eveniment marcant pentru el sau că în acea zi s-a născut cineva foarte drag sufletului său.

Potrivit certificatului de căsătorie al soţilor Untaru, document inedit, descoperit în fondul familial Vigil Untaru, deţinut de Direcţia Judeţeană Vâlcea a Arhivelor Naţionale17, tatăl lui Virgil Ierunca s-a născut pe 23 martie 1888, iar mama sa pe 1 februarie 1898. Evenimente personale importante nu avem cunoştinţă să se fi petrecut în acea zi, iar evenimente istorice de care să se fi legat sufleteşte iarăşi nu există pentru acea dată a acelei luni. O supoziţie pe care o lansăm totuşi este aceasta: pe 16 august 1645 s-a născut scriitorul francez Jean de La Bruyère. Să-l fi descoperit Virgil Ierunca, avidul de cărţi şi de lectură, care începuse încă din 1939 să-şi procure propria bibliotecă, pe La Bruyère şi mai ales să fi citit unica scriere a moralistului francez – Caracterele sau Moravurile veacului (Les Caractères ou Les moeurs de ce siècle) şi să fi fost atât de încântat de această culegere de scurte piese literare în care erau denunţaţi impertinenţii, palavragiii, orgolioşii, linguşitorii şi de surprins de similitudinile existente între el şi La Bruyère, încât să ia decizia asumării unei noi date de naştere (16 august)?! Totul rămâne la nivel ipotetic. Asemănarea dintre cei doi este totuşi izbitoare. La Bruyère a fost şi rămâne unul dintre cei mai valoroşi moralişti ai literaturii universale. Ierunca a fost şi rămâne unul dintre cei mai valoroşi moralişti ai literaturii române. La Bruyère a rămas cunoscut pentru unica sa scriere Caracterele. Ierunca a rămas cunoscut şi prin puţinele sale cărţi. Scriitorul francez ilustra spiritul secolului al XVII-lea şi denunţa prefăcuţii, linguşitorii, guralivii, obraznicii, născocitorii de ştiri, prietenii celor netrebnici, fără să inventeze, doar observând ce e în jurul său. Virgil Ierunca ilustra realitatea din România secolului XX şi denunţa, fără apel la ficţiune şi la expresivitate: infiltraţii Securităţii, deplasaţii şi turciţii, cu toate categoriile ştiute – răsfăţaţii pervertirii, disponibilii, păguboşii cinstiţi, şantajaţii de circumstanţă. Atât Jean de La Bruyère, cât şi Virgil Ierunca au surprins şi au redat nuanţat tipologii umane, dovedindu-se portretişti veritabili, cu un excepţional talent al observaţiei.

Nu doar data naşterii era aspectul pe care trebuia să-l corectăm. Conform aceluiaşi Registru al Stării civile pentru naşteri din 1919-1920, pagina 9318, Virgil Ierunca s-a născut în satul Popeşti, comuna Ciumagi (astăzi comuna Lădeşti) din judeţul Vâlcea, deci nu în comuna Lădeşti, aşa cum indică toate biografiile, Lădeşti fiind pe atunci un (alt) sat19, iar numele mamei sale a fost Neagoe, şi nu Neagoie (e drept, diftongarea sau nu a vocalei finale nereprezentând un element inconturnabil în biografia lui Virgil Ierunca).

Datele inedite din viaţa lui Virgil Ierunca nu sunt epuizate în acest articol. În textul de faţă prezentăm doar două elemente inedite din biografia lui Virgil Ierunca (data şi locul naşterii). În viitor vom publica şi celelalte rezultate ale cercetării noastre.

Alexandra Florina Mănescu


Bibliografie

Documente de arhiva:

Arhiva Primăriei Lădeşti, judeţul Vâlcea, Registrul stării civile pentru naşteri, 1919-1920, fila 93;
Arhiva Liceului Teoretic Lădeşti, Vâlcea, Registrul matricol (Matricola, nr.1, An şcolar 1927-1928) de la Şcoala Primară „Nicolae Popilian”, comuna Lădeşti, Vâlcea; Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1937, Matricola elevilor particulari, clasele I-VIII, anul şcolar 1937-1930, fila 39;
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Vâlcea, Fondul special Untaru Ierunca Virgil, Certificat de căsătorie, documentul nr. 6/1975; Arhiva personală Mirică Margareta şi Ciucă Maria, Carte de student, anul şcolar 1943-1944, anul IV de studiu;
Arhiva personală Gabriela Necşuliu, Harta comunei Lădeşti
Lucrări tipărite:
Albu, Mihaela, „Împotriva uitării Virgil Ierunca – 95” în România literară, nr. 39, 2015;
Firan, Florea, Profiluri şi structure literare. Contribuţii la o istorie a literaturii, vol.II (M-Z), ediţia a II-a, prefaţă de Constantin M. Popa, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986;
Ierunca, Virgil, Trecut-au anii...Fragmente de jurnal. Întâmpinări şi accente. Scrisori nepierdute, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000
Lovinescu, Monica, Jurnal inedit 2001 – 2002, ediţie îngrijită şi cuvânt-înainte de Astrid Cambose, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014;
Manolescu, Florin, Enciclopedia exilului literar românesc (1945-1989). Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Compania, Bucureşti, 2010;
Pelin, Mihai, Opisul emigraţiei politice. Destine în 1222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securităţii, Editura Compania, Bucureşti, 2002
Surse orale:
Interviu cu Ciucă Maria, 16 august 2016 (Lădeşti, Vâlcea);
Interviu cu Mirică Margareta, 16 august 2016 (Lădeşti, Vâlcea)
Surse electronice:
Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti (variantă electronică;
http://concursurile comper.ro/sites/ all/themes/comper/descarcagratuit/Dictionar_biografic_al_literaturii_romane_AL_ Vol_I.pdf; accesat pe 1 august 2016);
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Adopta rea_calendarului_gregorian, (accesat pe 17 septembrie 2016); http://www.istorielocala.ro/index.php?optio n=com_k2&view=item&id=248:scriitoriv% C3%A2lceni&Itemid=203, (accesat pe 13 septembrie 2016)

Note
1 Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar românesc (1945-1989). Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Compania, Bucureşti, 2010, p. 401
2 Mihai Pelin, Opisul emigraţiei politice. Destine în 1222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securităţii, Editura Compania, Bucureşti, 2002, p. 169
3 Florea Firan, Profiluri şi structure literare. Contribuţii la o istorie a literaturii, vol.II (M-Z), ediţia a II-a, prefaţă de Constantin M. Popa, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986, p. 404
4 Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti, p. 753 (variantă electronică, accesat pe 1 august 2016)
5 Mihaela Albu, „Împotriva uitării Virgil Ierunca – 95” în România literară, nr.39, 2015 (25.09.2015-1.10.2015)
6 Arhiva Primăriei Lădeşti, judeţul Vâlcea, Registrul stării civile pentru naşteri, 1919-1920, fila 93
7 Ibidem
8 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Adoptarea_ calendarului_gregorian, accesat 17 septembrie 2016
9 http://www.istorielocala.ro/index. php?option=com_k2&view=item&id=248:s criitoriv%C3%A2lceni&Itemid=203, accesat 13 septembrie 2016
10 Arhiva Liceului Teoretic Lădeşti, Vâlcea, Registrul matricol (Matricola, nr.1, An şcolar 1927-1928), Şcoala Primară „Nicolae Popilian”, comuna Lădeşti, Vâlcea; (în această arhivă se găsesc şi registrele matricole de la Şcoala primară „Nicolae Popilian” din Lădeşti, şcoala în care a învăţat Virgil Ierunca probabil doar în clasele I-III.)
11 Arhiva personală Ciucă Maria, Mirică Margareta, Carte de student, anul şcolar 1943-1944, anul IV de studiu; (legitimaţie văzută şi fotografiată prin bunăvoinţa doamnelor Mirică Margareta şi Ciucă Maria din Lădeşti, Vâlcea, rude ale lui Virgil Ierunca)
12 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1937, Matricola elevilor particulari, clasele I-VIII, anul şcolar 1937-1938, fila 39
13 Interviu cu Mirică Margareta şi Ciucă Maria, Lădeşti, Vâlcea, 16 august 2016
14 Monica Lovinescu, Jurnal inedit 2001 – 2002, ediţie îngrijită şi cuvântînainte de Astrid Cambose, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014, p. 147
15 Virgil Ierunca, Trecut-au anii... Fragmente de jurnal. Întâmpinări şi accente. Scrisori nepierdute, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p.79
16 Ibidem, p.158
17 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Vâlcea, Fondul special Untaru Ierunca Virgil, Certificat de căsătorie, documentul nr. 6/1975
18 Arhiva Primăriei Lădeşti, judeţul Vâlcea, Registrul stării civile pentru naşteri, 1919-1920, fila 93
19 Arhiva personală Gabriela Necşuliu, Harta comunei Lădeşti

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara