Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Document:
Date inedite în biografia lui Virgil Ierunca - Școlaritatea scriitorului de Alexandra Florina Mănescu

În excursul privind școlaritatea lui Virgil Ierunca am pornit de la câteva date preexistente și înregistrate de literatura de specialitate – 16 august 1920, data nașterii lui Virgil Ierunca, studiile primare urmate la școala din satul natal, studiile liceale începute la Liceul „Alexandru Lahovari”, Râmnicu-Vâlcea, și continuate la Liceul „Spiru Haret” din București, 1943 data absolvirii facultății1 – și am vrut să le folosim în cercetare, spre a putea reconstitui parcursul școlar al lui Virgil Ierunca. Numai că nu a fost cu putință. Pentru că toate erau aproximații, deci erori. După cum am prezentat în România literară, nr. 42/2016, Virgil Ierunca s-a născut pe data de 25 august 1920. Iar din expunerea care urmează vom observa că și celelalte informații sunt preluări neverificate vreodată de cei care au întocmit biografia lui Virgil Ierunca și, în fond, niște greșeli. Astfel, Virgil Ierunca nu a urmat școala primară în satul natal, nu șia continuat studiile la Liceul „Spiru Haret” din București și nu a finalizat studiile universitare în anul 1943. Toate contrazicerile se fundamentează pe documente găsite și consultate, unele doar consultate, în premieră.
Deci, simplitatea aparentă a reconstituirii și a completării biografiei lui Virgil Ierunca s-a dovedit a fi o capcană. Așa am ajuns să fim noi înșine protagoniștii unui fir narativ complicat, desfășurat pe mai multe planuri, specific unui epos bazat pe investigație.
Deductiv, am gândit că, dacă a finalizat studiile universitare în anul 1943, înseamnă că a început clasa I în anul 1927. Aparent paradoxal, data greșită a finalizării studiilor de licență ne-a condus la data corectă a începerii școlarizării lui Virgil Ierunca. Totul devine mai clar, nu clar, abia din acest moment.
Din cercetările de teren, de la domnul Popescu Nicolae, știam că Virgil Ierunca a fost elev eminent al Școlii din Lădești, deși acesta s-a născut în satul Popești, iar mai aproape de casa sa ar fi fost școala din satul Ciumagi. Am văzut locul în care era amplasată școala din acest sat și noi credem că părinții au hotărât ca fiul lor să urmeze cursurile la Școala primară din Lădești din cauza poziționării școlii din Ciumagi, aproape de vârful unei pante greu de urcat vara, probabil foarte greu accesibilă iarna.
Clădirea Școlii Primare din Lădești nu mai există astăzi. Pe acel loc acum este o bază sportivă, iar în imediata apropiere, Liceul Teoretic din Lădești (cel care, urmare a strădaniilor noastre și conform hotărârilor Comisiei Județene de Atribuire de Denumiri și Consiliului Local, se va numi, de la 1 septembrie 2017, Liceul Teoretic „Virgil Ierunca”). Domnul director, Păunescu Crinel, ne-a aprobat solicitarea de a consulta arhiva Liceului Teoretic Lădești (arhiva-depozit care a preluat în timp arhivele mai multor școli din comună), iar după câteva ore, cu ajutorul fizic esențial al unor liceeni care așteptau să susțină examenul de corijență, am găsit matricola 1, pentru anii școlari 1927-1928, 1928- 1929 și 1929-1930, renumerotată cu nr. 26, 27 și 28, în care sunt filele matricole ale elevului Untaru D. Virgil, pentru clasele primare I, a II-a și a III-a.
Astfel, potrivit matricolei nr. 1, renumerotată 26, pagina 11, elevul Untaru D. Virgil se înscrie în clasa I la Școala „Nicolae Popilian” din cătunul Lădești, comuna Lădești, „pe 1 septembrie 1927, de bună voe”2. Promovează cu media generală 9,07 și înregistrează 14 absențe, 7 motivate și 7 nemotivate.
Pe baza promovării, în anul școlar 1928-1929 este elev în clasa a II-a, la aceeași școală. Finalizează clasa a II-a cu media generală 8,40 și înregistrează 11 absențe motivate și o absență nemotivată3.
Pe 1 septembrie 1929 este înscris în clasa a III-a, anul școlar 1929- 1930, la aceeași școală, pe baza cererii tatălui său. Va obține media generală 9,00 și va fi al II-lea din 17 elevi promovați. Nu va absenta decât de trei ori, motivat 4.
În anul școlar 1930-1931, Virgil Ierunca ar fi trebuit să fie în clasa a IV-a, însă nu putem spune dacă în acel an a frecventat cursurile Școlii din Lădești sau ale altei școli. În acea arhivă-depozit nu am găsit, deși truda noastră a fost una meticuloasă, decât matricola pe anul 1930-1931, nr. 16, și matricola pe anul 1931-1932, nr.17, cu completarea pe copertă „și 30- 31”5, adică și anii 1930-1931, iar în acest registru, în clasa a IV-a, în anul școlar 1930-1931, nu se află fișa matricolă a elevului Untaru D. Virgil. Pentru că există o eroare materială, în registru, după pagina 94 urmează pagina 966, am presupus instinctiv că fila a fost sustrasă, deși o pagină 95 apare pe fila următoare.
Toată teoria bazată pe instantaneele sentimentale a rămas valabilă până când am consultat Fondul Liceul „Alexandru Lahovari” de la Direcția Județeană Vâlcea a Arhivelor Naționale.
Untaru D. Virgil a fost înscris în clasa I B la Liceul de Băieți „Alexandru Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea „pe baza adeverinței eliberată de Șc. primară din com. Cermegești cu No. 20 din 23 Iunie 1932”7 și a fost admis în casa I a acelui liceu „în baza concursului depus în anul 1932”8. Prin urmare, aflând toate acestea, putem formula două variante și o precizare. Fie Virgil Ierunca a întrerupt cursurile clasei a IV-a, învățământ primar, în anul școlar 1930-1931 și a frecventat cursurile clasei a IVa în anul școlar 1931-1932 (variantă mai aplicabilă, adeverința de înscriere la liceu fiind din iunie 1932), fie a făcut clasa a IV-a în anul școlar 1930- 1931 și a făcut pauză un an între școala primară și cursul inferior al liceului. În ambele cazuri, se cuvine precizarea că în clasa a IV-a de școală primară nu a mai fost înscris la Școala Primară „Nicolae Popilian” din Lădești, ci la Școala Primară din comuna Cermegești (localitatea natală a tatălui).
În iunie 1933, Virgil Ierunca a promovat clasa I B de la Liceul de Băieți „Alexandru Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea, cu media generală Foarte bine9 și, pe baza acestei promovări, va fi înscris în clasa a II-a A a aceluiași liceu, în anul școlar 1933-193410. La sfârșitul anului școlar, va fi primul clasificat („clasificat al I-iul”11), cu media generală 9,0612.
Pe același principiu al promovabilității, în anul școlar 1934-1935, îl găsim pe Untaru D. Virgil elev în clasa a III-a A. Va promova cu media 9,27, va fi primul clasificat și Premiant13. Va avea o frecvență regulată și mențiune la desen și lucrul manual 14.
În anul școlar 1935-1936, Untaru D. Virgil va fi elev în clasa a IV-a A. Va încheia anul IV, curs liceal inferior, cu media 8,95 și va fi primul clasificat și Premiant cu cunună15. În rubrica observații, găsim și precizarea „În 1935/1936, mențiune la gimnastică și desen”16.
În iunie 1936, Virgil Ierunca susține examenul de admitere în cursul superior al liceului. Va fi admis, conform matricolei școlare17, cu media generală 8,95. În clasa a V-a va avea media generală 9,05, se va clasifica al II-lea și va fi Premiant18.
Din foaia matricolă, dosarul 6/1937, Matricola elevilor de stat, vol. II, curs superior, anul școlar 1937-1938, fila 87, față, aflăm că Virgil Ierunca a fost înscris în clasa a VI-a (an școlar 1937-1938) pe baza promovării clasei a V-a și că a fost „Retras din cauză de boală, certificat medical anexat la petițiunea înregistrată sub Nr. 970 din 7.II.1938 – Trecut partea II ca particular în Iunie 1938.”19 De aceea, această foaie matricolă nu înregistrează decât notele/mediile de pe primul trimestru.
Mențiunea „(...) Trecut partea II ca particular în Iunie 1938.”20 ne-a determinat să solicităm și registrul cu elevi particulari din anul 1937- 1938. Aici, găsim foaia matricolă a elevului Untaru D. Virgil la fila 39, având statut de elev particular21. Promovează clasa a VI-a cu media generală 8, 57. Comparând notele din prima rubrică din această foaie matricolă cu notele care apar pe foaia matricolă din clasa a VI-a din registrul elevilor la stat, observăm că sunt aceleași și deducem că notele din a doua și a patra rubrică sunt obținute după întreruperea cauzată de boală, când revine ca particular, probabil nemaifiind locuri bugetate. Notele însele, obținute în partea a doua, reflectă o diminuare, temporară, a capacităților lui Virgil Ierunca provocată, credem noi, în primul rând de suferințele fizice avute și, mai apoi, de suferințele cauzate de pierderea statutului de elev la Stat. Este posibil ca pauza din anii de școală primară și această întrerupere din anii de liceu să aibă aceeași cauză, o boală instalată de timpuriu, care a recidivat în adolescență și pe care Virgil Ierunca a avut-o, latent și/sau evident, toată viața. Mai ales că în agenda personală din Fondul special Untaru Ierunca Virgil 22 am descifrat, în mai multe locuri, diverse denumiri de medicamente. Rămâne să verificăm această ipoteză. Pentru aceasta, am solicitat deja ajutorul unor specialiști* și vom detalia atunci când vom primi diagnosticul pus pe baza medicamentației indicate în agendă.
Tot la Direcția Județeană Vâlcea a Arhivelor Naționale am consultat și registrele din Fondul Liceul „Alexandru Lahovari” pentru anii școlari 1938- 1939 și 1939-1940, pentru elevii din cursul superior al liceului, de la stat. În acestea, nu mai figurează elevul Untaru D. Virgil. Înterpretarea este și de această dată dublu valentă. Prima valență – în clasele a VII-a și a VIII-a de liceu, Virgil Ierunca râmâne la Liceul de Băieți „Alexandru Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea ca elev particular. A doua valență - în clasele a VII-a și a VIII-a de liceu, Virgil Ierunca își continuă studiile la un alt liceu. După biografiile de până acum, menționate în parte supra, Virgil Ierunca urmează studiile liceale la Liceul de Băieți „Alexandru Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea și la Liceul „Spiru Haret” din București. Pentru că cea de-a doua variantă este singura indicată de biografiile existente, am verificat-o mai întâi pe aceasta. Am solicitat conducerii Colegiului Național „Spiru Haret” din București xerocopii după foile matricole, din perioada 1938-1940, și după cotorul de diplomă de bacalaureat pentru elevul Untaru D. Virgil. După ce secretarul școlii a verificat, am aflat că în arhiva acestui Colegiu, nici în registrele matricole indicate, nici în altele cu un an înainte și după perioada precizată, nu figurează niciun elev Untaru D. Virgil. Pentru siguranță și pentru rigoare științifică, am fost în arhiva Colegiului și am verificat personal registrele pentru anii 1937- 1941. Concluzia păstrează dubla valență a ipotezei. Dar restrânge perimetrul dubitativ și interpretativ. Virgil Ierunca nu a continuat studiile liceale la Liceul „Spiru Haret” din București, însă poate doar a susținut examenul de Bacalaureat la acest Liceu, ipoteză cu caracter imperativ în unele biografii*. Cum noi nu am găsit un act oficial care să prezinte această realitate (diplomă de Bacalaureat eliberată de Liceul „Spiru Haret” din București) și valorificând o informație din timpul cercetării pe teren, doamna Mirică ne-a spus că „Virgil Ierunca a fost coleg cu Regele Mihai și au rămas în relații bune și după aceea”, am îndrăznit să gândim un alt parcurs. Că Virgil Ierunca și-a continuat studiile liceale, clasa a VII-a și clasa a VIIIa, la Colegiul Național „Sf. Sava”, pentru că Regele Mihai a învățat întro clasă specială, clasa palatină, „integrată Colegiului Național «Sf. Sava»”23. Pentru a supune veridicului traseul presupus, am solicitat conducerii Colegiului Național „Sf. Sava” ceea ce am cerut și Colegiului Național „Spiru Haret” din București. Pentru că toate documentele de arhivă ale acestui Colegiu până în anul 1940 au fost preluate de Arhivele Naționale, Direcția Municipiului București, am apelat la ajutorul acestora din urmă. Și răspunsul celor de aici a fost asemănător cu acela de la CN„SH”, București. Elevul Untaru D. Virgil nu este în registrele matricole din perioada 1938-1940.
Am căutat ulterior componența clasei palatine și, preluând ca valabile și complete listele cu elevii acestei clase găsite în scrierile, tipărite și electronice, despre Regele Mihai**, afirmăm că Virgil Ierunca nu a fost coleg de clasă cu Regele Mihai, pentru a-l putea găsi în alte fonduri de arhivă (de exemplu, fondul de arhivă al Casei Regale). Deci, nu a învățat în clasele a VII-a și a VIII-a nici la Liceul „Spiru Haret” din București, nici la Colegiul Național „Sf. Sava” din București.
Revenim, astfel, la prima variantă a interpretării noastre, aceea că în clasele a VII-a și a VIII-a, Virgil Ierunca rămâne la Liceul de Băieți „Alexandru Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea ca elev particular.
Am verificat aserțiunea, consultând registrele pentru elevi particulari din anii școlari 1938-1939 și 1939- 1940. L-am regăsit, din fericire pentru noi, pe Untaru D. Virgil. Elev în clasa a VII-a24, respectiv în clasa a VIII-a25 de liceu.
Spunem din fericire pentru noi, deoarece ni se dovedește ipoteza inițială și pentru că aceste foi matricole lămuresc parcursul liceal al lui Virgil Ierunca. Însă, cu siguranță, această trecere de la stat la particular a fost una tristă, dezamăgitoare și poate chiar frustrantă pentru Virgil Ierunca (deși, conform Jurnalului..., motivul trecerii de la învățământ de stat la învățământ particular ar fi fost plecarea lui Lucian Bădescu - „(...) Rămași orfani, noi, cei trei premianți ai clasei, am hotărât să continuăm în particular.”26). Virgil Ierunca, până în clasa a VI-a, nu fusese doar elev la stat. Ci și bursier al Liceului de Băieți „Alexandru Lahovari”, așa cum atestă mai multe documente din Fondul Liceul „Alexandru Lahovari” de la Direcția Vâlcea a Arhivelor Naționale (dosarele: 1/1933 – pentru documentele care se referă la anul școlar 1933-1934; 1/1936 – pentru documentele din anul școlar 1936-1937 și 2/1937 – pentru documentele din anul școlar 1937- 1938): Tablou cu elevii înscriși și admiși la examenul pentru ocuparea burselor acordate de Onor Minister al Instrucțiunii cu Deciziunea Ministerială Nr. 127742/1934, Catalog de elevii candidați la concursul pentru ocuparea burselor acordate de Ministerul Instrucțiunii prin Decizia Ministerială cu Nr. 1227742/934, examen ținut în seziunea Septemvrie 1934, Catalog cu rezultatul examenului de bursă ținut în seziunea Septemvrie 1934 pentru ocuparea burselor acordate de Onor Minister al Instrucțiunii cu decizia Ministerială nr. 127742/934, Catalog cu rezultatul examenului de bursă ținut în seziunea Septemvrie 1934 pentru ocuparea burselor acordate de Onor Minister al Instrucțiunii cu decizia Ministerială nr. 127742/934; specificare în rubrica destinată lui Untaru Virgil - „3, 87 ha pământ dif. cu venit de 1480 lei. Certif. Nr. 780 și 2181/934.”, Proces verbal nr. 12 - despre desfășurarea examenului din 28 septembrie 1934, pentru ocuparea burselor, Stat pentru hrană în bani pe luna Septemvrie 1934, Stat pentru hrană în bani pe luna Noemvrie 1934, Stat pentru hrană în bani pe luna Decemvrie 1934, Stat pentru hrană în bani pe luna Ianuarie 1934, Tablou cu elevii cari au trecut concursul în zilele de 26, 27 și 28 Septemvrie și și-au menținut bursa la finele anului școlar 1936/937, Tablou cu elevii bursieri ai acestui liceu ce-și mențin bursa pentru anul școlar 1937/938, precum și bursele vacante, întocmit în conformitate cu Ordinele Onor Minister al Educației Naționale Nr. 19580 și 127742/937, Tablou cu elevii bursieri de la acest liceu, „hrană în bani” pe anul școlar 1937/938, Tablou cu situația elevilor bursieri încheiată la finele anului școlar 1937/938, fila 197, Tablou cu situația elevilor bursieri încheiată la finele anului școlar 1937/938, specificare în rubrica destinată lui Untaru D. Virgil, Tablou cu situația elevilor bursieri încheiată la finele anului școlar 1937/938, fila 198. Toate aceste documente de arhivă oglindesc capacitatea intelectuală a lui Virgil Ierunca și dorința și strădania acestuia de a fi bursier. Dorință, fiindcă bursele erau o dovadă și o carte de vizită a intelectului său, strădanie, pentru că depindea financiar de aceste burse.
Pentru anii în care este elev particular nu am găsit niciun act care să se refere la statutul de bursier. Posibil ca pentru elevii particulari să nu fi fost prevăzute burse. Așadar, Virgil Ierunca, în clasele a VII-a și a VIII-a de liceu, a fost obligat să- și plătească școlarizarea și să-și asigure, din alte venituri, nu din burse, și cazarea, și masa în Râmnicu- Vâlcea. În acest context ne amintim de o informație oferită de Nicolae Popescu. Și anume că „Virgil a fost sărac. La Vâlcea medita copii pentru a-și asigura cazarea și masa”.
Este limpede pentru noi că perioada 1938-1940 prelungește suferințele începute după primul trimestru al clasei a VI-a. Intervalul 1937-1940 fiind prima etapă foarte grea și conștientizată din inițierea neofitului Virgil Ierunca. Ideea se originează mai ales din realitatea consemnată și relevată de ultima foaie matricolă. Potrivit acesteia, elevul Untaru D. Virgil obține în ultima clasă de liceu nota 4 la examenul oral la disciplina Științele naturale. În contrast cu aproape toate notele și cu mediile generale de la alte discipline (Religie – 9,25; Limba română – 10,00; Limba latină – 8,75; Limba franceză – 9, 50; Istorie – 9,25; Filosofie – 9,75; Dreptul – 9,00; Matematică – 8,75), această notă, la această disciplină, nu poate fi reținută decât ca rea-intenție și ca rea-voință. Să fi început deja să fie evidentă personalitatea lui Virgil Ierunca? O impetuozitate taxată de o pseudointransigență? Cert este că, în ultima clasă de liceu, elevul Untaru D. Virgil a fost „Amânat a-și completa situația în Septemvrie”27. Și că, din această cauză, Virgil Ierunca nu a putut susține examenul de Bacalaureat în prima sesiune (iunie, credem), ci abia după încheierea situației școlare, urmare a unui examen din septembrie 1940 la care a obținut „situația de Promovat”28. În aceeași matricolă școlară apar datele: „Partida din matricolă închisă prin liberarea diplomei de bacalaureat CX Nr. 502 din 26 Ianuarie 1941”29, diplomă eliberată în urma solicitării înregistrate cu numărul 1727 din aceeași zi. Pentru eliberarea diplomei semnează tatăl lui Virgil Ierunca, de altfel cel care și depune cererea pentru eliberarea diplomei, așa cum arată registrul de intrare-ieșire pentru anul școlar 1940- 194130. În același registru de intrareieș ire am descoperit cererea cu numărul 30731. Din subiectul cererii reiese că elevul Untaru D. Virgil „Cere să i se elibereze fișa personală cu notele obținute în cursul superior”32. Conchidem că în septembrie 1940, după încheierea situației școlare, Virgil Ierunca solicită fișa personală cu notele din cursul superior (liceu, clasele V-VIII), pentru a se înscrie la examenul de Bacalaureat, sesiunea din septembrie 1940. Ulterior promovării, la distanță de câteva luni, tatăl lui Virgil Ierunca, dorește eliberarea diplomei de bacalaureat a fiului, fiindu-i probabil necesară la facultatea la care se înscrisese imediat după susținerea examenului de Bacalaureat, în septembrie 1940.
Sintetizând, Virgil Ierunca încheie cursurile liceale în 1940 la Liceul de Băieți „Alexandru Lahovari” din Râmnicu-Vâlcea (ca elev particular; de aici exagerarea comuniștilor - „(...) Ar fi extrem de interesant să facem o antologie din scrierile de tinerețe ale cameleonului cu liceu în particular care își zice «ierunca»”33. Susține examenul de Bacalaureat în septembrie 1940 într-un liceu dintr-o Regiune Școlară stabilită de Ministerul Educației Naționale, după organizarea de atunci; rămâne să completăm această lacună. Începe cursurile universitare în 1940 și absolvă Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București în 1944, cum foarte clar indică legitimația de student din anul IV, la care am mai făcut referire, și cum, cu siguranță, vom constata din registrele matricole pe care urmează să le căutăm la Universitatea din București, Facultatea de Litere. De aceea, am afirmat categoric în primul paragraf al acestui studiu că Virgil Ierunca nu a urmat școala primară în satul natal, nu și-a continuat studiile la Liceul „Spiru Haret” din București și nu a finalizat studiile universitare în anul 1943. Metoda inductivă abordată pune în valoare atât efectul/efectele, cât și cauza/cauzele, dându-ne speranța că excursul realizat este unul justificat, persuasiv, logic, documentat și necesar, de reținut de acum înainte în biografiile despre/pentru Virgil Ierunca.

BIBLIOGRAFIE:
DOCUMENTE ARHIVĂ:
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul special Untaru Ierunca Virgil, Legitimație ARLUS pentru Maria Untaru, documentul nr. 2/1950;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul special Untaru Ierunca Virgil, Certificat de căsătorie, documentul nr. 6/1975;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul special Untaru Ierunca Virgil, Senatul Universității din București acordă studentului Untaru Virgil suma de 5000 de lei pentru merit și sârguință la studii, semnat de Horia Hulubei, documentul nr. 7/1943;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul special Untaru Ierunca Virgil, Calendar-agendă cu însemnări ale lui Virgil Ierunca, documentul nr. 11/1946;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul special Untaru Ierunca Virgil, Certificat de naștere, documentul nr. 12/1888;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul special Untaru Ierunca Virgil, Fotografie copil aproximativ patru ani, documentul nr. 13;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul special Untaru Ierunca Virgil, Permis de intrare în Biblioteca Fundației Regale pe numele Ierunca Virgil, ziarist, documentul nr. 3/1946;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 6/1932, Matricola elevilor de stat – curs inferior, clasele I-IV, anul școlar 1932-1933, fila 88, față;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 5/1933, Matricola elevilor pe anul școlar 1933-1934, elevi de stat – curs inferior, clasele I-IV, fila 134, față;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1934, Matricola cursului inferior, cls.I-IV, anul școlar 1934-1935, elevi de stat, fila 204, față;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1935, Matricola școlară - curs inferior, cls.I-IV, anul școlar 1935-1936, elevi de stat, fila 276, față;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1935, Matricola școlară - curs inferior, cls.I-IV, anul școlar 1935-1936, elevi de stat, fila 276, verso;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 3/1936, Matricola școlară Stat- curs superior, anul școlar 1936-1937, fila 41, față;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1937, Matricola elevilor particulari, clasele I-VIII, anul școlar 1937-1930, fila 39;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 6/1937, Matricola elevilor de stat, clasele V-VIII, anul școlar 1937-1938, fila 87, față;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 6/1938, Matricola școlară a elevilor particulari, anul școlar 1938-1939, fila 66, față;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1939, Matricola școlară a elevilor particulari, anul școlar 1939-1940, fila 74, față;
Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1940, Registru de intrare-ieșire a corespondenței (1 sept. 1940 - 31 aug. 1944, 6 vol., vol. IV, Școala medie de băieți, R. Vîlcii);
Arhiva Primăriei Lădești, județul Vâlcea, Registrul stării civile pentru nașteri, 1919-1920, fila 93;
Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Registrul matricol (Matricola, nr.1, An școlar 1927-1928) de la ?coala Primară „Nicolae Popilian”, comuna Lădești, Vâlcea;
Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Registrul matricol Școala Primară „Nicolae Popilian”, comuna Lădești, Vâlcea; matricola 1 (26), pagina 11;
Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Registrul matricol Școala Primară „Nicolae Popilian”, comuna Lădești, Vâlcea; matricola 1 (27), pagina –;
Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Registrul matricol Școala Primară „Nicolae Popilian”, comuna Lădești, Vâlcea; matricola 1 (28), pagina 72;
Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Matricola pe anul 1930- 1931, nr. 16, și matricola pe anul 1931- 1932, nr.1, coperta;
Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Matricola pe anul 1930- 1931, nr. 16, și matricola pe anul 1931- 1932, nr. 17, pp. 94, 96;
Arhiva personală Mirică Margareta și Ciucă Maria (Carte de student, anul școlar 1943-1944, anul IV de studiu și toate fotografiile cu Virgil Ierunca) Arhiva personală Necșuliu Gabriela, Harta comunei Lădești;
Arhiva personală Popescu Nicolae și Popescu Lucica (carte despre Pestalozzi, fotografie dna Calcan):
Arhiva personală Isabelle Teodorescu (fotografii casă Virgil Ierunca)

LUCRĂRI DE AUTOR:
Ierunca, Virgil, Trecut-au anii... Fragmente de jurnal. Întâmpinări și accente. Scrisori nepierdute, Editura Humanitas, București, 2000;

LUCRĂRI SPECIALE: OPERE, MEMORII, CORESPONDENȚE:
Firan, Florea, Profiluri și structuri literare. Contribuții la o istorie a literaturii, vol.II (M-Z), ediția a II-a, prefață de Constantin M. Popa, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986;
Firan, Florea, Popa, M., Constantin, Literatura diasporei (antologie comentată), Editura Macedonski, Craiova, 1996;
Florescu, Nicolae, Întoarcerea proscrișilor – reevaluări critice ale literaturii exilului, Editura Jurnalul literar, București, 1998;
Manolescu, Florin, Enciclopedia exilului literar românesc (1945-1989), ediția a doua, revizuită și adăugită, Editura Compania, București, 2010; Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 45, Pitești, 2008;
Pelin, Mihai, Opisul emigrației politice. Destine în 1222 de fișe alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securității, Editura Compania, București, 2002;

_________
* Marilena Davidescu, medic primar ORL în Târgu-Jiu
* Aurel Sasu, op. cit., p. 753; Florea Firan, op. cit., p. 404; Florin Manolescu, op. cit., p. 401
** Tudor Vișan-Miu, La școală cu Regele Mihai. Povestea Clasei Palatine, Editura Corint, București, 2016; http://www.historia.ro/ exclusiv_web/ general/articol/o-coal-un-singur-copil
1 A se vedea: Florea Firan, Profiluri și structuri literare. Contribuții la o istorie a literaturii, vol.II (M-Z), ediția a II-a, prefață de Constantin M. Popa, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986; Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar românesc (1945-1989), ediția a doua, revizuită și adăugită, Editura Compania, București, 2010; Aurel Sasu, Dicționarul biografic al literaturii române, Editura Paralela 45, Pitești (variantă electronică); Florentin Smarandache, Popasuri scriitoricești pe Olt și Olteț, volum antologic, Editura Sitech, Craiova, 2013 (variantă electronică) ș.a.
2 Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Registrul matricol Școala Primară „Nicolae Popilian”, comuna Lădești, Vâlcea; matricola 1 (26), pagina 11
3 Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Registrul matricol Școala Primară „Nicolae Popilian”, comuna Lădești, Vâlcea; matricola 1 (27), pagina -
4 Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Registrul matricol Școala Primară „Nicolae Popilian”, comuna Lădești, Vâlcea; matricola 1 (28), pagina 72
5 Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Matricola pe anul 1930- 1931, nr. 16, și matricola pe anul 1931- 1932, nr.1, coperta
6 Arhiva Liceului Teoretic Lădești, Vâlcea, Matricola pe anul 1930- 1931, nr. 16, și matricola pe anul 1931- 1932, nr. 17, pp. 94, 96
7 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 6/1932, Matricola elevilor de stat – curs inferior, clasele I-IV, anul școlar 1932-1933, fila 88, față
8 Ibidem
9 Ibidem
10 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 5/1933, Matricola elevilor pe anul școlar 1933- 1934, elevi de stat – curs inferior, clasele I-IV, fila 134, față
11 Ibidem
12 Ibidem
13 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1934, Matricola cursului inferior, cls.I-IV, anul școlar 1934-1935, elevi de stat, fila 204, față
14 Ibidem
15 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1935, Matricola școlară - curs inferior, cls. IIV, anul școlar 1935-1936, elevi de stat, fila 276, față
16 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1935, Matricola școlară - curs inferior, cls. IIV, anul școlar 1935-1936, elevi de stat, fila 276, verso
17 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 3/1936, Matricola școlară Stat- curs superior, anul școlar 1936-1937, fila 41, față
18 Ibidem
19 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 6/1937, Matricola elevilor de stat, clasele VVIII, anul școlar 1937-1938, fila 87, față
20 Ibidem
21 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1937, Matricola elevilor particulari (clasele I-VIII), anul școlar 1937-1938, fila 39, față
22 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul special Untaru Ierunca Virgil, Calendar-agendă cu însemnări ale lui Virgil Ierunca, documentul nr. 11/1946
23 Florentina Țone, O clasă pentru un singur copil, în Historia, variantă electronică (http:// www.historia.ro/ exclusiv_web/ general/articol/o-coalun- singur-copil)
24 Arhivele Naționale, Direcția Județean? Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 6/1938, Matricola școlar? a elevilor particulari, anul școlar 1938-1939, fila 66, față
25 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1939, Matricola școlară a elevilor particulari, anul școlar 1939-1940, fila 74, față
26 Virgil Ierunca, Trecut-au anii... Fragmente de jurnal. Întâmpinări și accente. Scrisori nepierdute, Editura Humanitas, București, 2000, p. 9
27 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1939, Matricola școlară a elevilor particulari, anul școlar 1939-1940, fila 74, față
28 Ibidem
29 Ibidem
30 Arhivele Naționale, Direcția Județeană Vâlcea, Fondul Liceul „Alexandru Lahovari”, dosarul 4/1940, Registru de intrare-ieșire a corespondenței (1 sept. 1940 - 31 aug. 1944, 6 vol., vol. IV, Școala medie de băieți, R. Vîlcii)
31 Ibidem
32 Ibidem
33 Eugen Lozovan, apud Florin Manolescu, op. cit., p. 404

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara