Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Despre eroi şi himere de Iulian Boldea

Romanele lui Gheorghe Schwartz (Martorul, Pietrele, A treia zi,Spitalul, Efectul P, Om şi lege, Cei o sută etc.) sunt, cum observă Mircea Mihăieş, „încercări de reconstituire a unei epoci şi a unui climat”. Proiect epic ambiţios, de anvergură, început în urmă cu 27 de ani, Cei o sută, de Gheorghe Schwartz însumează acum unsprezece volume şi aproape patru mii de pagini, constituindu-se într-o rescriere nuanţată a istoriei, prin reconstituire şi refuncţionalizare estetică a unui trecut fluctuant, ce se lasă ghicit mai ales prin revelarea cutelor sale ascunse, a detaliilor mai mult sau mai puţin revelatoare.
Tradiţii, drame, ritualuri existenţiale, mituri şi revelaţii sunt elementele care structurează acest demers narativ ce caută să surprindă logica istoriei, arhitectura halucinantă a destinului şi jocul iniţiatic al fiinţei prinse în relieful labirintic al timpului. Deloc întâmplător, într-un interviu, Gheorghe Schwartz crede că „arta scrisului tocmai în aceasta constă: în construirea unui puzzle în care fragmentele disparate să provină din creuzetul autorului, iar alăturarea lor să se realizeze după reţetele cunoscute ale vieţii. Doar astfel limbajul rămâne inteligibil – prin echilibrul permanent dintre materialul inventat şi logica, educaţia, cutumele celui căruia i se adresează. Cititorul trebuie să posede instrumentele necesare pentru a se putea descurca în universul ce i se propune”.
S-a spus, pe bună dreptate, că „scriitorul refuză nişa pitorescului şi a culorii locale, că îndrăzneşte să gândească la scară monumentală, asumându-şi condiţia de european sau, mai mult decât atât, condiţia omului în general, conţine o lecţie importantă nu doar pentru artişti şi intelectuali, dar şi pentru spiritul nostru public” (Caius Dobrescu), astfel încât acest roman-fluviu care circumscrie personaje ale istoriei celor o sută de generaţii ale umanităţii, de la Primul („venit pe ape ca Moise Teonomul şi ca Sargon Regele”) şi până în contemporaneitate este o epopee a umanului surprins în ipostaze semnificative şi simbolice.
Volumul al unsprezecelea, Cei o sută. Agnus Dei (Editura „Curtea Veche”, 2013), cuprinde destinul a şapte personaje, angrenate în mecanismele unei istorii subiective, cu turnură fluidă, o istorie ale cărei avataruri sunt reprezentate într-o proiecţie livrescă, sceptică şi moralizatoare, totodată, ce transformă translaţia epică în lecţie de viaţă şi pildă a unei cunoaşteri cu rol ritualic şi revelator. Nu întâmplător, cel de al o Sutălea Personaj, Gheorghe, are ca deviză îndemnul „Să rezişti!”. Personajele acestei saga (Nostradamus din Viena, Mediumul Raul- Olfert, Peter-Pierre, Rudolph, Ruppert, Constantin-Ahasverus, Gheorghe) sunt tot atâtea ipostaze, forme şi metamorfoze ale umanului care traversează diferite epoci şi structuri mentalitare. Dacă „Nostradamus din Viena”, al 94-lea personaj, e angrenat în istoria secolului al XIX-lea, fiind contemporan cu Metternich, împăratul Ferdinand, arhiducesa Sophie şi Franz Josef, personajele din finalul acestui ciclu epic epopeic `ncarnează destine ale istoriei convulsive a secolului XX, Al Nouăzeci şi Optulea, Ruppert, trăieşte drama Primului Război Mondial, se căsătoreşte cu o evreică, îl cunoaşte pe Hitler, apoi e condamnat şi se sinucide după doi ani de detenţie. Fiul său, Constantin-Ahasverus e perceput ca evreu de către neevrei şi creştin de către evrei, devine ofiţer SS, e condamnat la moarte şi eliberat. Al O Sutălea, Gheorghe, născut în Ungaria, are o biografie spectaculoasă, marcată de multiple traume, insuccese sau revelaţii gnoseologice. Prozator erudit, hiperlucid, conştient de beneficiile, convenţiile şi riscurile epicului, cu înclinaţie evidentă spre interferenţele dintre referenţialitate, ficţionalitate şi livresc, Gheorghe Schwartz e autorul unei cronici ce consemnează o istorie alternativă, într-o epopee în care sunt reunite obiectivitatea şi parodicul, ironia, livrescul şi imaginarul. Atent la spectacolul şi scenografia istoriei, prozatorul construieşte o viziune narativă cumpănit articulată, fundamentată pe reperele unei „arte a supravieţuirii”, asumate, de altfel, programatic. Ce sunt cele o sută de naraţiuni decât „cioburi dintr-o hologramă a întregului”, cum scrie chiar prozatorul, produse de o atitudine de „contemplare activă” a lumii şi devenirii ei. Utilizând trăirile, pentru a se face înţeles, dar repudiind exerciţiul epic mimetic, Gheorghe Schwartz se îndepărtează şi de consemnarea tribulaţiilor propriului eu, dar şi de conceptul unei proze deschise plenar şi exclusiv spre referenţialitate. Agnus Dei reprezintă finalizarea celui mai ambiţios ciclu epic al literaturii române contemporane, un proiect epic în care istoria e, deopotrivă, topos şi element structurant, iar Scribul e figură actanţială privilegiată, liant problematizant al derulării naraţiunii şi expresie cvasimitică a unei proiecţii utopice în care sunt consemnate crizele, convulsiile şi aventurile destinului uman şi ale semanticii sale himerice. Desenând o istorie halucinantă, în care mistica speranţei umane se întretaie cu coşmarul războaielor, cu fanatismul şi intoleranţa ideologiilor totalitare, prozatorul îşi asumă, în fond, o dublă viziune asupra spectacolului istoriei, nu lipsită de un accent schizoid, printr-o dublă postulare, o dată în registru sublim, altădată în registru dramaticinfernal. În acest fel, itinerariul naratorului e unul iniţiatic, într-un traseu cu relief labirintic, fragmentar şi abulic.
Roman în care transpar figuri umane, simboluri, mituri, dar şi teorii sau ficţiuni ale postmodernităţii, în care individualismul şi spiritul naţional se intersectează cu globalizarea, Cei o sută. Agnus Dei e o construcţie narativă densă, simbolică, cu desen epic bine articulat, condus cu eficienţă şi luciditate de un scriitor de incontestabilă forţă a discursului şi viziunii.Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara