Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

 
Din Arhiva Mircea Eliade: Corespondenta cu Alexandru Rosetti de ---
/Antet tipărit/
Fundatia pentru literatură si artă "Regele Carol II"
Cabinetul directorului

Bucuresti 17 oct. 1933

Mult stimate Domnule Eliade,

"Cuvîntul" de azi repetă alăturata notă, privitoare la Baltazar. Am vorbit iar cu Baltazar, i-am arătat că a comis o indiscretie, dăunătoare lui, în primul rînd. A înteles.
Te rog, deci, a pune în vedere prietenilor de la "Cuvîntul" să nu mai reproducă informatia aceasta, ca să nu fim obligati să o dezmintim. Pentru moment, programul de editură al Fundatiei nu e încă fixat.
Cu cele mai distinse salutări, al D-tale devotat
Al. Rosetti
În plic "nota" tipărită în "Cuvîntul":
"Printre primele cărti pe care le va tipări Fundatia regală pentru literatură si cultură de sub directia domului Al. Rosetti va fi un nou volum de versuri de Camil Baltazar".

* * *


/Antet tipărit/
Fundatia pentru literatură si artă
"Regele Carol II"
Cabinetul directorului

Bucuresti 18 VIII 1934

Stimate Domnule Eliade,

Îmi cade în mînă, căutînd altceva, o conferintă a lui Iorga despre Hasdeu, pe care ti-o semnalez imediat: Rev. istorică XIII, 1927, p.201-29 (afară de ce vei găsi în Oameni cari au fost, ed. a II-a, la Fundatie, ce va apărea în toamnă).
Al D-tale devotat
Al. Rosetti


* * *


/Antet tipărit/
Fundatia pentru literatură si artă
"Regele Carol II"
Cabinetul directorului

Bucuresti 28 I 1936

Iubite Domnule Eliade,

Materialul pentru editia Hasdeu este splendid. Ar fi păcat să nu fie înfătisat de tot bine, ceea ce se va întîmpla dacă ne grăbim. deci "prenez votre temps!"
Nu are importantă acum, dacă mai întîrziem o lună-două. Deci termină cu corecturile Yoga si numai apoi apucă-te de pregătirea pentru tipar a materialului. Cred că ar fi nimerit să scrii introducerea, avînd la îndemînă tot materialul. Cînd vei fi în corecturi, nu va mai fi timp potrivit, pentru că vei fi prea hărtuit.
Al D-tale devotat
Al. Rosetti
* * *


/Antet tipărit/
Fundatia pentru literatură
si artă "Regele Carol II"

Cîmpulung 21 aug. 1937

Iubite Domnule Eliade,

Îti multumesc de aci, printre brazi - unde petrec 2-3 zile, atît pentru cele 2 cărti postale, cît si pentru bunele rînduri din Berlin. Ocupat cum esti si, desigur, cu corespondenti numerosi, apreciez cu atît mai mult buna D-tale amintire.
Ce-mi spui de Blaga este perfect; asa gîndesc si eu; i-am cetit ultima carte cu mare bucurie; comunist, nepatriot, dusman al tării mele, etc. (Vezi "Neamul" etc.) m-am bucurat că un Român a putut scrie o astfel de carte! Din nefericire, actuala lege a înv. superior nu-i deschide altă cale decît a concursului. Nu cred, însă, că va avea dificultăti. Are pe Puscariu cu dînsul si aceasta mi se pare că e esential.
Impresia D-tale despre Berlin o împărtăsesc si eu, numai în occident se respectă munca intelectuală.
Cartea D-tale La Mandragore ar putea foarte bine apărea în limba franceză, în bibl. noastră filosofică, chiar înainte de 1938. Ce zici?
De la Genthner am primit un cec si o scrisoare. Nu primise cele 50 de exemplare. L-am chemat pe Scărlătescu si i-am explicat în fata Generalului. Mi-a făgăduit din nou... (ce situatie paradoxală! toată opera noastră distrusă sau compromisă, iar noi privind neputinciosi acest spectacol!).
Suveranul, invizibil, nu pentru mine, ci pentru General s-a retras la Eforie, de unde va trece la Sinaia.
Nu mă părăseste ideea Institutului Oriental as conta pe D-ta dacă te-ai putea prezenta Suveranului. Sînt sigur că l-ai putea decide. Trebuie să te gîndesti neapărat la această eventualitate.
Eu plec - în principiu - în ziua de 5 septembrie si mă întorc pe la începutul lui octombrie. Vor veni atunci, lucruri mai mari, între altele numirea D-tale ca asistent al lui Nae, etc.
La începutul lui octombrie vine în tară si Lassaigne.
Prezintă, te rog, respectuoasele mele omagii Doamnei Eliade. Am păstrat vie amintirea seratei petrecute la D-stră. Voi reveni!
Bune salutări si afectuoase urări de la al D-tale devotat
Al. Rosetti

* * *


/Antet tipărit/
Fundatia pentru literatură
si artă "Regele Carol II"

27.8. 1937

Iubite Domnule Eliade,

Îti răspund imediat, ca rîndurile mele să te mai găsească la Berlin.
Cărtile s-au expediat la Genthner.
Scărlătescu invocă dificultătile de a obtine cuvenitul permis de la Banca Natională. Chiar dacă nu o fi asa, ar fi bine să-i scrii lui Genthner, spre a-i da această explicatie, ca să nu rămînem de rusine.
La Mandragore: o punem sub tipar în noiembrie. Apare în ianuarie. O tragem pe hîrtie bună (ca Hasdeu).
Inst. de studii orientale: am întocmit un nou raport. Îl voi înmîna Generalului, cu rugămintea să-l remită Suveranului. Cine stie! Ne-ar servi însă mult o interventie de la vreo persoană din străinătate cu greutate. Cine?
Ideea de a scoate revista Zalmoxis e excelentă. În toate cazurile, să obtii patronajul Suveranului si fonduri de la Fundatie, si să apară chiar ca o publicatie a Fundatiilor, aceasta constituind un început al Institutului.
Colaborare românească? Chestiune de studiat!
Dacă vii în tară pînă la 5 septembrie, dă-mi de veste. Eu plec în ziua de 5, după cum ti-am scris în scrisoarea precedentă. La Fundatie, un plic pentru D-ta, continînd o c.p. din Rusia, adresată D-tale.
Respectuoase omagii Doamnei.
Bune si afectuoase salutări de la al D-tale devotat
Al. Rosetti

De la Comarnescu, o scrisoare - cronică f. interesantă (din Paris).

* * *


C.p. ilustrată - Perugia - Fonta Magajore
D-sale D-lui Prof. Mircea Eliade
43, str. Palade, Bucuresti
România

Perugia, 16 - 9 - 37

Iubite Domnule Eliade,

Din această veche cetate etruscă, cu monumente importante în drum spre Assisi, îti trimit bune si amicale salutări. Prezintă, te rog, Doamnei, respectuoasele mele omagii,
Al dumitale devotat
Al. Rosetti
* * *C.p. ilustrată, Roma - Piozzo
Dell'Esedra con la fontana
D-sale D-lui Prof. Mircea Eliade
43, str. Palade, Bucuresti, România

Roma, 25.9 .'37

Iubite D-le Eliade,

Ideea "Institutului" nu mă părăseste; precum nu mă părăsesc tristele gînduri, comparînd ... Nu mai stiu nimic din tară, si oarecum speram să primesc vreo comunicare de la Nicu. Neprimind nimic, cîmpul ipotezelor rămîne deschis ... Rămîne să mă lămuresc la întoarcere (5 oct. seara). Sebastian îmi scrie de la Geneva că, acolo, se dă ca sigură rămînerea mai departe la cîrmă a guvernului, care va face alegerile. Multe complimente lui Nae Ionescu.
Respectuoase omagii Doamnei. Bune si amicale salutări de la al d-tale devotat
Al. Rosetti

* * */Antet tipărit/
Fundatia pentru literatură
si artă "Regele Carol II"
Cabinetul directorului

Bucuresti III - 29.XI.1937

Iubite Domnule Eliade,

Dă-mi voie să-ti ofer alăturatul volum, dăruit nouă de The Free Library im Philadelphia, ca schimb pentru Bulletin linguistique. El îti va putea fi de folos cuprinzînd indicatii din domeniul D-tale.
Bune si amicale salutări de la al D-tale devotat
Al. Rosetti

* * *


/Antet tipărit/
Fundatia pentru literatură si artă
"Regele Carol II"
Cabinetul directorului

Bucuresti 11.VI. 1938

Iubite Domnule Eliade,

În glotta XXIV, p. 44 59, Kretnhmer arată că forma Zamolxis e mai veche ca Zalmoxis.
A se nota!
Devotat,
Al. Rosetti

* * *


Bucuresti, 1 aprilie 68

Da, dragul meu, et in Arcadia ego! Si eu am fost în India. Am petrecut acolo întreaga lună ianuarie 68 si am fost captivat de acest popor admirabil si de civilizatia lui atît de originală si aproape de sufletul nostru, încă din primul moment!
(Ti-am scris de-acolo o scrisoare destul de lungă, din Delhi. Dar e obiceiul - nu stiam! - ca să se fure timbrele! Si astfel, peste 50% din corespondenta mea nu a părăsit India).
Itinerarul meu a fost următorul: Buc. - Athena (24 ore) - Calcutta. De acolo Benares (o culme) - Agra - Delhi - Jaipur (ore minunate la hotelul instalat în palatul unui maharajah) - Amangabad - Bombay - Cairo - 19 zile - Buc.
Am fost invitat la Ministerul învătămîntului indian, în conditii exceptionale: palasuri, avion, masini, însotitor!
Ore întregi le-am petrecut în cartierele comerciale, avasînd pas cu pas, observînd tot, bucurîndu-mă intens de tot ce vedeam (nu pot uita templul lui Shiva, cu cupola de aur de la Banares în preajma Gangelui!).
Am călătorit singur!
Din traistă am scos trei articolase despre India, publicate în "Luceafărul".
Sper să pot repeta călătoria în ianuarie 69, si Dieu me prête vie!
Comarnescu, întors, mi-a spus cîte ceva, dar astept să-l chem acasă, ca să-l ascult egoistic!
Peste 15 zile se deschide Congresul de romanistică, cu unele participări interesante (între altii Coseriu, pentru prima oară în tară din 40 sau 41!)
Mă ocup de fostul D-tale elev1) care e încadrat onorabil!
Nu stiu cînd ne vom revedea, dar sper...!
Omagiu Doamnei,
Cu veche afectiune
al D-tale
Al. Rosetti

Xeroxul - în arhiva Mircea Handoca

1) Al. Sora

* * *


Bombay 7.I.69

Dragul meu,

Răspund cu întîrziere scrisorii D-tale din 30 nov: stiam că voi veni aici si-mi plăcea ideea să-ti scriu din locuri care îti sînt familiare, si de care mă simt atît de atras ...
În tară am lăsat o iarnă grea, cu cer plumburiu si străzi aproape impracticabile: o adevărată barbarie (din cauza zăpezii)! La aeroport a trebuit să astept trei zile degajarea de nămeti, gheată etc. Am venit prin Roma, unde am găsit o zi de primăvară si am parcurs încîntat locurile care-mi sînt deosebit de dragi: piata Termini, Via Navona, Capitoliu, farurile, Colisseul!
Aici e o căldură de vară exagerată!
Peste cîteva zile (am fost invitat de Indian Science Congress, al 56-lea!) plec la Madras, alte localităti Calcutta si Dehli. Mă voi opri cîteva zile la Paris unde se află fiul meu, care a obtinut (după ani de asteptare!) o bursă; înainte de a mă reîntoarce la locul meu de chin! (cu observatia că asta am vrut!) (De aceea nu am dreptul să mă plîng, chiar dacă voi fi dus la esafod!)
Am primit "Forêt interdite" - carte remarcabilă, Pe strada Mîntuleasa, ca si La Tigănci, e o mică capodoperă. Credeam că ti-am scris, am citit-o, volumul fiindu-mi împrumutat de Sorin.
Despre Sorin: e un element exceptional. Dar are nevoie de străinătate. E cazul să-i obtin o bursă în America: un an va putea merge si în altă parte; 2-3 ani vor fi decisivi pentru formatia sa. Deci, nu mai adăsta*) mai multi tineri au primit burse în America si s-au întors încîntati.
Înteleg sentimentele care te împiedică de a te întoarce în tară. Iar eu spun: nu a venit încă timpul! Acum domneste o atmosferă tulbure, după atentatul de la Praga (Am primit amănunte îngrozitoare!) Să mai asteptăm, deci, cu speranta că ne vom revedea într-o lume mai linistită.
Îti urez multă sănătate si gînduri bune. Omagii doamnei.
Cu drag,
Al. Rosetti

Ti-am trimis Bibliografia baladei si Dictionarul Eminescu (De lucrat, se lucrează, si tineretul e admirabil!)

*) N.B. Bursa e oferită de Universitatea din Chicago sau de alt undeva!

Xeroxul, în Arhiva Mircea Handoca

* * *


(iulie 1969)

Dragul meu,

Rîndurile tale din 21 iunie a.c. m-au încîntat si minunat. Călduroase felicitări pentru marile succese literare (editia japoneză, cea germană, pentru Mântuleasa si, în curînd, cele franceze!), de asemenea vii felicitări pentru alegerea academică!
Vizita lui Maitreyi m-a cutremurat (îmi vei spune în detaliu la proxima revedere).
Eu plec la 20 curent la Mamaia pe 15 zile.
Fine august voi fi la Varsovia (Congresul International al Slavistilor), iar imediat după, la Malaga (cu trecere prin Paris). Mă voi întoarce la Paris la 2 septembrie pe cîteva zile, întrucît fiul meu (arhitect UNESCO) si-a terminat stagiul de un an în Republica Zair (unde s-a simtit foarte bine!) si va fi la 15 august la Paris, cu perspectiva de a pleca în misiune în altă parte.
Deci, ne vom vedea la Paris, la începutul lunii septembrie! Îti voi telefona! (Pentru orice eventualitate, deoarece fiul meu nu stie încă unde va descinde, poti cere informatii nepotului meu: Pierre Rosetti, tel. LIT. 50-72).
Aici avem o vară ploioasă.
Sunt scufundat în descîntece si am în fată încă un munte de texte de citit si de extras!
Cred că Hamp va veni si pe la noi.
Bune si calde urări de sănătate! Respectuoase omagii D-nei.
Cu drag,
Al. Rosetti
Xeroxul, în Arhiva Mircea Handoca
* * *


Chicago, 27 Februarie 1976

Iubite Domnule profesor,

Am fost sincer emotionat citind telegrama care mi-a adus-o Sorin, chiar în ziua cînd mi se decerna, la Sorbona, doctoratul honoris cauza. Sînteti pur si simplu extraordinar! unic! Cînd ati avut timp să aflati vestea si să trimiteti telegrama? (Mie mi-ar fi trebuit o săptămînă!...) Ca din anul cînd v-am întîlnit pentru întîia oară la Editură, cu spaltele romanului Maitreyi sub brat, dar mai ales din 1940, vă rămîn recunoscător si îndatorat...
Mi-a părut atît de rău că ati ajuns la Paris toamna trecută, cîteva zile numai după plecarea noastră la Chicago. Voiam să vă spun prin viu graiu cît de mult mi-a plăcut si m-a interesat Limba descîntecelor. Ce păcat că nu mai sînt tînăr si că am atîtea cărti încă neterminate în sertare; m-as fi apucat de filologie si dialectologie! Cu experienta unei jumătăti de veac de orientalistică si istoria religiilor - poate as fi "văzut" lucruri interesante si, pînă acum, neglijate de specialisti...
Cu putin noroc, veti primi, la începutul lui aprilie primul tom din Histoire des croyances et des idées religieuses. Payot mi-a făgăduit că-l v-a trimite recomandat. Iar în cîteva săptămîni, vă expediez de aici, prin posta aeriană. Occultism, Witchcraft and Cultural Fashions, carte pe care o editează University of Chicago Press.
Ne-am întors acasă de la Paris (după un popas de două zile la New York), si am citit Jurnalul lui Octav Sulutiu. Cu cîtă melancolie!*)...
Mi-am amintit de vorba unui coleg de liceu: "Viata e ca o cămasă de copil, scurtă si că...tă!"
Vă îmbrătisez cu dor al D-stră
Mircea Eliade

*) În Jurnalul lui Sulutiu, expeditorul scrisorii a citit (printre altele: "Mircea Eliade! Ce tip prodigios! Are o fortă vitală extraordinară. Ieri, înainte de a merge la Lydia am fost la el. De cîte ori îl întîlnesc mă simt stimulat, îmi vine poftă să lucrez, să scriu, să studiez. E un om care răspîndeste în jur energie, nervi. Se dăruieste tot, desi rămîne mereu el si cu sine. Ce proiecte imense are" (6 iulie 1935), în Octav Sulutiu Jurnal, Editie îngrijită, prefatată si adnotată de Nicolae Florescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 294-295.