Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Literatură:
Doina dintr-un gât de lebădă de Horia Zilieru


Stea 'nainte mergătoare
mai dă-mi zile
şi feştile
şi clepsidra lângă mare
cât
al lebedelor gât/
sfeşnic alb în amuţire
ţipă bocetul târât.

Mai aprinde reci pupile
nopţilor la asfinţire
să trec slovele cămile
dromadere
efemere
prin urechea acului
la apusul
veacului.

Pierdu văzul
şi auzul
muzical cum e ovăzul
la rafalele furtunii
mersul lins pe nori
tenori
şi pe cheiuri de canale
manuscrisele vasale
viciul călărind ca hunii
el po(h)etul
logothetul.

Clopote se smulg din funii
şi-n poetica ţărânii
port şi navă/cimitirul
leapădă cu trandafirul
duhul tămâind mireasma
arsă la catapeteasma
spinului
aminului.

Crucea-n piatră netăiată
piatra-n stâncă împilată
stânca-n munte răstignită
zac
şi
tac
în stalagmită
lacrima neîntrupată.

Dalta/fulger n-a ajuns
mutul azimut ascuns
sunetul în şlefuire
literele la galere
legănând într-o psaltire
un copil
ca un pistil
sânge-ntors din alte sfere.

L-au lăut
l-au înfăşat
/fluture în sfânt altar/
şi l-au dat la închinat
trecut
pe la subţioară
de fecioară
în altar.

Buzele de schitmonah
umblau sânul sterp smerit
seceta
ce înceta
pârga-n miedul daurit
la capăt de mugur vlah.

La lumina candelei
gâtul
ei
prin asfinţitul
nesleit în revărsare
deznoda al lebedei
gât de-argint
la nord tăind
a recifelor tumoare
sloiuri pale
de opale
spumă pâlcuri
fresci şi tâlcuri
salbe-n lanţ şi chei
de-azur
un château atavique pur.

Eu? port pata de coloare
gal
benul din lumânare
galbenul la întomnare
galbenul după orbire
ţinând orbul în plutire
val
conjuncţie-ntre mal
şi-acel gange scăldătoare.
Dus e leul meu de ger
după altă pradă-n cer.

Umbrelor pe podu-amar
le colind cu-al mânii har
schiptrul thyrsic şi armura
gâtul arcuit şi gura
unda
limbii şi secunda
orologiului polar
genele
sprâncenele
pleoapele
cum clapele
de pian
aerian
fruntea/aliaj uzura
tâmpla (în neant) aùra
şi sărut aproapele.

Trec vechimea
mea
le zic
la arhondaric
cu jale
petecesc subt sparte zale
deflorate palimpseste
năpârlirea şarpelui
în a raiului
poveste.

M-am secătuit de ani
turnul umbra cea fugară
o dă criptei în angoase
şi-i uzurpă armăsari
/lainici lari
penaţi pogani/
cu trăsura funerară
legiunile de oase.

Vinul nu mă mai încântă
/taur negru al iubirii/
cu imaginea răsfrântă
printr-un diamant
amant
troienind în stihuire
mirii
la îmbătrânire.

Tu pământ al trupului
nu m-ai întâlnit şi-ţi sui
la quartet satrap sonata
stâlpul streaşina şi roata
vârful lancei şi profanul
somn
în care îmi întomn
rădăcina şi aleanul.

O atât de mult iubită
roza mea adânc nocturnă
bolţile din plâns imită
ca izolda-n strâmta urnă.

Tună craniul caraiman
nervii/servii trepanaţi
între polii nu şi da
dan
saţi
lebăda
dansaţi
morţii mei încoronaţi
cu pleşuvi şi stinşi vulcani
rătăciţi prin rik-ve,-dà
dan
saţi
lebăda
dansaţi
despuiaţi de searbăda
marmură-n suspin morgan
ca nebunii
spânzuraţi
dan
saţi
lebăda
dansaţi
şi prohodul vă va da
gâtul ei toiagul pânii
marea traversând în van
gâtu-mi atârnând în laţ
dansaţi lebăda dansaţi
cainaţi şi abelaţi
devant pas-de-deux devant
cu nepârgăritul pan
dansaţi lebăda dansaţi
până ne vom lebădà
în orgasm saturnian
devant pas-de-deux devant
dan
saţi
le

da
dan
saţi
dansul lebedei dansaţi.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara