Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Lecturi la zi:
Freud, reeditat de Dorin-Liviu Bîtfoi


Cel de-al şaselea volum al ediţiei Freud de la Editura Trei cuprinde 12 lucrări despre sexualitate redactate între 1898 şi 1931. Este luat în considerare, prin urmare, aproape întreg ansamblul operei, prin prisma unor idei ce vor deveni extrem de importante, decisive chiar, pentru practica şi teoria psihanalitică. Unele dintre ele, precum cea de sexualitate infantilă, vor provoca virulente rezistenţe în validarea descoperirilor noii ştiinţe şi îi vor aduce acesteia acuzaţia nedreaptă, dar comodă (şi, după cum s-a dovedit, durabilă) de pansexualism.
Selecţia pentru acest volum are, prin deschiderea ei cronologică, meritul de a trasa evoluţia gândirii lui Freud în ceea ce priveşte tema bazală a sexualităţii. Este sesizabilă astfel deplasarea treptată a explicaţiilor din zona fiziologiei în cea a psihicului, corespunzătoare unei tendinţe mai generale a psihanalizei, sub semnul căreia Freud se va impune de-a lungul vremii în mediile ştiinţifice şi culturale.
Nucleul volumului 6 îl reprezintă, fără doar şi poate, fundamentalul studiu din 1905 intitulat Trei eseuri asupra teoriei sexualităţii. Este probabil textul asupra căruia Freud va interveni de-a lungul anilor în cea mai mare măsură, acesta ajungând să aibă până în 1925 şase ediţii, sensibil transformate de la una la alta (numărul de pagini, de pildă, va creşte în cei 20 de ani de la 80 la 120). Studiul este tradus pentru prima dată în engleză în 1910, de către A. A. Brill şi J.J. Putnam, iar în 1923 va cunoaşte prima versiune franceză prin eforturile lui Reverchon-Jouve. în 1949 inovatorul James Strachey, căruia patru ani mai târziu aveau să-i apară primele volume ale celebrei Standard Edition, oferă publicului de limbă engleză o a doua versiune a celor Trei eseuri.
în ceea ce priveşte ediţiile româneşti, el a fost tradus pentru prima dată la Editura Pasărea Măiastră (după toate aparenţele, din limba franceză) imediat după '89. în 1994 cititorul român beneficiază de o nouă versiune, semnată de Leonard Gavriliu, de această dată după originalul german şi la Editura Ştiinţifică. O dată cu traducerea de la Editura Trei, realizată în premieră chiar de către un psihanalist (practician), Rodica Matei, s-ar putea să înregistrăm Trei eseuri... drept lucrarea freudiană cu cele mai multe ediţii în limba română.
Tema începe să-l preocupe intens pe Freud imediat după publicarea în noiembrie 1899 a Interpretării viselor. O dată explorată "calea regală" de acces la inconştient - visul, sexualitatea îi apare ca următorul pas important în limpezirea unor întrebări şi răspunsuri aflate deocamdată într-o zonă vagă, preconştientă. Ca într-atâtea alte dăţi, această operaţie se dovedeşte a fi una neliniară, supusă multor amânări, ezitări, reveniri şi ocoluri. Rezultatul final va fi însă unul revoluţionar. Deşi în epocă motivul sexualităţii începuse să capete o tot mai mare frecvenţă şi vizibilitate în publicaţiile medicale, literare sau conexe, el rămâne totuşi, până la apariţia studiului de faţă, în cea mai mare măsură marginal (o singură apariţie într-adevăr notabilă şi de foarte largă audienţă: Psychopatia sexualis a lui Krafft-Ebbing, lucrare căreia atât Freud, cât şi contemporanii săi îi datorează mult). Pe bună dreptate, James Strachey consideră Trei eseuri... ca fiind o operă revoluţionară - poate cea mai marcantă contribuţie a lui Freud la înţelegerea vieţii psihice, alături de Interpretarea viselor.

Sigmund Freud, Opere 6: Studii despre sexualitate, trad. Rodica Matei, Editura Trei, 2001, 265 p.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara