Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Istorie Literară:
George Petcu si "Manifestul Noptii Albe" de M. Cosmescu Delasabar
Despre George Petcu, cântăretul Bărăganului de la sfârsitul deceniului al paptrulea, se stie si s-a scris prea putin. Secerat de o boală nemiloasă, numai la 22 de ani, timpul si tăvălugul războiului l-au aruncat în neant într-o zi de mai (19 mai 1939), dimpreună cu cele două plachete ale sale: Tălmăciri din mine (1936) si Fata Morgana (1938). Cât despre "Blocul scriitorilor tineri" si ceea ce trebuia să devină organul său de presă: MANIFESTUL NOPTII ALBE, se stie si mai putin, desi printre initiatorii acestei miscări literare, în afară de George Petcu, se aflau si prietenii săi cei mai apropiati: Stefan Baciu si Laurentiu Fulga, care au supravietuit jumătătii de veac de "cultură socialistă", unul aflat în diaspora (Hawaii) si al doilea, afirmat ca scriitor de frunte si chiar vice-presedinte al Uniunii Scriitorilor din România.
Initiativa înfiintării "Blocului" si a "Manifestului" său apartine celor trei prieteni si colegi de facultate, urmărind un triplu scop prin această grupare, după cum se precizează în "apelul" adresat "talentelor tinere" din aceeasi generatie:
"1) - de a strânge în mănunchiu toate fortele tineresti, sub semnul artei pure, având ca organ 'MANIFESTUL NOPTII ALBE', mensual de mari transformări spirituale, care va apare de anul nou.
2) - înfiintarea unei case de editură, în care să vadă lumina tiparului tot ce tineretea a închegat mai viabil, mai pur, mai astral.
3) - organizarea unor cicluiri de sezători literare, atât în Capitală cât si în provincie, care să stabilească legătura cu marele public, ridicându-l pe culmi de trăiri intense a valorilor eterne ale artei."
Apelul era adresat, la începutul lunii decembrie 1937, unui număr de 30 de tineri poeti si prozatori, printre care, lista cuprindea nume bine cunoscute mai târziu: Stefan Baciu, Maria Banus, Ovid Caledoniu, Boris Desliu, Mihai Chirnoagă, Ion Frunzetti, Const. Gheorghe, Magda Isanos, Radu Stanca, George Vaida, Nichita Tomescu s.a., care semnând adeziunea, acceptau "cu toată însufletirea să ia parte la "Gruparea scriitorilor tineri", cu tot elanul si cu toate credintele, dăruite prieteneste pentru "Manifestul noptii albe".
În numele grupului de initiativă, apelul era semnat de toti cei 3 prieteni, ori numai de unul singur, acesta fiind, deobicei, George Petcu.
La vremea respectivă, George Petcu avea publicat primul volum de poeme, la editura "Pământul" din Călărasi si-l pregătea pe al doilea, ce urma să apară până la sfârsitul anului 1938. Ceilalti doi debutaseră cu versuri si proză în revistele: Bilete de papagal, Decalogul, Festival etc. Stefan Baciu era premiantul Fundatiilor Regale pentru poezie. Asadar, George Petcu era cel care trebuia să se folosească de succesul obtinut cu prima sa plachetă de poeme, ca si de cunostintele pe care le avea cu personalităti culturale ca profesorii Tudor Vianu si Alex. Rosetti, care îl apreciau atât ca student cât si ca poet. Astfel că el se va fi interesat la Ministerul Artei si Culturii, căutând să respecte instructiunile si prevederile legale pentru publicatiile periodice, atât de complicate, încât "Blocul scriitorilor tineri" si "Manifestul Noptii Albe" n-au putut lua fiintă, autoritătile culturale dovedindu-se ostile fată de initiativele tinerilor scriitori, pe lângă dificultătile materiale întâmpinate.
George Petcu nu s-a descurajat. El a luat o nouă initiativă, la începutul anului 1939, de data aceasta, asociindu-se cu învătătorul Gh.D. Boia, presedintele "Ateneului Cultural Melodia", cu care vrea să scoată revista Contrapunct, ca organ de cultură al Ateneului popular, si al cărui redactor-sef trebuia să fie George Petcu, după cum arată prima machetă a revistei rămasă printre manuscrisele poetului. Rubricile indicate erau foarte semnificative: Tineretea creatoare, Nelinisti metafizice, Note-polemici, Procesul falselor valori etc.) din care se puteau deduce profilul revistei si aceleasi idei care stătuseră la baza acelui "Manifest al noptii labe". Iar colaboratorii revistei erau aceiasi tineri care aderaseră la miscarea initială: Laurentiu Fulga, Stefan Baciu, Nichita Tomescu, Marin Grigore, George Pruteanu, Ion Sugariu, Gheorghe Bumbesti s.a., care îi trimiseseră si primele colaborări (găsite printre manuscrisele poetului). Toate aceste colaborări, coroborate cu amintirile si evocările lui Stefan Baciu, transmise cu putin timp înainte de a muri, dovedesc că George Petcu era sufletul acelei grupări a tinerilor scriitori de la sfârsitul deceniului al patrulea. Motiv pentru care poetul ialomitean trebuie evocat astăzi si asezat în rândul acelor tineri si talentati poeti care au dispărut prea de vreme.
Fisă bio-bibliografică

* Născut la 13 ianuarie 1917, în com. Grindu, jud. Ialomita;
* Decedat la Bucuresti, 19 mai 1939 (înmormântat în satul natal);
* Părintii: Alexandru, decedat în război (1916), Mama: Elisabeta;
* Studii: Scoala primară în satul natal; Liceul militar de la Mânăstirea Dealu, Târgoviste (1931-1937); Facultatea de Litere si Filozofie, Bucuresti (anul I si II) 1937-1939;
* Debutează cu versuri în revistele: Ancheta (Târgoviste) si la Pământul (Călărasi), în 1935. A mai colaborat la revistele: Hotarul (Arad), Festival (Silistra), Decalogul (Brasov), Revista scriitoarelor si scriitorilor români (Dir. Aida Vrioni), Bucuresti s.a.;
* Debut editorial: Tălmăciri din mine (versuri), editat de Editura Pământul, Călărasi, 1936;
* Al doilea volum de versuri: Fata Morgana, publicat la Editura librăriei Pavel Suru, Bucuresti, 1938;
* Recenzii despre aceste volume, în revistele: Ardealul (Brasov), Decalogul (Brasov), Hotarul (Arad) sub semnătura lui Al. Negură, în nr. 11/12, dec. 1936; Ancheta (Târgoviste), Familia (Oradea);
* După moartea poetului, în Universul literar (iunie-iulie 1939), a apărut articolul "Dubla existentă a lui George Petcu", semnat de Marin Cosmescu.
Împreună cu Laurentiu Fulga, G. Petcu a initiat "Gruparea scriitorilor tineri", ce urma să ia fiintă la 1 ianuarie 1938, la care îsi dăduseră adeziunea si alti poeti: Maria Banus, Ovid Caledoniu, Ion Frunzetti, Magda Isanos, Radu Stanca s.a. Gruparea plănuise si editarea unei revistei: Manifestul noptii albe.

Notă: M. Cosmescu Delasabar, autorul prezentării si fisei bio-bibliografice, a fost coleg de facultate si de cămin cu George Petcu.