Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
Ion Şiugariu şi revista „Cronica literară“ de Nicolae Scurtu

Revista Cronica literară, deşi nu se află în colecţiile Bibliotecii Academiei Române şi, evident, nu e menţionată nici în lucrarea1 istoricului literar Ion Hangiu, fiind azi, ca şi odinioară, o raritate bibliofilică, se găseşte, totuşi, în biblioteca mea de la Văratec.
Revista a apărut în anul 1939, ca supliment literar al ziarului Cronica din Baia Mare, şi a fost coordonată de Gheorghe Crişan, directorul şi proprietarul gazetei aici amintite, precum şi de tânărul poet şi eseist Ion Şiugariu (1914–1945), care în acea perioadă era student al Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti.
Efemerida aceasta literară, din care s-au publicat doar trei caiete: ianuarie 1939 şi februarie-martie 1939, însumează optzeci şi opt de pagini ce conţin poezii, proze, eseuri, recenzii, însemnări, note de lectură şi o interesantă iconografie aparţinând tinerilor scriitori.
Un rol esenţial în apariţia acestei publicaţii periodice l-a avut poetul Ion Şiugariu, care iubind şi preţuind valorile istorice şi culturale ale oraşului Baia Mare, l-a stimulat pe jurnalistul Gheorghe Crişan să tipărească o revistă literară în paginile căreia să se regăsească scriitori din Maramureş şi din alte centre spirituale ale României.
Epistolele lui Ion Şiugariu, ce se publică acum întâia oară, conţin o sumă importantă de precizări şi informaţii privitoare la structura, formatul, ilustraţia şi, mai ales, la colaboratorii acestei rarisime, azi, reviste din Baia Mare.
Lectura epistolelor lui Ion Şiugariu, extrem de preţioase pentru reconstituirea şi restituirea vieţii literare şi culturale de altădată, ne oferă imaginea unor tineri talentaţi, instruiţi şi preocupaţi să se afirme prin opera lor.

*
[Bucureşti, 10 octombrie 1938]

Dragă amice,
Am primit rândurile şi bunăvoinţa ta cu mare bucurie. Alăturat îţi trimit câteva poezii p[en]t[ru]Cr[onica]lit[erară] ca să ai mai multă încredere.
În curând ceva mai mult. Ai răbdare. Abia azi am terminat cu examenele, din fericire, bine.
D[oam]nei Manu spune-i să fie atât de bună să-mi dea o telegramă când soseşte. Vreau s-o aştept la gară.
Eu locuiesc la Decalog2, aşa că adresa mea este cea pe care o ştii. Scrie-mi mai des.
Deocamdată cred că vom avea poezii numai de la autori de poezii. Mai târziu voi vedea.
În numărul prim vom avea poezii de la George Petcu, George Meniuc, Ion Th. Ilea3, Vintilă Horia4, Ştefan Stănescu şi Virgil Carianopol5.
Te rog să păstrezi toate manuscrisele şi, după culegere, la arhivă.
Proză – Ion Şiugariu, un articol despre Camil Petrescu6, Ovid Caledoniu, etc.
Am speranţa că va fi ceva f[oarte] bun. După cum vezi, am dat o notiţă şi la Decalogul. În curând la Sf[armă] Piatră. Iată alăturatul şi Meşterul Manole.
În scrisoare greşeşti – piesa a fost scrisă de Oct[avian] Goga şi nu de Iorga. Trimite-mi regulat Cronica. Decalogul nu-l primeşti? De ce?
Aştept răspunsul tău,
Soare [P.S.] Planul revistei ţi-l voi comunica mai târziu. Bineînţeles tu ai primul cuvânt.
*
Buc[ureşti], 6 noiembrie [1]938

Dragă amice,
Îţi mai trimit material. În curând, un articol de Gheţie7, de mine şi probabil un fragment de Lucrezzia Kar. Fotografii nu punem decât la poezii. Te rog trimite- le să le facă clişeele.
Eu deocamdată aştept. Poate că în curând voi pleca acasă. Acum, nu pot încă să mă înscriu. N-am bani. Scrie-mi imediat ce vei primi aceste rânduri. Poate că vom lăsa din poezii ceva afară. Voi căuta să obţin şi poza lui Mihai Beniuc8. Ţin mult la ea.
Tu ce faci? Ce mai e nou la Baia Mare. Eşti sigur că vei putea ţine cont cheltuielilor? Acum trebuie să faci ceva. Cel puţin p[en]t[ru] numărul 1. Trebuie. Am rămâne de ruşine. Cronica cărţilor e aproape gata. Ţi-oi trimite-o în curând.
Multe, multe salutări tuturor,
Ion Şiugariu

*
Buc[ureşti], 27 ianuarie [1]939

Dragă Crişane,
Aş vrea, şi cred că eşti şi tu de aceeaşi părere, să apărem cât mai degrabă cu n[umă]r[ul] 2. De aceea mă grăbesc cu trimiterea materialului.
Ai grijă să trimiţi clişeele. Meniuc9 nu va avea, deocamdată, fotografia. Alte clişee, decât cele prezente, nu-ţi voi putea trimite.
Primul articol din revistă să fie Imitaţia naturii în artă10, care p[en]t[ru] mine e o adevărată revelaţie. Încolo, aranjează tu după cum vrei.
Te mai rog să faci şi tu recenzia unei cărţi de proză întrucât eu nu-ţi pot trimite decât despre două. Trebuie să avem trei în fiecare număr.
Revistele pe care mi le-ai lăsat aici nu le-am putut plasa. Ar fi şi inutil şi târziu şi costisitor. Am dus eu în Buc[uresti] 150 ex[em]pl[are] pe la chioşcuri şi librării. Voi mai duce vreo 50. Restul rămâne.
Pentru reclamă mai dăruiesc prietenilor, aşa încât numai vreo 100 rămân.
În tot cazul, pe viitor nu pot primi aici mai mult de 50–100 ex[em]pl[are], poate mai puţin. Redu tirajul la jumătate. Aş vrea să păstrezi hârtia asta pentru că e mai bună pentru clişee. Aşa ne sfătuiesc toţi.
Ion Şiugariu

[P.S.]1
Mâine îţi trimit cronici. Atât. Trimite fotografiile să fie gata clişeele la vreme.
[P.S.]2
Nu te supăra pentru nimic întrucât te asigur de aceleaşi bune şi prieteneşti sentimente pe care totdeauna le-am avut faţă de tine. Trebuie să biruim amândoi şi să ne ajutăm reciproc.
Aş vrea să-ţi păstrezi intact entuziasmul şi să nu te laşi înfrânt de nici o greutate. Noi suntem totul dragă Crişane. Noi tinereţea, noi doi la Baia Mare.
Cronica literară este fructul unui vis care nu e bine să moară, care e frumos şi care totdeauna ne va face cinste. Să luptăm, să ne străduim pentru păstrarea lui intactă.
De multe ori mă gândesc că poate eşti supărat pe mine pentru prea multă rezervă, prea marea grabă cu care fac totul ce te priveşte, dar Crişane, totul e numai o aparenţă.
Eu sunt bun, te apreciez, cred în tine şi vreau să luptăm cot la cot p[en]t[ru] ideal.
I. Ş.
*
[ Bucureşti], 2 februarie 1939

Dragă Crişane,
Îţi trimit aici ultimul material pentru Cronica lit[erară]. Te-am rugat în scrisoarea trecută să faci şi tu o dare de seamă despre o carte de proză. Trebuie să avem cel puţin trei.
Pe copertă, acolo unde a fost în n[umă]r[ul] trecut ce? publică reclamă la următoarele cărţi: Frunzişul toamnei mele de Virgil Carianopol, Scrisoare de dragoste de Mihail Drumeş, Fata- Morgana de George Petcu, Drumeţ în anotimpuri de Ştefan Baciu, Trecere prin alba poartă de mine etc. şi revistele: Gândirea, Meşterul Manole, Afirmarea şi Pagini literare.
Dacă poţi, grăbeşte-te să apară cam pe la 10 febr[uarie]. Aranjează tu materialul cum vei crede mai bine. Ţin să începem revista cu Imitaţia naturii în artă de Elena Soare.
Ai văzut notiţa din Sf[armă] Piatră despre noi? Toată lumea ne apreciază. Trebuie să ne silim ca să nu-i decepţionăm. Aştept cuvântul şi hotărârea ta.
Scrie-mi imediat, să ştiu ce mai faci. Mi-a revenit şi mie boala, în urma unei beţii nesăbuite.
Cu aceeaşi dragoste,
Şiugariu

[P.S.]1
Ţin f[oarte] mult să intre darea de seamă despre Petcu11. Chiar dacă ar trebui s-o transcrii.

[P.S.]2
Ai grijă să nu apară numele proprii greşite. Avem cam multe, mai ales în articolele Elenei Soare şi a d[oam]nei Lucrezzia Kar12.
Ce clişeu ai de gând să pui pe copertă? Îmi place mult mai mult Cronica ta, aşa cum apare acum. Atât ca format, cât şi ca tehnică. Mi-a plăcut şi darea ta de seamă despre C. Pârlea. Era ea cam prea laudativă, dar era scrisă frumos şi asta are importanţă mare pentru mine.
Ce mai e nou pe la Baia Mare? Te rog transmite salutările mele respectuoase d[omnu]lui Georgescu şi d[omnişoa]rei Magda Manu, precum şi d[omni]şoarei Aurica Boţiu. Şi te mai rog ceva, spune-i d[oam]nei Băcilă, dacă nu se poate altfel, mergi într-o duminică până acolo, că sunt destul de bine şi că nu am de gând să mă reîntorc acasă degrabă.
I-aş scrie eu, dar e cam gelos, pe dejaba, părintele. Poate aş putea prin tine.
Mi-a părut rău că nu ai putut rămâne mai mult la Buc[ure[ti] să faci cunoştinţă cu prietenii mei literari de aici. Ar fi fost frumos. Eu m-am mutat la adresa: Asistenţa Universitară „Carol II“, Str[ada] Matei Voievod, nr. 76.
Nu e tocmai bine, dar decât nimic, tot e mai preferabil. Te salută C[oriolan] Gheţie13, care aşteaptă nerăbdător revista
Cu aceleaşi sentimente,
I.Ş.

Note
z Originalele acestor scrisori, inedite, se află la Arhivele Naţionale din Baia Mare. Fond Gheorghe Crişan.
1. Ion Hangiu – Dicţionarul presei literare româneşti (1790–2000). Ediţia a 3-a Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2004, 922 pagini.
2. Decalogul. Îndreptar creştin, politic şi social. Apare în Bucureşti, bilunar, între anii 1936–1940.
3. Ion Th. Ilea – Destin în Cronica literară. Caietul 1, ianuarie 1939, p. 31+1 foto bust.
4. Vintilă Horia – Baladă in extremis în Cronica literară. Caietul 1, ianuarie 1939, p. 30+1 foto bust.
5. Virgil Carianopol – Că mă tot rup din piatră în Cronica literară. Caietul 1, ianuarie 1939, p. 25 + 1 foto bust.
6. Ion Şiugariu – Teatrul lui Camil Petrescu în Cronica literară. Caietul 1, ianuarie 1939, p. 9–14.
7. Coriolan Gheţie – Cetanie din munţii cu aur în Cronica literară. Caietul 1, ianuarie 1939, p. 8.
8. Mihai Beniuc – Poeme. În cerul serii luna..., Adâncuri, Nimicul în Cronica literară. Caietul 1, ianuarie 1939, p. 20–21 + 1 foto bust.
9. George Meniuc – Umbre în Cronica literară. Caietul 2–3, februarie-martie 1939, p. 69.
10. Elena Soare – Imitaţia naturii în artă în Cronica literară. Caietul 2–3, februariemartie 1939, p. 49-54.
11. Onşisimţ Filipoiu – George Petcu – Fata-Morgana (Poeme) în Cronica literară. Caietul 2-3, februarie-martie 1939, p. 82–84.
12. Lucrezzia Kar – Silueta madernei Galatee în Cronica literară. Caietul 2–3, februarie-martie 1939, p. 60–61 + 1 foto bust.
13. Coriolan Gheţie (1916-1990), jurnalist, eseist şi memorialist.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara