Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Literatură:
Mîna de Andrei Zanca


(fragment)«...ce pîrg de vreme ne-a adus laolaltă

cînd nimic nu e întîmplător, deopotrivă ce se ştie

că însăşi suma zarurilor înscrie într-un tîrziu o curbă deplină?să fie acel privilegiu al deschiderii divine din noi

netezindu-ne întîmpinarea, ori poate răsplata unei delumiri egale

îngemănîndu-ne timpurile?»- înserarea înstăpîni o ploaie atît de lină

încît doar privind rîul o puteai bănui –«^vrei adevărul, ori mîna ce alină^...

– m-a întrebat odată o femeie răscoaptă –^adevărul, ce alină o mînă^, i-am răspuns toropit de somn... şi poate

dacă am fi visat că vorbeam înainte chiar de a începe

am putea să ne resemnăm, însă aşa?ah, ce mai...i-am lăsat să creadă că eşuasem... că rătăcesc

înfrînt de-o lume, căreia nu-i dibuisem noima aleasă...să laşi fîntîna, luînd calea deşertului... să o iei razna, aşadar...de neînţeles...încît unii îşi loveau arătătorul de frunte

ca spre a se uşura de o povară...să vieţuiesc însă orbita unei iluzii tămăduite doar de moarte

cu care ne-nşelăm orice am întreprinde în afară?...această înnăscută însuşire de nălucire,

ce nu ne lasă să ne prăbuşim... ca o transă înlesnindjustificările noastre să se desprindă fără efort

la orice înfremătare a îndoielii...o fi una să te îndoieşti de divin şi cu totul altceva

să te îndoieşti de tine?...această luciditate al cărei teritoriu e însuşi perisabilulîncît, de nu te vei îndura să apleci o simplă după-amiază în tine

nu vei afla nicicînd că veghea nu-i nici a străjerilor, nici a pupileici-n miezul împînzit de umbrele foşgăind în noi, într-o lumece nu iartă nici un ocol, readucîndu-te mereu în faţa amînării...

cînd seara, nu eşti nici pe departe cel din zori...tocmai pentru că ea venea în întîmpinarea ta, crestîndu-te

la răscrucea menită a fi dezvăluire... şi totuşi, ceva rămînemereu egal în tine şi nu e nici loc, nici vremeci un nespus lin al asemănării dincolo de vorbe. aidoma unui lac

atins de-o briză, în vreme ce înspre adînc, doar o alunecare

nestingherită de cîrd, cînd deodată ştim...... făr de putinţa împărtăşirii, vezi bine...... dinspre biserică, în năduful de ierburi, adiau unde de Fugă

şi deodată acest foşnet al frunzelor însoţindu-le

ca un îndemn la smerenie, încît cîinele se-nfioră abia auzit...„nu-i straniu... pe cît te-ndepărtezi mai mult

pe-atît de mult te-ntorci înspre ce ai părăsit?nu-ncetăm a prelungi prin îndoielnice mesaje

rupturi de netămăduit, ca şi cum dincolo de bolile ce ne bîntuiedune de uitare şi apoi moartea, ar fi singurele cătuşeîntr-un lanţ al denumirilor, de care ne-am legat vieţuirea...

... cînd a fi liber, fără a te elibera dinlăuntru mereu, e doar o vorbăaici şi acum... şi-apoi, unde e teamă nu poate fi nici iubire... mesajul meuse odihneşte cum vezi în soiul acesta de vieţuire, însărăcit acum

de o gură de carne... o lume-n care omul pare a se evapora lentdin orice ar întreprinde... o lume, căreia i-am ucis sunetul genuin...

unde om şi dumnezeu păşesc pe culoare paralele...”– zăceam lîngă el, toropit de curgerea apei...

şi oricît de fragile mi se păreau vorbele, o vrajă, ce parcă

se desprindea din fiinţa lui contopită cu podul şi undele

lovea departe în mine

năruind surmenări iscate de netrăire...

parcă primenind...„...cum îndelungă vreme, nu m-a părăsit imaginea unui tablou

al unuia de-al vostru, obsedîndu-mă pînă în vis... în ultima mea

incursiune sfîrşită într-o carte – ^carul cu boi^ –, i se spunea parcăînsă dincolo de el... doamne, ce mesaj... tîrziu... dincolo de culoare

l-am pătruns şi eu... adunînd şi silabisind, priviri şi făpturipe trotuarele obosite ale oraşelor, cînd spaima şi mila lor la vederea mea

se preschimba în mine într-o disperată înţelegere a golului ce-i bîntuie...şi era o duioşie hărţuită... o tandreţe crudă...ei continuînd somnambulic

a-şi cumpăni vina prin ahtiere... uitarea, prin neastîmpăr şi năvală...

toate dositepînă la înnăbuşire în cotloane abia bănuite... încît pupila

părea vînătă de-o beznă de cavernă... oare ce spaimă aleasă ne-njugă mereu

la vorba altorade nu ne găsim în sine seninătatea netulburată de nimeni

şi nimic?aidoma timpului mult rărit în vise, încît te izbeşte

ca un val la trezire... o mulcomie asemănătoare m-a potopit

într-o varăcînd l-am cunoscut pe Ungaretti... plimbîndu-ne

aproape fără de-o vorbă de-a lungul apei... firesc de tîrziu

şoptind pe neaşteptate...^ce seară fără de mîine^...

şi-am înţeles atunci, că necunoscutul tot prin neînsemnat şi necunoscuţi

îşi înscrierăsuflarea în vreme, pe potriva trecătoarelor lumi mînuite

pesemne de oameni abia băgaţi în seamă... în stare a răsturna, ori

a înlătura la un simplu gest... fiindcă, dincolo de farsa de zi cu zie aproape o palpabilă organizare a însăşi haosului... cum incertul impact

dintre anotimpuri... şi-am spus atunci... ^Nu^

...ne mai înţelegem oare?...

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara