Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
Mărturii necunoscute despre Cristina Emanuela Dascălu de Nicolae Scurtu

Biografia şi, evident, bibliografia poetei, prozatoarei, eseistei şi traducătoarei Cristina Emanuela Dascălu (n. 20 mai 1969, Târgu-Neamţ) nu sunt complet cunoscute în spaţiul românesc, întrucât autoarea excelentei cărţi de poezii Adorabila fiară (2009) a locuit în America aproape cincisprezece ani. După finalizarea studiilor universitare în cadrul Facultăţii de Litere din Iaşi, în 1993, unde a elaborat şi susţinut o strălucită teză de licenţă cu titlul Aspecte ale discursului poetic în poezia americană contemporană scrisă de către femei, tânăra şi talentata poetă Cristina Emanuela Dascălu este admisă, prin concurs, la studii doctorale în cadrul University of Tulsa. Aici a cercetat temeinic, timp de nouă ani, cu profesori extrem de riguroşi, unele aspecte ale exilului american privind, în chip special, pe Salman Rushdie, Bharati Mukherjee şi V.S. Naipaul, ale căror opere şi itinerare spirituale s-au interferat cu civilizaţia, cultura şi, mai ales, literatura americană. Lucrare de istorie şi critică literară, concepută după normele academice americane, scrisă cu inteligenţă şi pasiune – The literature of exile and imaginary homelands in Salman Rushdie, Bharati Mukherjee and V.S. Naipaul (Literatura exilului şi a tărâmurilor imaginare în opera lui Salman Rushdie, Bharati Mukherjee şi V.S. Naipaul), s-a imprimat, în anul 2006, suscitând interesul specialiştilor în literaturi conexe şi, mai ales, al comparatiştilor. Un an mai târziu, 2007, publică o nouă carte –Imaginary homelands of writers in exile: Salman Rushdie, Bharati Mukherjee, and V.S. Naipaul (Tărâmuri imaginare ale scriitorilor din exil: Salman Rushdie, Bharati Mukherjee şi V.S. Naipaul), în arhicunoscuta şi selectiva editură Cambria Press, care s-a constituit într-un veritabil moment literar, şi care s-a bucurat de o apreciere unanimă din partea specialiştilor, a istoricilor şi criticilor literari americani şi europeni, a cercetătorilor exilului, devenind, din acel moment, o fundamentală lucrare de referinţă. Astăzi, după cercetări întreprinse, am constatat cu o imensă bucurie spirituală, că această carte se găseşte în peste o mie de biblioteci naţionale, academice şi ştiinţifice din lume. Ce satisfacţie intelectuală poate fi mai însemnată pentru un cercetător şi eseist român, precum Cristina Emanuela Dascălu, care contemplă, în tăcere, succesul şi, fireşte, circulaţia unei cărţi excepţionale. Interesante şi pertinente sunt şi glosele critice ale poetului rus Evgheni Evtuşenko, care a participat la susţinerea doctoratului Cristinei Emanuela Dascălu şi care a relevat importanţa unui demers literar extrem de preţios. Poeta Cristina Emanuela Dascălu este autoarea unei cărţi, Travel Series (Serii de călătorie), care a provocat, în spaţiul literar american, opinii critice în care se relevă sensibilitatea, talentul şi extraordinara capacitate de a crea noi universuri şi discursuri lirice. Revelatoare, în această ordine de idei sunt privirile critice şi estetice ale lui Evgheni Evtuşenco şi James Gray Watson, pe care le prezentăm, `n traducere românească, pentru prima dată. * Cristina Dascălu este o scriitoare talentată. Opera ei e plină de melancolie amară, dar totodată între rânduri luceşte speranţa. Ea demonstrează că scriitorii pot apropia naţiuni şi culturi diferite, condamnând sufletul omenesc divizat de apartenenţe politice; glorifică lumea, unificată de scriitori. Cartea este minunat scrisă, stilul este angajant şi atractiv. Ea scrie cu atingeri delicate, cu sensibilitate şi cunoaştere o carte care clarifică fără să simplifice, o carte convingătoare, inteligentă, pătrunzătoare. o lectură esenţială, care satisface, o carte plină de forţă, scrisă clar, nuanţat, având la bază idei bine exprimate artistic. Evgheni Evtuşenko * În noua şi excelenta carte de poezie Travel Series. Journeys of the Self (Serii de călătorie. Călătorii ale sinelui) a foarte talentatei şi originalei tinere scriitoare poliglote Dr. Cristina Emanuela Dascălu, PhD întâlnim multă diversitate în ceea ce priveşte tematica generală a poeziilor incluse, a stilul poetic, a mijloacele folosite, dar şi unitate de idei, profund regală în ceea ce priveşte temele centrale şi motivele poetice dominante. Un aspect unificator este dat, de asemenea, de sensul de uimire şi admiraţie în ceea ce priveşte implicarea unui Dumnezeu atotputernic, întotdeauna binevoitor şi minunat, ce susţine universul, inclusiv fascinantul univers interior al genialei poete, un Dumnezeu ce are grijă de fiecare fiinţă şi un Dumnezeu ce relaţionează cu ce este deschis fiecărei fiinţe, un Dumnezeu la care autoarea se conectează în acelaşi fel în care este splendid conectată la lumea naturală, la regnul natural, la toţi cei din preajma ei, la toate fiinţele. Elementele spirituale sunt majore operei autoarei, uneori cele pline de înţelegere a realităţii din perspectiva unui devotament pios de ortodoxism autentic, alteori aproape mistice şi pline de magie, dar întotdeauna profunde, esenţiale, pline de înţelesuri adânci, intense, demonstrând încă o dată erudiţia religios sacrosantă a autoarei, precum şi impresionanta sa cunoaştere teologică, influenţată de educaţia ortodoxă. Tradiţii minunate pline de semnificaţie îşi găsesc splendide mijloace de expresie în poezia adânc confesională plină de substanţă – poetică, filozofică, spirituală – ce se îmbină în mod armonios, atât cu o puternică poezie de tip social, de asemenea plină de importanţă şi greutate, cât şi cu o lirică a înţelepciunii, cu o poezie filosofică în care metaforele şi simbolurile originale coexistă în chip firesc. Excelenta poezie a Cristinei Dascălu – ce sună şi arată ca a nimănui altui poet, în sens bun – cuprinsă în acest tom, conţine creaţii uşor accesibile, scurte, desăvârşite în ceea ce priveşte atât imaginarul poetic, cât şi figurile semantice, precum şi stihuri complexe, nişte „povestiri” în versuri ce par să reflecte inspiraţia baladelor din literaturile engleză, franceză sau română, care îi sunt foarte familiare autoarei, precum şi influenţe folclorice. Poeta este mediatorul experimentat, evocator şi plin de empatie între misterele pământeşti şi cele divine, un iniţiator plurivalent şi cultivat al cititorilor în religie, mituri, legende şi tradiţii. De asemenea, iubirea, în toate aspectele ei, incluzând erosul, amorul şi agape este mereu tema dominantă în poezia Dr. Cristina Emanuela Dascălu, PhD şi creaţia ei este deopotrivă o taxonomie despre o femeie îndrăgostită, o femeie ce se îndrăgosteşte şi o femeie ce îşi aminteşte despre cum era pe când s-a îndrăgostit, deoarece memoria, unele reminiscenţe, nostalgii şi melancolii sunt prezente în cartea Travel Series. Poezia autentică, precum cea inserată în Travel Series, conţine expresii, cuvinte, fraze ce transcend proximitatea lui „acum”, care sunt capabile a comunica cititorilor peste timp şi spaţiu idei înălţătoare ale experienţelor umane relevante, călătorii şi iniţieri. Astfel, poeta – evident născută poet –, dar, de asemenea, iniţiată, cunoscătoare a liricii, expertă în ceea ce priveşte creaţia, adesea prezintă observaţii ale vieţii de zi cu zi în timp ce hărăzeşte obiectelor obişnuite semnificaţii personale şi religioase. În ceea ce priveşte formele poetice folosite, Cristina Dascălu combină agil versul liber, versul alb cu ritmuri ce curg armonios şi cu o voce poetică distinctă, ce conferă operei sale atât autenticitate, cât şi prospeţime, noutate. Noua carte de poezii a dr. Cristina Emanuela Dascălu, Travel Series (Serii de călătorie), este, cu siguranţă, o binemeritată pauză pe care ar trebui să şi-o ia fiecare la începutul şi sfârşitul zilei, o poezie frumoasă şi plină de înţelesuri, de sensuri adânci, aşa după cum sunt răsăritul şi apusul, o poezie armonizată cu lumea din jurul nostru şi din noi, de asemenea în armonie cu lumea naturală, o poezie şi un poet ce cu siguranţă merită să fie ştiute, apreciate, premiate, ascultate şi onorate. Poezia este plină de mângâiere, de confort, dar şi spectaculoasă precum o oază la sfârşitul unui pelerinaj obositor prin deşert şi mă simt deosebit de privilegiat să o cunosc şi să fi lucrat cu dr. Cristina Emanuela Dascălu, în multele ei activităţi de cercetare pline de succes, în activitatea sa academică, precum şi să am plăcerea de a fi citit şi de a scrie despre această nouă şi excelentă carte de poezie, ce cu siguranţă m-a transformat într-un nostalgic drumeţ în artă, splendoare şi iubire plină de frumuseţe, toate acestea datorită talentului, geniului, autorităţii şi forţei de persuasiune a unui autor minunat, autor de primă mână, o fiinţă foarte complexă, minunată, fosta mea studentă de la programul de doctorat, cel mai bun student pe care l-am avut vreodată şi acum distinsa mea colegă, Cristina Emanuela Dascălu. James Gray Watson Notă z Originalele acestor microeseuri, inedite, se află în biblioteca doamnei Cristina Emanuela Dascălu din Iaşi.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara