Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Cronica muzicală:
Muzica - act al comunicării iluminate de Dumitru Avakian


asa o considera Enescu, un act al iluminării, al comuniunii spirituale, al comunicării elevate; ...muzica este cea care poate învinge patimile, stinge urile, poate întări constiin]ele, îi poate apropia pe oameni.

In memoria maestrului - în această perioadă în care am sărbătorit ziua sa de naştere, în mijloc de august, la Sinaia, în Sala de Spectacole a Casinoului, de asemenea la Buşteni, la Predeal, la Câmpina, apoi la Bucureşti, la Ateneul Român - au avut loc concertele recentei ediţii a Festivalului „Enescu şi muzica lumii".

Festivalul a păşit în cel de al doilea deceniu al existenţei sale. Iar aceasta graţie strădaniei continue, vecine cu abnegaţia, pe care ne-o demonstrează de la un an la celălalt minunatul om de suflet, de muzică, violoncelistul Marin Cazacu, director al Fundaţiei „Prietenii muzicii -Serafim Antropov"; o face în colaborare cu Primăria oraşului Sinaia, cea care a oferit spaţiile de concert, de repetiţii.

Ştim bine, iată, de trei ediţii evenimentul central al Festivalului este reprezentat de concertele Orchestrei Române de Tineret conduse de dirijorul Cristian Mandeal; din acest an li s-au alăturat concertele celei mai tinere formaţii orchestrale a ţării, Sinfonietta - Junior, aflată sub bagheta dirijorală a lui Horia Andreescu. Nu sunt concerte obişnuite. Sunt veritabile cursuri de conduită, de măiestrie orchestrală; se predă, se învaţă un repertoriu specific, sunt dobândite datele de bază ale muzicianului instrumentist de ansamblu. Căci orchestra nu este o însumare de instrumentişti, ci un organism viu, care trebuie format, trebuie educat. Sunt cursuri suţinute de Andreescu şi Mandeal la nivelul cel înalt de care au parte în perioada de vară inclusiv tinerii muzicieni din Europa Centrală şi de Vest, cei din America Centrală şi de Nord, din Asia, din Orientul Mijlociu; acum şi din România. Desfăşurate sub bagheta unor mari personalităţi ale artei dirijorale actuale, sub bagheta unor protagonişti ai vieţii muzicale contemporane cum sunt, spre exemplu, Daniel Barenboim, Claudio Abado, Vladimir Ashkenazy, James Levine, Zubin Mehta, sub conducerea mai tânărului lor coleg venezueleanul Gustavo Dudamel, cu ani în urmă a regretatului Sergiu Comissiona, peste tot în lume asemenea întâlniri susţinute sub semnul muzicii depăşesc aspectul strict profesional. Sunt prilejuri de socializare, momente ale comuniunii spirituale făptuite în numele muzicii, a acestei arte ce beneficiază de datele unui limbaj universal; sunt faste prilejuri ale cunoaşterii, ale apropierii dintre oameni, dintre tineri provenind din medii culturale şi sociale foarte diferite, din zone geografice diferite. Sunt ţări în care activitatea orchestrelor de tineret se ridică la nivelul unei veritabile politici de stat promovate inclusiv din zona comunităţilor locale. Ne aducem aminte, cu ani în urmă, Orchestra Europeană de Tineret, spre exemplu, a concertat la Bucureşti, la Ateneul Român. Ansamblul beneficiază de susţinerea instituţiilor centrale de la Bruxelles; se înnoieşte de la un an la altul. Ţara noastă participă cu o contribuţie financiară anuală ce decurge din obligaţiile comunitare. Şi cam atât! Participarea tinerilor noştri muzicieni este lăsată la voia întâmplării. Nu se potriveşte ca diriguitorii într-ale educaţielei, ale învăţământului, la noi, să se implice în asemenea afaceri europene considerate, probabil, a fi cu totul lăturalnice.
Nu poate trece, însă, neobservat faptul că abia de această dată, abia în acest an, actualul ministru al Culturii - face parte din partidul etnicilor maghiari, este prima persoană din conducerea instituţiei sale care acordă sprijin parţial bunei desfăşurări a cursurilor formaţiilor orchestrale ale tinerilor muzicieni din România. Nu e mult. Dar e mai mult decât nimic, reprezentând echivalentul a două nopţi din cele şapte de cazare şi masă oferite în plin sezon estival unui grup de 80 de tineri muzicieni instrumentişti membri ai O.R.T., studenţi şi absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ artistic superior, de la noi. Poemul simfonic „Don Juan" de Richard Strauss, Simfonia a 4-a de Ceaikovski, cele două momente simfonice Preludiu şi Moartea Isoldei din opera „Tristan şi Isolda" de Richard Strauss, pagini simfonice reprezentând un consistent program de concert, a fost pregătit, realizat şi oferit publicului de la Buşteni, de la Ateneul Român, de la Casinoul din Sinaia, sub conducerea dirijorului Cristian Mandeal. A fost o împlinire ce s-a dovedit a fi entuziasmantă! S-a dobândit coerenţă privind constituirea ansamblului, o bună înţelegere a construcţiei acestor celebre pagini simfonice, o potrivită pătrundere a substanţei dramatice ce susţine aceste creaţii de bază ale marelui repertoriu simfonic. Aproape incredibilă, cu totul spectaculoasă, s-a dovedit a fi evoluţia celuilalt ansamblu, a orchestrei de tineret Sinfonietta-Junior, cea mai tânără orchestră a ţării, o prezenţă aflată în premieră absolută în peisajul vieţii noastre muzicale, ansamblu constituit sub conducerea dirijorului Horia Andreescu. Sunt 44 de elevi instrumentişti, cei mai buni, cei mai talentaţi, ce studiază în diferitele licee de muzică din ţară. Simfonia în sol minor de Mozart, prima Simfonie de Beethovenn, Simfonia copiilor, atribuită lui Leopold Mozart, tatăl genialului compozitor, au fost prezentate la Sinaia şi la Câmpina în spiritul acelui elan juvenil animat de o seducătoare candoare, de un entusiasm ce devine constructiv, ce aduce claritate şi strălucire timbrală. Iar aceasta atunci când este hrănit de vivacitatea interioară, de priceperea unui mare maestru.

In mod evident, peste tot în lume, orchestrele de tineret se constituie în veritabile laboratoare în care se formează viitorul muzician instrumentist de ansamblu. In spiritul acestei înţelegeri actuala conducere a Filarmonicii bucureştene a colaborat cu conducerea Festivalului din Sinaia oferind cu titlu de împrumut un preţios potenţial de instrumente, de asemenea spaţiul de lucru, de concert, al Ateneului Român. Muzeul Naţional „George Enescu", Asociaţia „Lanto Arte", instituţii precum A.F.C.N., U.C.I.M.R. au asigurat un parteneriat public-privat atât de util bunei susţineri a acestui proiect cultural naţional al cărui coproducător a fost T.V.R.Cultural. In mod cert, cei mai eficienţi parteneri media s-au dovedit a fi Radio România Muzical şi Radio România Cultural. Li s-au alăturat un important număr de sponsori dovedindu-se o dată în plus faptul că marile realizări se pot sprijini pe însumarea unor eforturi mărunte atent coordonate. „Anul acesta Festivalul este dedicat tinerilor!" a declarat în concertul de debut directorul Festivalului, violoncelistul Marin Cazacu. Aşa a fost.

Ne-am bucurat în plus, pe parcursul unei însemnate suite de concerte camerale, de prezenţa mai mult decât simbolică a celor pe care, cu decenii în urmă, i-am apreciat drept tineri şi valoroşi muzicieni performeri, artişti care au îndreptăţit speranţele noastre, muzicieni care astăzi dau consistenţă vieţii noastre de concert. Mă refer la pianiştii Valentin şi Roxana Gheorghiu, la duo-ul muzical cameral voce-pian Bianca şi Remus Manoleanu, la violonistul Bogdan Zvorişteanu sosit în mod cu totul special de la Geneva, la violiştii Cristian Ifrim din Spania şi Marius Nichiteanu din Germania, la pianistele Maruxa Llorente din Spania şi Steluţa Radu din Bucureşti, la contrabasistul Săndel Smărăndescu, la membrii cunoscutului Romanian Piano Trio, la tânărul pianist Andrei Licareţ, la violoncelistul Marin Cazacu însuşi, animator entusiast al formaţiei „Violoncelissimo", la apariţiile muzicale camerale ale membrilor celor două orchestre. In mod cert, mai bine ca niciodată vorba din bătrâni potrivit căreia „omul sfinţeşte locul" se potriveşte bine în cazul Festivalului de vară de la Sinaia. Acesta este Marin Cazacu.