Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

Prepeleac:
În Parlamentul dintre cele două războaie… de Constantin Ţoiu


Şedinţă de pomină care trebuie neapărat reprodusă...

O înfruntare violentă de opinii pe care ziarele vremii din epocă o relatară cu multe amănunte picante...

Un deputat conservator:

...- Şi să vă mai spun un lucru, domnilor... (vacarm, strigăte)... domnilor... domnilor... vă rog, puţină răbdare... zece secunde şi am temrnat, (implorând), ...domnilor, vă roggggg!

(Se lasă o tăcere aproximativă).

- Domnilor, - continuă deputatul conservator, - să ştiţi de la mine un lucru.

Un ins care... (şi spune verde verbul românesc cel mai des folosit), ...prea mult, nu poate fi un bun politician, unul echilibrat, serios, şi plin de răspunderea misiunii sale în faţa naţiunii...

Rumoare. Un debutat liberal, tânăr, fugos, din aripa cea mai cutezătoare, se repede la tribună şi ia cuvântul, ţipând:

- Onoratul coleg vrea să susţină oare că Robespierre şi toţi tiranii asceţi, vegetarieni şi prin urmare impotenţi,... pas de viande, tout s'explique! (râsete în sală)... toţi aceşti sceleraţi ai istoriei care nu aveau de a face cu femeile, ori prea puţin sau ne-con-vin-gă-tor!... (alte râsete, multe)... sunt de preferat unei persoane normale şi care dă naturii ce-i al naturii, - chit că elanul său viril îl face să exagereze?...

(Vii aprobări în sală) Şi, la urma urmelor - continuă - stimaţi colegi, cum am apărut noi pe lume. Prin discursuri revoluţionare?... Prin exortări ascetice,... etice?... (Strigăte, aplauze)... Părerea mea, domnilor, este că libertatea, bunăstarea şi toleranţa sunt ale vieţii, când viaţa-i înţeleasă, cum se cuvine ea înţeleasă, cu toate păcatele şi slăbiciunile ei...

Şi-apoi, onoraţi colegi, - aşa ca o paranteză, - aşa am auzit, aşa spun şi io, - cică visul unui bărbat puternic, bine înzestrat (şi apăsă pe cuvinte, sala aproape explodând de atâta încordare), este să-şi înşele, cu timpul, nevasta, care nevastă e şi ea, cu timpul, înşelată cu prima amantă, - aşa e viaţa, - domnilor; şi pe prima amantă cu a doua amantă şi pe urmă, tot cu timpul, şi pe a doua amantă,... pe urmă şi aceasta... (cu a treia urlă în cor sala).

...Aţi ghicit, domnilor,... cu a treia amantă... concomitent, concomitent,... concomitent... (delir în sală)... şi aşa mai departe, cât poate omul...

(Glasul vorbitorului dispăru în vacarm).

Vorbea, dar nu se mai auzea nimic...

Era un deputat din Gorj. La butonieră, avea o garoafă galbenă.

Şedinţa se suspendase, şi toată lumea năvălise la bufet.

A doua zi, un ziar de moravuri nu prea grele titra cu litere de-o şchioapă:

Senzaţional, Parlamentul român... s-a turcit...