Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

 
Nicolaus Sombart răspunde la "chestionarul lui Proust" de Ioana Pârvulescu


Duminică 11 noiembrie. Mă duc din nou la Dl Sombart, la discretele lui reproşuri că n-am mai trecut, duminica, pe acolo. De data aceasta îi văd salonul în altă lumină: oamenii, în genere alţii, mi se par mai degajaţi, mai excentrici, mai deschişi. Dl Sombart, acelaşi: fineţe maximă, sinceritate, şarmul pe care l-a moştenit, nu mă îndoiesc, de la mama lui, Corina. îi propun chestionarul lui Proust, care devenise prin saloanele de odinioară un joc de societate amuzant. Dl Sombart e foarte prompt cu răspunsurile: îşi cheamă secretara, pe Ines (ea, aflată într-o conversaţie cu un tînăr domn nu-l aude nici la a treia strigare, merkwürdig /ciudat, curios/ comentează pentru sine şi pentru mine dl Sombart), apoi secretara îi scoate un dosar cu interviuri în care se găseşte o pagină din Zeitmagazin, 14 iulie 1994. O copiază pe loc la un xerox plasat undeva, în umbră, în biroul desuet şi mi-o întinde fără să-şi mai arunce ochii pe ea. Nu-mi rămîne decît s-o traduc. Remarc, în treacăt, că cele două chestionare la care răspunsese Proust sînt puse laolaltă şi uşor ajustate:


Care este, pentru Dvs., cea mai mare nenorocire?
înmulţirea incontrolabilă a populaţiei pămîntului.
Unde aţi dori să trăiţi?
într-un castel.
Care este pentru Dvs. Deplina fericire pămîntească?
Să fiu iubit de persoana pe care o iubesc.
Ce greşeli iertaţi cel mai uşor?
Pe ale mele.
Eroii de roman favoriţi?
Don Quijote, Wilhelm Meister, Prinţul Mîşkin.
Personajul istoric favorit?
Montaigne.
Eroinele favorite din realitate?
Iubita momentană, iar în istorie Juliette Récamier.
Eroinele literare favorite?
Ducesa de Langeais, Nataşa Rostova.
Pictorii favoriţi?
Tintoretto, Rubens.
Compozitorii favoriţi?
Mozart (totul), Mahler, Lied von der Erde.
Care sînt calităţile pe care le preţuiţi cel mai mult la un bărbat?
Inteligenţă, curaj, generozitate.
Care sînt calităţile pe care le preţuiţi cel mai mult la o femeie?
Inteligenţa şi graţia.
Virtutea preferată?
Curiozitatea.
Ocupaţia preferată?
�Servir une grande cause" şîn fr. în textţ sau statul degeaba.
Cine sau ce aţi fi vrut să fiţi?
Contele Henri de Saint-Simon (1760-1825).
Trăsătura Dvs. de caracter distinctivă?
Capacitatea de a mă entuziasma.
Ce preţuiţi cel mai mult la prieteni?
Autenticitatea.
Cel mai mare defect al Dvs.?
Nerăbdarea.
Visul Dvs. de fericire?
Arcadia.
Care ar fi pentru Dvs. cea mai mare nenorocire?
Sărăcia şi boala.
Ce aţi vrea să fiţi?
Suveran (în sensul lui Bataille).
Culoarea favorită?
Galben.
Floarea favorită?
Crinul alb.
Pasărea favorită?
Mierla, cînd, de pe creanga cea mai înaltă, îşi cîntă trilul de seară.
Scriitorul favorit?
Balzac, cine altul ?
Poetul favorit?
Verlaine.
Eroii Dvs. din realitate?
Un om de stat ca Churchill, un vizionar ca Robert Jungk.
Eroinele din realitate?
Madame de Staël.
Numele favorite?
Elisabeth şi Alexander, Diana şi Michael.
Ce detestaţi cel mai mult?
Toate formele de putere şi tirania piticilor.
Ce personaje istorice dispreţuiţi cel mai mult?
Pe Hitler şi pe complicii lui.
Ce performanţe militare admiraţi cel mai mult?
Contribuţia englezească la înfrîngerea lui Napoleon şi a lui Hitler.
Ce reformă admiraţi cel mai mult?
Desfiinţarea sclaviei, declaraţia drepturilor omului.
Ce însuşire naturală aţi dori să aveţi?
Voioşie şi uşurinţă în relaţiile cu lumea.
Cum aţi dori să muriţi?
Repede şi fără durere. şProust răspunsese "Mai bun - şi iubit" n.m.I.P.ţ
Starea Dvs. de spirit prezentă?
Cred că nu e imposibil ca omenirea să se poată salva, dar n-aş putea să demonstrez de ce.
Mottoul Dvs.?
Ex glorioso labore sincera voluptas.

Interviu realizat de