Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
Noi completări la biografia lui Const. Ciopraga de Nicolae Scurtu

Biografia istoricului şi criticului literar, poetului şi prozatorului Const. Ciopraga (1916–2009), deloc lineară, dobândeşte un contur distinct odată cu restituirea memoriilor, însemnărilor şi, mai ales, a literaturii sale epistolare.
Spre sfârşitul vieţii, cărturarul Const. Ciopraga, conştient de valoarea informativă, documentară şi biografică a epistolelor pe care le-a primit, publică un amplu tom1 ce însumează cele mai semnificative mesaje ce i-au fost trimise de confraţii săi în răstimp de aproape şase decenii. Cartea are o valoare excepţională prin notele, precizările, ştirile, informaţiile şi polemicile pe care le conţine. Ea se constituie, astfel, într-un indispensabil instrument de lucru în ceea ce priveşte biografia şi bibliografia istoricului literar ieşean. Revelatoare şi extrem de importante sunt şi epistolele pe care le-a elaborat şi expediat, timp de şapte decenii şi jumătate, profesorul şi cărturarul Const. Ciopraga unora dintre confraţii săi, pe care i-am şi amintit într-o intervenţie anterioară.
Epistolele ce se publică acum, întâia oară, sunt trimise poetului, prozatorului şi memorialistului Demostene Botez (1893–1973), care, în calitate de vechi şi constant colaborator al „Vieţii Româneşti”, încă din perioada ieşeană, dobândeşte, în intervalul surprins în aceste scrisori, conducerea prestigioasei publicaţii.
Referinţele şi trimiterile ce se află în aceste scrisori demonstrează elocvent preţuirea şi dragostea pe care le manifesta Const. Ciopraga faţă de omul şi scriitorul Demostene Botez, intrat, azi, într-un nemeritat con de umbră.

*

Mangalia, 18 iulie 1971

Mult stimate şi iubite maestre,

Rîndurile acestea trebuiau să vă parvină, cu cîteva zile înainte, de la Iaşi.
Mi-a fost însă imposibil, din cauza examenelor, care mi-au confiscat timpul şi puterile în totalitate.
Vă mulţumesc, iubite maestre, în mod afectuos, pentru bunăvoinţa atît de generoasă cu care mă consideraţi printre fidelii Vieţii Româneşti.
Am fost impresionat şi puternic influenţat de suflul vechii reviste şi urmăresc cu satisfacţie succesele Vieţii Româneşti de astăzi.
Văd în prezenţa dumneavoastră la revistă o fericită succesiune a spiritualităţii din etapa ieşeană a marii publicaţii.
Aş fi însoţit aceste rînduri cu un articol, aşa cum îmi propuneţi. Mi-ar fi trebuit pentru aceasta un mic răgaz, dar se apropia vacanţa şi plecarea la Mangalia, unde camera era reţinută de mai de mult.
Rămîne, deci, ca în luna august să pun la punct un studiu sau un eseu, din cele pe care le am lucrate, şi să vi-l trimit de îndată.
Sper ca la începutul noului an universitar să se perfecteze formalităţile titlului de „doctor honoris causa”2, ce vi se pregăteşte.
Urîndu-vă multă sănătate, vă rog să primiţi, iubite maestre, sentimentele de veche stimă ale devotatului dumneavoastră
Const. Ciopraga

[Academicianului Demostene Botez, Strada Rahmaninov, nr. 27 A, Bucureşti I, Oficiul poştal 30; Const. Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].

*

Iaşi, 27 martie 1972

Mult stimate şi iubite maestre,

Intenţionat, am amînat aceste rînduri, fiindcă doream ca, o dată cu scrisoarea, să pot trimite un articol pentru Viaţa Românească.
Articolul era numai schiţat, aşa că a trebuit să mai treacă timp pînă la forma definitivă. Iată, deci, motivul întîrzierii.
V-am mai scris, iubite maestre, de două ori, la revistă, dar am impresia că epistolele mele nu v-au parvenit. De data asta vă vor găsi, în mod sigur, acasă.
Nu v-am uitat nici un moment şi cred că nicăieri nu aveţi admiratori mai devotaţi ca la Iaşi.
Din motive mărunte, de aspect formal, nu v-am putut înştiinţa încă asupra aşteptatului honoris causa.
Rîndurile dumneavoastră calde despre G. Lesnea3 au făcut la Iaşi excelentă impresie.
La Cronica4 şi la Convorbiri literare5 sînt aşteptate versuri sau fragmente din al doilea volum de Memorii6.
Sînt foarte ocupat şi cînd vin la Bucureşti stau totdeauna în şedinţe.
Voi face aşa fel ca, la sfîrşitul lui aprilie, în două zile, să găsesc timp pentru a vă revedea.
Vă rog să credeţi, iubite maestre, în devotamentul şi în stima aceluia care, deşi nu vă poate vorbi prin viu grai, caută să pună în scris toată afecţiunea.
Primiţi, vă rog, calde urări de sănătate.
Const. Ciopraga

P.S.
În revista pe care v-o alătur, veţi găsi o pagină despre dumneavoastră.

*

Iaşi, 17 mai 1972

Mult stimate şi iubite maestre,

Din nou în întîrziere faţă de dumneavoastră, deşi din suflet doream să nu fiu.
Singura şi perpetua motivare este că avînd îndatoriri multe şi grele, nu izbutesc să fac faţă, la timp, tuturor obligaţiilor.
N-am lăsat deoparte numele dumneavoastră, în articolul trimis, decît dintr-un considerent de ordin psihologic.
Vorbeam în acel articol de tragic, de implicaţiile lirice ale acestuia, iar eu nu vă consider un tragic, ci un elegiac.
La tipărirea fragmentului în volum, care va apărea peste cîteva luni, am inclus numele dumneavoastră, bazat pe indicaţiile estetice care rezultă din scrisoare.
Încă o dată, stima şi dragostea ce vă păstrez sînt desăvîrşite şi v-aş dori ca acestea să aibă, din partea tuturor, aceeaşi consecvenţă.
Voi scrie cu plăcere, articolul despre Cezar Petrescu7, potrivit invitaţiei dumneavoastră.
Am primit în acest sens şi o scrisoare de la doamna Smaranda Chehata8. I-am răspuns afirmativ.
Vă invitasem la Iaşi, în cadrul săptămînii Valori ieşene în contemporaneitate, al cărei program l-am schiţat eu.
Absenţa dumneavoastră a fost general regretată. Am propus să se dea citire scrisorii trimise şi întreaga sală a Teatrului Naţional a izbucnit în aplauze de simpatie.
Sînteţi un generos şi mare suflet de moldovean!
Permiteţi-mi, vă rog, iubite maestre, să vă îmbrăţişez şi să vă urez multă sănătate.
Const. Ciopraga

[Domnului academician Demostene Botez, Strada Rahmaninov, nr. 27 A, Bucureşti, I, Oficiul poştal 30; Constantin Ciopraga, Strada Golia, nr. 10, Iaşi].


Note 

Originalele celor trei scrisori, inedite, se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.
1. Memoria scrisorilor. Mesaje că- tre Constantin Ciopraga. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, 559 pagini.
2. Nu i s-a conferit această înaltă distincţie deşi o merita.
3. Demostene Botez – Poetul Gheorghe Lesnea în Viaţa Românească, 25, nr. 3, martie 1972, p. 144-146.
4 - 6. Privitor la prezenţa lui Demostene Botez în paginile revistelor Cronica şi Convorbiri literare a se consulta excelenta carte a doamnei Lenuţa Drăgan – Demostene Botez (1893- 1973). Bibliografie. Partea I-III. Iaşi, şMultigrafiatţ 1990, 995 pagini (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” – Iaşi. Serviciul bibliografic).
7. Nu a publicat nimic despre Cezar Petrescu în numărul special al „Vieţii Româneşti” închinat autorului Întunecării.
8. Sora scriitorului. Profesoară de limba franceză şi traducătoare.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara