Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Restituiri:
Noi contribuţii la biografia lui Ion Şiugariu de Nicolae Scurtu

Biografia poetului, prozatorului, eseistului şi publicistului Ion Şiugariu (1914–1945), deşi s-a bucurat de o cercetare minuţioasă datorată lui Ştefan Bellu, Eugen Marinescu, Vasile Leschian şi a Nadiei Aurelia Roman, continuă să surprindă prin unele aspecte complet necunoscute pe care ni le relevă jurnalele, amintirile şi, mai ales, literatura epistolară a unora dintre prietenii şi confraţii săi.
Unul dintre colegii săi, profesorul şi istoricul literar Onisim Filipoiu (1914–2000), a consemnat într-un foarte preţios jurnal1, întâlnirile şi discuţiile cu poetul Ion Şiugariu încă din perioada studiilor universitare din Bucureşti.
Revelatoare sunt şi epistolele2 lui Ion Şiugariu trimise prietenului său Onisim Filipoiu, precum şi un însemnat număr de manuscrise ale poetului de la Băiţa, pe care cărturarul clujean le-a încredinţat spre cercetare şi publicare istoricului literar Săluc Horvat (n. 1935), unul dintre cei mai învăţaţi şi erudiţi cunoscători ai fenomenului literar şi cultural din Transilvania.
Epistolele ce se publică acum, întâia oară, demonstrează în chip elocvent pasiunea şi grija pe care le avea profesorul Onisim Filipoiu faţă de opera literară şi, evident, faţă de posteritatea lui Ion Şiugariu, dispărut aşa de tânăr în cel de-a doilea cataclism mondial.
Devoţiunea lui Onisim Filipoiu pentru biografia şi opera poetului Ion Şiugariu e de o factură occidentală căreia nu-i scapă nici un detaliu, nici o informaţie şi nici o referinţă critică.
O mărturie revelatoare în acest sens întâlnim în epistola3 din 20 martşieţ 1978 trimisă din Cluj-Napoca cărturarului Săluc Horvat – „Totodată vă mai trimit alăturat şi o fotografie cu Ion Şiugariu, din anii studenţiei, 1939, pe care, după ce veţi face, eventual, o reproducere la o scară corespunză toare, vă rog a mi-o restitui.“ Restituirea acestor mărturii, aşa de valoroase, ar trebui să înceapă cât mai curând cu putinţă spre a avea o imagine cât mai completă a poetului cu un destin aşa de tragic.


Cluj-Napoca, 26 oct[ombrie] 1975

Mult stimate domnule coleg,

Am primit scrisoarea d[umnea]v[oa]s[tră] din luna septembrie a[nul] c[urent] pentru care vă mulţumesc. De asemenea am fost foarte surprins, plăcut surprins de monografia4 dedicată poetului Ion Şiugariu pentru care, de asemenea, vă mulţumesc.
Sunt fericit că memoria poetului Şiugariu nu a fost uitată de către băimărenii de astăzi. Regret însă mult de tot că nu s-a ştiut din vreme de materialul meu pentru a fi folosit la loc potrivit în acest volum.
Dacă aceste informaţii pe care le oferea materialul meu nu au fost folosite în această ediţie, în aşteptarea alteia, aş dori să-l păstrez împreună cu alte materiale pe care le mai am şi care întregesc în mod fericit informaţiile în legătură cu viaţa şi activitatea lui Ion Şiugariu în anii pregătirii universitare din Bucureşti.
Volumul pe care mi l-aţi trimis interesând şi pe Octav Ruleanu5, prof[esor] pensionar în Năsăud, l-am trimis spre consultare, spre satisfacţia sa. El a şi comandat pentru sine câteva exemplare din Baia Mare.
În ceea ce priveşte volumul lucrărilor susţinute la Cluj, de care vă interesaţi, pot să vă informez că este în curs de redactare. Mi s-a cerut un rezumat în limba franceză pe care l-am şi trimis de două luni.
Îndată ce va apare o să vă dau de ştire despre acest lucru.
Acum, în aşteptarea răspunsului d[umnea]v[oa]s[tră], vă rog să primiţi din partea mea multe şi călduroase salutări şi urări de bine.
Prof. On[isim] Filipoiu

[Domnului Săluc Horvat, Baia Mare, Bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej, nr. 9, apartamentul 57; Expeditor – Profesor Onisim Filipoiu, Cluj-Napoca, Strada Clinicilor, nr. 26].


*

Cluj-Napoca, 4 mai 1976

Dragă domnule coleg Săluc,

Cu poşta de astăzi am primit publica- ţia pe care ai binevoit a mi-o trimite Maramureşul din aprilie 1976, supliment la ziarul Pentru socialism de care m-am bucurat şi pentru care vă mulţumesc din inimă.
A fost, trebuie să vă mărturisesc, o plăcută surpriză pentru mine publicarea acelor Restituiri 6 pentru regretatul meu prieten Ion Şiugariu.
Sunt convins că aceasta va constitui încă un omagiu ce se cuvine adus acestui talentat scriitor care s-a stins atât de timpuriu căzând la datorie şi jertfindu-se astfel pentru întregirea patriei sale.
Vă mărturisesc sincer că am aşteptat şi câteva rânduri din partea d[umnea]v[oa]s[tră] din care să rezulte, printre altele, şi alte planuri în legătură cu materialul pe care vi l-am împrumutat şi care, în parte, am constatat cu satisfacţie că l-aţi valorificat în presa locală.
Dacă nu mai sunt alte perspective, când veţi avea prilejul să veniţi la Cluj, m-aş bucura dacă v-aţi osteni să-l aduceţi.
Cu acest prilej veţi putea citi şi alte aspecte tot atât de inedite din viaţa şi activitatea lui Ion Şiugariu aşa cum apar ele în jurnalul meu din epoca studenţiei când mi-am împletit amintirile tinereţii cu visurile regretatului nostru poet băimărean.
Acestea fac parte integrantă din aceeaşi unitate documentară care în prezent este la d[umnea]v[oa]s[tră].
Dacă ele nu pot apărea în presă, rămân totuşi ca materiale semnificative pentru viitor.
În aşteptarea unui răspuns la problemele comune pe care le avem în vedere, vă salut cu aceeaşi dragoste, al d[umnea]v[oa]s[tră]
Prof. Onisim Filipoiu


*

Cluj-Napoca, 10 iunie 1976

Stimate domnule coleg,

Scrisoarea din 18 mai a[nul] c[urent] împreună cu Indicele bibliografic al Vieţii sociale7 le-am primit la timp cu tot interesul cuvenit. Vă mulţumesc de grija pe care aţi avut-o faţă de mine trimiţându-mi astfel de materiale.
De la început trebuie să vă felicit atât pentru idee cât şi în egală măsură pentru realizarea unui astfel de util instrument pe care l-aţi pus, pe această cale, la îndemâna cercetătorilor din domeniu.
În ce mă priveşte, eu nu aş putea să mai dau nici un sfat, calitatea lucrării îndeplinind toate condiţiile unei bibliografii analitice.
Eu încă am încercat unele lucrări de genul acesta, aşa cum rezultă din extrasul alăturat, însă conceput mai simplu, mai expeditiv, sub forma unui repertoriu8 alfabetic al autorilor.
Ceva asemănător va mai apare în volumul III al revistei Arhiva Someşană 9, în curs de tipărire la Baia Mare.
În legătură cu materialele documentare privind viaţa şi activitatea poetului Şiugariu pe care le am şi vi le-am împrumutat eu sunt de acord ca să le donez, într-adevăr, unei instituţii care va fi în măsură să le păstreze10 şi să le gospodărească pentru a fi la adăpost de orice primejdie.
Iniţial eu mă gândeam să le donez Muzeului Literaturii. Având în vedere apartenenţa lui Şiugariu ţinutului băimărean poate că va fi mai bine să- şi găsească locul acolo.
Aş dori însă ca înainte de toate să le completez cu ce mai am şi să le inventariez în vederea acestei donaţii.
Pentru aceasta v-aş ruga să mi le trimiteţi, eu urmând a le dona acolo unde îmi veţi indica d[umnea]voastră.
În ceea ce priveşte conţinutul lor, desigur că d[umnea]v[oa]s[tră] aveţi prioritate, pentru a le da publicităţii înainte de a fi depuse în viitoarea casă memorială pe care tov[arăşul] Şt. Bellu are de gând s-o organizeze cu sprijinul autorităţilor locale, aşa cum rezultă din scrisoarea d[umnea]v[oa]s[ptră] din 7 mai a[nul] c[urent].
Tot în legătură cu aceste probleme, vă rog să credeţi că sunt bucuros a cunoaşte pe tovşarăşulţ Şt. Bellu care ar dori să mai afle unele aspecte din viaţa şi activitatea regretatului meu prieten Ion Şiugariu.
Eu o să-i indic şi alte persoane care deţin materiale în legătură cu regretatul poet pentru a se realiza o viziune cât mai completă a vieţii celui ce a căzut la datorie apărându-şi glia strămoşească.
În următoarea scrisoare cu care vă sunt dator o să vă dau relaţii în legătură cu revista Viaţa socială, colecţia de la Cluj.
Până atunci vă rog să primiţi din partea mea cele mai sincere felicitări pentru toate cele ce întreprindeţi, al d[umnea]v[oa]s[tră]
Prof. Onisim Filipoiu


Note
_____________________________________

Originalele acestor epistole, inedite, se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureşti.
1. Jurnalul lui Onisim Filipoiu se află la Cluj-Napoca, în biblioteca familiei, şi este complet necunoscut.
2. Săluc Horvat – Ion Şiugariu – restituiri în Tribuna, serie nouă, 8, nr. 42 (2210), 17–23 octombrie 1996, p. 6. [Se publică nouă epistole ale lui Ion Şiugariu trimise lui Onisim Filipoiu].
3. Epistola, necunoscută, se află în biblioteca profesorului Nicolae Scurtu.
4. Ştefan Bellu – Ion Şiugariu un poet căzut în război. Baia Mare, [Întreprinderea Poligrafică Maramureş], 1975, 127 pagini.
5. Octavian Ruleanu (1910-1993), profesor şi cercetător literar, autor al unor contribuţii notabile privitoare la viaţa culturală a Năsăudului.
6. Săluc Horvat – Ion Şiugariu – inedit în Maramureş. Supliment politic, socialcultural al gazetei „Pentru socialism”, aprilie 1976, p. 21, col. 1-4, sus. (Restituiri). Sunt publicate variantele a patru poezii Muşcatele, Soare mort, Surâs uscat şi Final având ca supratitlu – Elegii pentru geamul mic.
7. Săluc Horvat – Viaţa socială. Studiu şi indice bibliografic. Baia Mare, [Multigrafia], 1976, 50 pagini. (Institutul Pedagogic Baia Mare).
8. Onisim Filipoiu – Repertoriu bibliografic al revistei. „Arhiva Someşană” (1924–1940) în Arhiva Someşană. Studii şi comunicări. [Volumul 1]. Năsăud, [Întreprinderea Poligrafică Maramureş], 1972, p. 273–284. (Muzeul Năsăudean).
9. Onisim Filipoiu – Repertoriu bibliografic al Anuarului Liceului din Năsăud şi Repertoriu bibliografic al Anuarului Şcolii Normale din Năsăud – 1929 în Arhiva Someşană. [Volumul 3]. Năsăud, [Tipografia Maramureş], 1975, p. 393–398 şi 399–400. (Muzeul Năsăudean).
10. Se află la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie din Baia Mare unde se conservă în condiţii cu totul speciale.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara